Bộ công cụ: Dấu Ấn Thông Tin của Quý vị

Dấu Ấn Có Ở Khắp Mọi Nơi

Mọi người đều có một dấu ấn thông tin — dấu vết thông tin mà quý vị để lại sau khi dùng kỹ thuật. Thí dụ, dấu ấn thông tin của quý vị hoàn toàn có thể gồm có những từ ngữ truy lùng mà quý vị đã dùng, khu vực của quý vị, thông tin nhân khẩu của quý vị, và ngay cả những sở trường thích nghi của quý vị. Vì những hồ sơ trên mạng thường được dự trữ và sao chép, hầu hết dấu ấn thông tin của quý vị có tính cách vĩnh viễn .
Việc không có những hoạt động giải trí trên mạng không nhất thiết có nghĩa là quý vị không để lại một dấu ấn thông tin. Nhiều công ty và những nhà sản xuất dịch vụ ghi lại và cất giữ thông tin của quý vị trên mạng, mặc dầu những tương tác của quý vị với họ tuyệt đối ngoài mạng. Nhiều dụng cụ và kỹ thuật mà chúng tôi dùng để liên lạc với nhau bằng điện tử ; điều này thường được gọi là Internet của Mọi Thứ. Các thẻ tín dụng, thẻ đi qua cầu đường bằng điện tử, những thẻ RFID, máy DVR, và những mạng lưới hệ thống tinh chỉnh và điều khiển khí hậu trong nhà từ xa toàn bộ đều san sẻ thông tin. Thí dụ, những dụng cụ có gắn RFID ( những thẻ chìa khoá, giấy thông hành, cấy microchip cho thú nuôi ) có những bộ phận truyền vô tuyến truyền đi ID đặc biệt quan trọng của mỗi thẻ. Ngoài việc để cho quý vị vào một toà nhà ( hoặc một vương quốc ), thông tin này cũng hoàn toàn có thể được dùng để theo dõi những di động của quý vị .
Mặc dù những dụng cụ không trực tiếp nối kết với Internet, những số đọc của chúng hoàn toàn có thể ở đầu cuối được cất trữ trong một cơ sở tài liệu trên mạng. Các công ty nước, điện, và điện thoại thông minh tổng thể đều lưu giữ hồ sơ về số lượng những dịch vụ mà quý vị dùng của họ. Trước khi quý vị dùng một dụng cụ hoặc dịch vụ, cũng nên nghĩ đến thông tin nào hoàn toàn có thể được theo dõi, ai hoàn toàn có thể dùng thông tin đó sau này, và cho những mục tiêu nào .

Có Những Gì Trong Một Dấu Ấn?

Có nhiều phần liên quan tới dấu ấn thông tin của quý vị. Rõ rệt nhất là các dữ liệu mà quý vị cố tình chia sẻ, như email, các bài đăng tải trên truyền thông xã hội, và các mẫu để điền vào. Thông tin cũng có thể được chia sẻ về quý vị. Quý vị bè có thể đăng tải về quý vị trên truyền thông xã hội, và các công ty có thể bán các dữ liệu về về hồ sơ mua sắm của quý vị. Các cơ quan chính phủ hiện đang tín số hoá nhiều hồ sơ công cộng và phổ biến các hồ sơ này rộng rãi trên mạng (thí dụ, các hồ sơ về tài sản, hồ sơ về khai sinh và tử vong, và ở một vài tiểu bang, các hồ sơ toà án). Sau cùng, đa số các hoạt động trên Internet đều được ghi lại — hoặc theo dõi — một cách tự động, và điện thoại hoặc máy vi tính của quý vị chia sẻ địa chỉ IP của nó (số nhận dạng độc đáo của máy vi tính) mỗi lần quý vị đến viếng một trang mạng.

Tất cả các hoạt động tín số của quý vị đều tạo ra metadata. Metadata được định nghĩa một cách rộng rãi là “dữ liệu về dữ liệu,” và nó thường được dùng để tìm và sắp xếp thông tin. Thí dụ, các hình chụp bằng tín số thường có ghi thời gian mà hình được chụp. Điều này giúp cho quý vị tìm nhanh chóng các hình chụp gần đây nhất, nhưng cũng phát các thông tin về quý vị gồm cả nơi chốn tấm hình được chụp. Các nhà cung cấp dịch vụ không dây thu thập thông tin về những số điện thoại nào mà quý vị gọi, thời gian các cuộc gọi là bao lâu, và các tháp điện thoại di động nào đã bắt được các cuộc gọi này. Metadata này được dùng để gửi hoá đơn và để xác định xem có thể cần thêm các tháp mới ở đâu. Tuy nhiên, nó cũng có thể để lộ thông tin về các cuộc gọi điện thoại của quý vị, mặc dù các nhà cung cấp dịch vụ tự họ không thể lắng nghe các cuộc gọi này.

Sự thu thập những tài liệu đổi khác tuỳ theo những hoạt động giải trí của quý vị. Khi quý vị dùng một trang mạng về shopping, nó hoàn toàn có thể theo dõi thời hạn mà quý vị đến viếng, quý vị đã lưu lại với trang mạng này trong bao lâu, và những loại sản phẩm nào mà quý vị đã xem. Một số trang mạng thậm chí còn theo dõi việc quý vị ngưng mũi tên con chuột trên một hình ảnh hoặc một nối kết trong bao lâu ( vì nó biểu lộ sự lưu tâm ). Vì máy vi tính của quý vị san sẻ địa chỉ IP của nó với trang mạng, và vì những địa chỉ IP được nối kết với vị trí địa lý, trang mạng cũng sẽ biết là quý vị truy vấn vào đại khái từ đâu. Đây chỉ là một vài thí dụ về tài liệu và metadata được theo dõi và ghi lại, còn nhiều hơn nữa .

Các Điểm Dữ Liệu Riêng Lẻ Cộng Dồn Lại

Việc gộp những tài liệu vào với nhau ( và metadata ), thường đến từ những nguồn khác nhau, để phát hiện thông tin mới được gọi là suy luận. Thí dụ, 1 số ít nhà nghiên cứu và điều tra của Stanford muốn tìm hiểu và khám phá xem họ hoàn toàn có thể lãnh hội được bao nhiêu từ việc nghiên cứu và phân tích metadata của điện thoại di động. Trong một trường hợp, họ đã hoàn toàn có thể dùng một cuộc gọi điện thoại thông minh lê dài với một thành viên trong mái ấm gia đình, và những cuộc gọi tiếp theo sau tới Planned Parenthood tại địa phương của bà, với một cuộc gọi sau cuối sau đó một tháng, để suy luận ra rằng người có tương quan đã phá thai. Trong cuộc nghiên cứu và điều tra đó, những suy luận được rút ra bởi con người. Các máy vi tính không nhất thiết ( chưa ) có tổng thể những thông tin gốc để rút ra một Kết luận như vậy, nhưng mặt khác chúng hoàn toàn có thể so sánh được nhiều tài liệu hơn qua việc dùng những kỹ thuật phức tạp một cách nhanh gọn hơn .

Giới Hạn Người Được Xem Dấu Ấn Của Quý vị

Quý vị hoàn toàn có thể số lượng giới hạn ai được xem dấu ấn thông tin của mình bằng cách nói với nhà sản xuất dịch vụ của mình, kén chọn khi quý vị san sẻ thông tin của mình trên mạng, và kiểm soát và điều chỉnh những thiết đặt trên dụng cụ và ứng dụng của mình để tối ưu hoá sự riêng tư. Dấu ấn của quý vị vẫn hoàn toàn có thể còn có nhiều, nhưng nó sẽ được giữ riêng tư nhiều hơn .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *