Lịch Thi Đấu – Kết Quả – Bảng Xếp Hạng V-League 2016 (lượt đi)

* Lưu ý:

– Lịch thi đấu V-League 2016 có thể thay đổi theo điều chỉnh của BTC.
– Lịch thi đấu V-League 2016 cập nhật liên tục.

MT

Giờ

Ngày

Chủ nhà

 

Đội khách

Trực tiếp

Vòng 1 1 16h00 20/02 FLC Thanh Hóa 3 – 0 Hà Nội T&T VTV6, BĐTV, VPF 2 17h00 20/02 SHB Đà Nẵng 2 – 1 Đồng Tháp VPF 3 17h00 20/02 Becamex Bình Dương 2 – 0 XSKT Cần Thơ BTV2, VTC3, VPF 4 16h00 21/02 Than Quảng Ninh 1 – 2 Sanna Khánh Hòa BVN VTC3, VPF 5 16h30 21/02 Long An 1 – 0 QNK Quảng Nam LA34, VPF 6 16h00 21/02 Sông Lam Nghệ An 0 – 2 Hải Phòng VTV6, VPF, NTV 7 17h00 21/02 Hà Nội 0 – 5 Hoàng Anh Gia Lai BĐTV, VPF Vòng 2 69 17h00 18/05 QNK Quảng Nam ? – ? Becamex Bình Dương   70 17h30 27/02 Hà Nội T&T 0 – 1 Than Quảng Ninh VTC3, VPF, VOV2 8 17h00 27/02 Sanna Khánh Hòa BVN 0 – 2 FLC Thanh Hóa VTV6, VPF, BĐTV 9 17h00 27/02 XSKT Cần Thơ 2 – 0 Sông Lam Nghệ An THTPCT, VPF, NTV 10 16h30 28/02 Đồng Tháp 0 – 1 Hà Nội THĐT, VPF 11 17h00 28/02 Hải Phòng 5 – 0 Long An BĐTV, TTTTHD, VPF 12 17h00 28/02 Hoàng Anh Gia Lai 1 – 2 SHB Đà Nẵng VTV6, VPF, TTTV Vòng 3 13 17h00 05/03 SHB Đà Nẵng 1 – 0 Sanna Khánh Hòa BVN VTV6, VPF, TTTV 14 16h00 05/03 Sông Lam Nghệ An 3 – 3 QNK Quảng Nam BĐTV, TTTTHD, VPF 15 17h00 05/03 Hải Phòng 1 – 0 XSKT Cần Thơ VTC3, VPF 16 16h00 06/03 FLC Thanh Hóa hoãn Đồng Tháp BĐTV, TTTTHD, VPF 17 16h30 06/03 Long An 1 – 1 Becamex Bình Dương   18 17h00 06/03 Hoàng Anh Gia Lai 0 – 0 Than Quảng Ninh VTV6, VPF, TTTV 19 17h30 06/03 Hà Nội T&T 1 – 1 Hà Nội TTTTHD, VPF Vòng 4 20 17h00 10/03 Becamex Bình Dương 1 – 2 Sông Lam Nghệ An VTV6, VPF, BĐTV, BTV2, VOV2 21 17h00 12/03 Sanna Khánh Hòa BVN 1 – 0 Hà Nội T&T VPF 22 16h00 12/03 Than Quảng Ninh 2 – 4 FLC Thanh Hóa VTV6, VPF 23 17h00 12/03 QNK Quảng Nam 0 – 1 Hải Phòng BĐTV, TTTTHD, VPF 24 16h30 13/03 Đồng Tháp 2 – 1 Hoàng Anh Gia Lai VTC3, VPF, THĐT 25 17h00 13/03 XSKT Cần Thơ 2 – 1 Long An BĐTV, TTTTHD, VPF, VOV2 26 17h00 13/03 Hà Nội 3 – 0 SHB Đà Nẵng VTV6, VPF, TTTV Vòng 5 27 17h00 10/04 Sanna Khánh Hòa BVN 2 – 0 Long An VPF 28 17h00 10/04 SHB Đà Nẵng 1 – 0 Than Quảng Ninh DRT2, VPF 29 16h00 10/04 Sông Lam Nghệ An 1 – 0 Sài Gòn BĐTV, VPF 30 16h30 10/04 QNK Quảng Nam 2 – 0 FLC Thanh Hóa QRT, VPF 31 17h00 10/04 XSKT Cần Thơ 4 – 1 Đồng Tháp THTPCT, VPF 32 17h00 10/04 Hải Phòng 4 – 2 Hoàng Anh Gia Lai VTC3, VPF, VOV2 33 17h30 10/04 Hà Nội T&T 1 – 2 Becamex Bình Dương VTV6, VPF, BTV2 Vòng 6 34 16h30 16/04 Long An 2 – 5 Hà Nội T&T BĐTV, VPF 35 17h00 15/04 Becamex Bình Dương 3 – 1 Sanna Khánh Hòa BVN VTV6, VPF, BTV2 36 16h30 16/04 Đồng Tháp 0 – 1 Hải Phòng THĐT, VPF 37 18h00 16/04 Than Quảng Ninh 3 – 1 Sông Lam Nghệ An VTV6, VPF, VOV2, JoyFM 38 17h00 17/04 FLC Thanh Hóa 3 – 1 SHB Đà Nẵng VTV6, VPF, JoyFM 39 17h00 17/04 Hoàng Anh Gia Lai 2 – 1 XSKT Cần Thơ   40 17h00 17/04 Sài Gòn 0 – 0 QNK Quảng Nam VTC3, VPF, VOV2 Vòng 7 41 17h00 23/04 XSKT Cần Thơ 5 – 2 FLC Thanh Hóa BĐTV, VPF, VOV2 42 16h30 23/04 QNK Quảng Nam 1 – 1 Sanna Khánh Hòa BVN   43 17h00 23/04 Hải Phòng 2 – 1 Than Quảng Ninh VTV6, VPF, JoyFM 44 16h30 24/04 Đồng Tháp 2 – 5 Hà Nội T&T THĐT, VPF, VOV2 45 17h00 24/04 Hoàng Anh Gia Lai 0 – 0 Sông Lam Nghệ An VTV6, VPF 46 17h00 24/04 Sài Gòn 3 – 1 Long An VTC3, VPF, JoyFM 47 17h00 25/04 SHB Đà Nẵng ? – ? Becamex Bình Dương VTV6, VPF, BTV2 Vòng 8 52 17h00 01/05 Sông Lam Nghệ An 1 – 1 Long An VTC3, VPF 53 17h00 01/05 XSKT Cần Thơ 0 – 1 QNK Quảng Nam THTPCT, VPF 54 17h00 01/05 FLC Thanh Hóa 2 – 1 Hoàng Anh Gia Lai VTV6, VPF 48 17h30 01/05 Hà Nội T&T 2 – 1 SHB Đà Nẵng BĐTV, TTTTHD, VPF, VOV2, JoyFM 49 17h00 30/04 Sanna Khánh Hòa BVN 0 – 2 Sài Gòn VOV2 50 17h00 30/04 Hải Phòng 0 – 0 Becamex Bình Dương VTV6, VPF, BTV2, JoyFM 51 18h00 30/04 Than Quảng Ninh 4 – 0 Đồng Tháp BĐTV, VPF Vòng 9 55 16h30 07/05 Long An 2 – 1 Đồng Tháp VOV2 56 17h00 07/05 Sanna Khánh Hòa BVN 2 – 0 XSKT Cần Thơ   57 16h30 07/05 QNK Quảng Nam 1 – 1 SHB Đà Nẵng BĐTV, TTTTHD, VPF 58 18h00 07/05 Than Quảng Ninh 1 – 0 Sài Gòn VTV6, VPF, JoyFM 59 17h00 08/05 FLC Thanh Hóa 2 – 2 Sông Lam Nghệ An VTV6, VPF 60 17h00 08/05 Becamex Bình Dương 5 – 0 Hoàng Anh Gia Lai BTV2, VPF, VTC3, VOV2 61 17h30 08/05 Hà Nội T&T 2 – 1 Hải Phòng BĐTV, VPF, JoyFM Vòng 10 62 16h30 13/05 Đồng Tháp 1 – 2 Becamex Bình Dương THĐT, BTV2, VPF, VTC3 63 16h30 13/05 QNK Quảng Nam 1 – 1 Than Quảng Ninh VTV6, VPF, VOV2 64 17h00 15/05 XSKT Cần Thơ 3 – 0 Hà Nội T&T BĐTV, TTTTHD, VPF 65 17h00 14/05 SHB Đà Nẵng 1 – 1 Sông Lam Nghệ An VTV6, VPF, VOV2, JoyFM 66 17h00 14/05 Hải Phòng 2 – 0 Sanna Khánh Hòa BVN BĐTV, VPF, JoyFM 67 17h00 15/05 Hoàng Anh Gia Lai 3 – 1 Long An VTV6, VPF, VOV2 68 17h00 13/05 Sài Gòn 3 – 1 FLC Thanh Hóa VTC3, VPF Vòng 11 71 16h30 21/05 Long An 1 – 3 SHB Đà Nẵng VTV6, VPF, VOV2 72 17h00 21/05 Sanna Khánh Hòa BVN 4 – 1 Hoàng Anh Gia Lai JoyFM 73 17h00 22/05 Sông Lam Nghệ An 3 – 0 Đồng Tháp BĐTV, VPF 74 17h00 22/05 FLC Thanh Hóa 0 – 1 Hải Phòng VTV6, VPF, VOV2 75 17h00 22/05 Becamex Bình Dương 1 – 1 Sài Gòn BTV2, VPF 76 18h00 22/05 Than Quảng Ninh 2 – 1 XSKT Cần Thơ VTC3, VPF 77 17h30 22/05 Hà Nội T&T 3 – 0 QNK Quảng Nam BĐTV, TTTTHD, VPF, JoyFM Vòng 12 78 17h00 19/06 Sanna Khánh Hòa BVN ? – ? Sông Lam Nghệ An   79 16h30 19/06 QNK Quảng Nam ? – ? Đồng Tháp   80 17h00 19/06 XSKT Cần Thơ ? – ? SHB Đà Nẵng TTTTHD, VPF 81 17h00 19/06 FLC Thanh Hóa ? – ? Long An VTC3, VPF 82 17h00 19/06 Hải Phòng ? – ? Sài Gòn   83 18h00 19/06 Than Quảng Ninh ? – ? Becamex Bình Dương BĐTV, VPF, VOV2 84 17h30 19/06 Hà Nội T&T ? – ? Hoàng Anh Gia Lai VTV6, VPF, JoyFM Vòng 13 85 16h30 25/06 Đồng Tháp ? – ? Sanna Khánh Hòa BVN THĐT 86 16h30 25/06 Long An ? – ? Than Quảng Ninh   87 17h00 25/06 SHB Đà Nẵng ? – ? Hải Phòng TTTTHD, VPF 88 17h00 25/06 Becamex Bình Dương ? – ? FLC Thanh Hóa VTV6, VPF, BTV2 89 17h00 25/06 Sông Lam Nghệ An ? – ? Hà Nội T&T VTC3, VPF, VOV2, JoyFM 90 17h00 25/06 Hoàng Anh Gia Lai ? – ? QNK Quảng Nam   91 17h00 25/06 Sài Gòn ? – ? XSKT Cần Thơ BĐTV, VPF

Bảng xếp hạng V-League 2016:

VT

Đội bóng

Trận

T

H

B

BT

BTSK

BB

HS

TV

Điểm

1 Hải Phòng 11 9 1 1 20 6 5 15 22 1 28 2 Becamex Bình Dương 11 5 4 2 19 7 10 9 23 0 19 3 FLC Thanh Hóa 11 6 1 4 23 9 17 6 22 1 19 4 Sài Gòn 11 5 3 3 14 5 11 3 16 2 18 5 SHB Đà Nẵng 11 5 3 3 14 8 14 0 18 2 18 6 Than Quảng Ninh 11 5 2 4 16 3 12 4 22 0 17 7 Hà Nội T&T 11 5 1 5 19 10 16 3 25 1 16 8 Sanna Khánh Hòa BVN 11 5 1 5 13 4 13 0 21 0 16 9 XSKT Cần Thơ 11 5 0 6 17 2 14 3 21 0 15 10 Sông Lam Nghệ An 11 3 5 3 14 6 15 -1 19 2 14 11 QNK Quảng Nam 11 3 5 3 11 4 13 -2 16 0 14 12 Hoàng Anh Gia Lai 11 3 2 6 16 10 22 -6 13 1 11 13 Long An 11 2 2 7 12 5 26 -14 21 1 8 14 Đồng Tháp 11 1 0 10 8 3 29 -21 25 1 3

VT: Vị trí – Tr: Số trận – T: Trận thắng – H: Trận hòa – B: Trận thua – BT: Số bàn thắng
BTSK: Bàn thắng sân khách – BB: Số bàn thua – HS: Hiệu số – TV: Số thẻ vàng – TĐ: Số thẻ đỏ
Cập nhật đến 19:55 ngày 22/05/2016

* Trong bảng xếp hạng trong thời điểm tạm thời này, với từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, BTC giải xếp hạng dựa theo tác dụng tranh tài giữa những đội đó với nhau theo thứ tự : Điểm – Hiệu số – Số bàn thắng – Số bàn thắng trên sân đối phương .
Thanh Lê | 16 : 31 14/02/2016

Leave a Comment

Your email address will not be published.