Trở về từ xứ tuyết

Mặc dù nhân loại đã đặt chân lên cung trăng, đã phóng phi thuyền lên những hành tinh cách xa trái đất hàng vạn dặm, nhưng mấy ai đã đến được những thung lũng hoang vu, đầy kỳ hoa dị thảo trên dãy Tuyết Sơn Hi-mã-lạp-sơn hay tiếp xúc và học hỏi được với các vị thánh nhân, hiền triết đang ẩn tu trên đó?

Đối với người Âu Mỹ, Tuyết Sơn chỉ là một rặng núi tương tự như trăm ngà

Mặc dù nhân loại đã đặt chân lên cung trăng, đã phóng phi thuyền lên những hành tinh cách xa trái đất hàng vạn dặm, nhưng mấy ai đã đến được những thung lũng hoang vu, đầy kỳ hoa dị thảo trên dãy Tuyết Sơn Hi-mã-lạp-sơn hay tiếp xúc và học hỏi được với các vị thánh nhân, hiền triết đang ẩn tu trên đó?

Đối với người Âu Mỹ, Tuyết Sơn chỉ là một rặng núi tương tự như trăm ngàn các rặng núi khác trên mặt địa cầu, nhưng người Á Châu lại xem Tuyết Sơn như một nơi chốn linh thiêng, có ảnh hưởng rất lớn đối với số phận nhân loại. Trong khi người Á Châu sùng kính những bậc hiền triết ẩn tu nơi đây và thường không quản khó khăn trèo đèo lội suối để tìm thầy học đạo thì người Âu Mỹ chỉ coi các tu sĩ sống trên núi tuyết như những kẻ vô học, man rợ, đầy mê tín dị đoan mà thôi.

Đầu thế kỷ 20, một giám mục người Anh, ông C.W. Leadbeater đã tìm lên Tuyết Sơn để nghiên cứu về truyền thống tâm linh nơi đây. Đối với người Á Châu, việc tầm sư học đạo không phải là một điều lạ, nhưng việc một người Tây phương mạo hiểm tìm lên Tuyết Sơn để học hỏi với các ẩn sĩ nơi đây quả là một sự kiện vô cùng hiếm có. Đặc biệt hơn nữa, người này lại là một vị giám mục nhiều uy tín, cai quản một giáo xứ rộng lớn tại Anh quốc

Ông đã gạt bỏ những thành kiến hẹp hòi, các dư luận thiển cận về truyền thống Đông Phương lúc đó, để tìm hiểu về những chân lý cổ xưa vẫn được gìn giữ cẩn thận trải qua hàng ngàn năm nay.

Sau nhiều năm nghiên cứu, ông trở về Anh quốc và chia sẻ những kinh nghiệm thu tập được qua nhiều bài thuyết giảng và những cuốn sách nói về những hiền triết trên Tuyết Sơn. Ông viết: “Tôi không đòi hỏi mọi người phải tin những điều tôi trình bày nhiều chỉ muốn quí vị hãy bình tâm suy gẫm và nếu chưa thể chấp nhận được nó trong lúc này thì tôi hy vọng nó sẽ gây một hứng khởi tâm linh nào đó để trong tương lai, quí vị có thể tìm hiểu nó một cách rõ ràng hơn”. Theo ông, việc học hỏi với các hiền triết trên Tuyết Sơn đã củng cố niềm tin tôn giáo của ông một cách vững chắc hơn về những điều mà trước đó, tuy được học hỏi qua truyền thống Tây phương, nhưng ông không thực sự chứng nghiệm được.

Ông kết luận rằng trong vũ trụ vẫn có những định luật không bao giờ thay đổi hay những chân lý mà những bậc giáo chủ khi xưa đã chứng nghiệm được và giảng dạy cho học trò. Những lời dạy bảo này được đúc kết và truyền dạy qua các tôn giáo lớn nhưng theo thời-gian, một số điều đã bị hiểu lầm hay giảng dạy sai lạc đi làm mất cái giá trị đích thực của nó khiến cho tôn giáo thay vì sống động đã trở nên khô khan, biến thái thành một hình thức giáo điều cứng nhắc. Vì thế, không những tôn giáo phải lui bước trước trào lưu tiến bộ của nền khoa học thực nghiệm mà còn bị lợi dụng để trở thành công cụ cho những chủ thuyết phi nhân.
Ông quan niệm phải khôi phục lại nền tảng giá trị tâm linh bằng cách nghiên cứu các chân lý hằng có trong vũ trụ, phá vỡ các giáo điều thiển cận đang chia rẽ con người, và bổ túc cho sự bất toàn của khoa học thực nghiệm để tránh cho nhân loại khỏi bước vào thảm trạng diệt vong của những trận chiến tranh, bạo động, thù hận đang bùng nổ khắp nơi trong thời buổi hiện nay.

…more

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *