Hợp âm Yêu Đừng Thề

Capo 4Verse 1 :

[Am]

Cuối cùng rồi mình

[G]

cũng không

Bạn đang đọc: Hợp âm Yêu Đừng Thề

Cùng

[F]

nhau đi đến hết cuộc

[C]

đời

Gần

[Dm]

nhau giờ chỉ thấy

[Am]

buồn thêm

Nỗi

[F]

đau này không ai đong

[E7]

đếm

[Am]

Cuối cùng rồi mình

[G]

cũng như

Hàng

[F]

vạn người cho nhau gian

[C]

dối

Anh

[Dm]

cố xây tình anh

[Am]

muôn đời

Còn em

[F]

chỉ mong tình ta rẽ

[E7]

đôi

ĐK

Người vội

[Am]

quên anh, hấp tấp vội vàng đi

[G]

xa anh

Dù anh

[F]

cố đưa tay giữ lấy

[C]

em

Mà con

[Am]

tim em nào yêu

[G]

thương anh

Bao mộng

[F]

mơ giờ tan

[E7]

vỡ

Phải chi

[Am]

bên nhau lời hẹn thề

[G]

mai sau

Em đừng

[F]

nói sẽ yêu anh suốt

[C]

đời

Thì ngày

[Am]

ngày hôm nay ngày ta

[G]

chia tay

Anh đã

[F]

không phải hối

[E7]

tiếc

Những tháng năm

[Am]

bên nhau

 

Verse 2 :

[Am]

Cuối cùng rồi mình

[G]

cũng không

Cùng

[F]

nhau đi đến hết cuộc

[C]

đời

Gần

[Dm]

nhau sao chỉ thấy

[Am]

buồn thêm

Nỗi

[F]

đau này không ai đong

[E7]

đếm

[Am]

Cuối cùng rồi mình

[G]

cũng như

Hàng

[F]

vạn người cho nhau gian

[C]

dối

Anh

[Dm]

cố xây tình anh

[Am]

muôn đời

Còn em

[F]

chỉ mong tình ta rẽ

[E7]

đôi

ĐK

Người vội

[Am]

quên anh, hấp tấp vội vàng đi

[G]

xa anh

Dù anh

[F]

cố đưa tay giữ lấy

[C]

em

lên 1 tone :

Mà con

[Bm]

tim em nào yêu

[A]

thương anh

Bao mộng

[G]

mơ giờ tan

[F # 7]

vỡ

Phải chi

[Bm]

bên nhau lời hẹn thề

[A]

mai sau

Em đừng

[G]

nói sẽ yêu anh suốt

[D]

đời

Thì ngày

[Bm]

ngày hôm nay ngày ta

[A]

chia tay

Anh đã

[G]

không phải hối

[F # 7]

tiếc

Những tháng năm

[Bm]

bên nhau

Leave a Comment

Your email address will not be published.