Mew Amazing (Phiên bản 1)

CAPO 3 TONE GmINTRO :

[Em]

Bạn đang đọc: Mew Amazing (Phiên bản 1)

[G]

[C]

[D]

Chàng

[Em]

trai đuổi theo tình

[G]

yêu dành cho cô gái

Nhưng chàng

[C]

trai nào hay từ

[D]

lâu cô đã bí mật mến

[Em]

thương

Chàng

[Em]

trai nhà xa tận hai khu

[G]

phố

Đang ngổn

[C]

ngang tình yêu dành

[D]

cho cô gái không yêu ngược

[Em]

lại

[G]

[C]

[D]

[Em]

[G]

[C]

[D]

Chàng

[Em]

trai vội đem lòng

[G]

mình từ lâu chưa nói

Đem tình

[C]

yêu vào thư từ

[D]

lâu anh đã yêu em

[Em]

tên tình yêu gửi

[G]

trọn cho em như thế

Trên đầu

[C]

thư còn ghi ” ngày

[D]

buồn tháng nhớ năm thương “

[Em]

ấy hồi hương tìm

[G]

anh nói cho trọn lời

Em

[C]

biết từ lâu lòng

[D]

anh gió mưa tơi bời

Vậy thì

[Em]

sao lòng em dửng

[G]

dưng lãnh đạm như thế ?

Cô nhìn

[C]

anh rồi phân vân

[D]

uhm … .

[Em]

uhm …

[Em]

Ừ Thì anh rất tốt nhưng than ôi

[G]

ừ thì em rất tiếc đấy

[C]

Chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng

[D]

tình yêu là như vậy đấy

[Em]

Ừ thì anh rất tốt nhưng than ôi

[G]

ừ thì em rất tiếc đấy

[C]

Chẳng ai mong chạy trốn theo ai mà

[D]

sao cứ thế

[Em]

[G]

[C]

[D]

[Em]

[G]

[C]

[D]

Chàng

[Em]

trai vội lau dòng

[G]

lệ trên mi cô gái

Em cần

[C]

anh, làm ơn, tình

[D]

em trao rất ngay thật

Tiếc

[Em]

thay tình anh thuộc

[G]

về một cô gái khác

Đêm ngày

[C]

mai bọn anh soạn

[D]

đồ cuốn gói đi xa

[Em]

vỡ oà ra tình

[G]

em đã trao anh mà

Anh

[C]

biết từ lâu lòng

[D]

em vẫn luôn ngay thật

Vậy thì

[Em]

sao lòng anh dửng

[G]

dưng lạnh lung như thế

Anh nhìn

[C]

cô rồi phân vân

[D]

uhm … .

[Em]

uhm … .

[Em]

Ừ Thì em rất tốt nhưng than ôi

[G]

ừ thì anh rất tiếc đấy

[C]

Chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng

[D]

tình yêu là như vậy đấy

[Em]

Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi

[G]

ừ thì anh rất tiếc đấy

[C]

Chẳng ai mong chạy trốn theo ai mà

[D]

sao cứ thế

[Em]

…. Yêu thương chờ lâu

[G]

…. là yêu thương phai màu

[C]

…. Yêu thương gì đâu

[D]

chỉ toàn thấy sống lưng nhau

[Em]

…. Yêu thương chờ lâu

[G]

…. là yêu thương phai màu

[C]

…. Yêu thương gì đâu

[D]

chỉ toàn thấy sống lưng nhau

[Em]

…. Yêu thương chờ lâu

[G]

…. là yêu thương phai màu

[C]

… Là yêu thương phai

[D]

màu là yêu thương phai

[Em]

màu

[G]

[C]

[D]

[Em]

Ừ thì anh rất tốt …

[G]

ừ thì em rất tiếc

[C]

Ừ thì anh rất tốt …

[D]

ừ thì em rất tiếc

[Em]

Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi

[G]

ừ thì anh rất tiếc

[C]

[D]

[Em]

Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi

[G]

ừ thì anh rất tiếc

[C]

[D]

[Em]

Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi

[G]

ừ thì anh rất tiếc

[

C

]

[D]

Leave a Comment

Your email address will not be published.