Thông điệp nhà sáng lập – Trung Nguyên Legend

Khi đã nghiên cứu và quán xét được bản chất quy luật hình thành, vận động và suy tàn của mọi đế chế hùng mạnh nhất của nhân loại xuyên suốt Đông-Tây-Kim-Cổ; có thể đúc kết và khẳng định một cách rõ ràng rằng: “Bất cứ một dân tộc, một quốc gia nào cũng đều có thể biến mọi nghịch cảnh thành cơ hội, biến điểm yếu thành sức mạnh, biến phụ thuộc thành hùng mạnh và ảnh hưởng nếu có thể hội tụ được hai điểm then chốt, đó là Lòng Người và Ý Trời; và ngược lại, không có được Lòng Người, không hợp được với Ý Trời, thì bất cứ thế lực nào dù mạnh đến đâu cũng sẽ sớm suy vong, lụi tàn.”

Lòng Người được hội tụ từ những động lực và cảm xúc từ thấp lên cao: khởi nguồn từ sự sinh tồn-sợ hãi, lên đến các mức của sân hận, rồi tham muốn, rồi của sự khẳng định – ái kỷ – mạn ngã, đến mức cao cấp của trắc ẩn – yêu thương – trách nhiệm. Các đại định luật Hấp Dẫn – Cảm Ứng và Nhân Quả – Phản Phục vận hành rất rõ ràng và mạnh mẽ ở đây. Các cấp độ cảm xúc càng thấp thì càng dễ để tạo ra sự quy tụ nhưng sự quy tụ từ cái nhân nào thì sẽ gặt lại quả đó, sẽ không thể bền vững về mặt lâu dài và phải nhận lại cái nghiệp quả xấu; Lòng Người càng được hội tụ bởi các cảm xúc và động lực càng cao cấp, thì sức mạnh sẽ lại càng tạo ra tầm ảnh hưởng lớn mạnh và bền vững qua các không gian-thời gian.

Ý Trời chính là dòng chảy của những Nguyên lý nguồn và Định luật lõi của Tạo Hoá, là dòng chảy chủ lưu của con đường tiến hóa của Tự Nhiên (Đạo) và văn minh của nhân loại nhằm giúp con người thoát khỏi Tam Độc là Đói nghèo, Bệnh tật, Đau khổ; có được cuộc sống Tam Phúc của Khỏe mạnh, Giàu có, Hạnh phúc; đặt nền tảng cho cuộc sống Chân Phúc, loại bỏ Tứ đại họa của Thiên Tai, Nạn Đói, Chiến Tranh, Bệnh Dịch mà đạt tới sự Đồng Nhất – Thống Nhất – Hợp Nhất và Đại Đồng của Nhân Loại để đảm bảo cho một môi trường sống Hòa Bình-Thái Bình-Hạnh Phúc-Trường Tồn-Miên Viễn trên toàn bộ Trái Đất.

Khi có đủ Lòng Người và Ý Trời hợp nhất thì nhân loại sẽ không còn lúng túng và mù mờ về Công thức cấu thành các Cấp độ Sức mạnh và Tiến hóa của một Quốc gia. Đó là công thức gồm 5 thành tố có mối quan hệ biện chứng qua lại chặt chẽ, tương tức và tuần hoàn ma trận với nhau: Độ lớn của Khát vọng quốc gia, Động lực quốc gia dùng để nuôi dưỡng Khát vọng quốc gia, Trí huệ và sự minh triết của quốc gia, Hệ sách lược quyền lực quốc gia, và Sự đoàn kết – cố kết vững bền của quốc gia đó. Bản thân trong mỗi cấu phần lại có 5 cấp độ tiến hóa từ thấp lên cao, nhưng cũng có thể tồn tại theo dạng thức kết hợp, chồng lấn và đan xen. Do vậy, tổ hợp lại các yếu tố để tạo nên một bảng mã gen gốc của một quốc gia vừa là rất đa dạng, vừa là rất rõ ràng rằng bất cứ quốc gia nào cũng có thể trở nên hùng mạnh, có sức mạnh và ảnh hưởng bền vững khi đạt tới và giữ vững một cách hài hòa ở các cấp độ cao nhất của từng cấu phần cấu thành Công thức nêu trên; và ngược lại.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *