Thông báo (Notifications)

Thông báo là gì?

Thông báo là một cách để gửi thông tin quan trọng trên Dashboard của CrowdTangle cho bạn hoặc những người xung quanh qua email hoặc Slack.
 

Tại sao tôi cần dùng Thông báo?

 • Nếu bạn muốn biết những bài viết có hiệu suất cao cao nhất mỗi tuần
 • Nếu bạn muốn đội ngũ của mình nhận được tài liệu trên Bảng thành tích trước buổi nhìn nhận hoạt động giải trí hàng tháng
 • Nếu bạn muốn xác định nội dung có hiệu quả cao trong thời gian thực

  Bạn đang đọc: Thông báo (Notifications)

 • Nếu bạn muốn nhận thông tin khi người có tầm ảnh hưởng tác động link đến nội dung của bạn

Làm cách nào để sử dụng Thông báo?

Tổng quan về Thông báo:

Bạn hoàn toàn có thể tạo, chỉnh sửa hoặc xóa Thông báo trong phần Thông báo của CrowdTangle. Bạn tìm thấy được phần này ở 2 vị trí : trong tab Notifications ( Thông báo ) của một Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm đã lưu hoặc trong phần Notifications ( Thông báo ) chung trên thanh điều hướng bên trái .Thông báo hoàn toàn có thể Open dưới dạng email hoặc dưới dạng tin nhắn gửi tới kênh Slack trong 1 số ít trường hợp. Mỗi thông tin đều hoàn toàn có thể gắn với Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm đã lưu đơn cử, nghĩa là cũng link với một Dashboard đơn cử. Thông báo tạo từ tab Notifications ( Thông báo ) của một Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm sẽ tự động hóa được gắn thẻ theo Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm đó. Theo mặc định, thông tin tạo từ phần Notifications ( Thông báo ) chung không gắn với bất kể Danh sách hay Nội dung tìm kiếm nào. Bạn chỉ hoàn toàn có thể tạo thông tin từ 1 nền tảng tại 1 thời gian .Thông báo qua email được gửi từ feedback@crowdtangle.com. Một số tổ chức triển khai hoàn toàn có thể sẽ cần đưa địa chỉ email đơn cử đó vào list hợp lệ để thông tin vượt qua bộ lọc spam của họ. Hãy liên hệ với phòng CNTT của bạn để biết chắc .

Lưu ý: chỉ những người dùng toàn bộ Dashboard mới có thể tạo hoặc chỉnh sửa Thông báo.  Người dùng chỉ đọc chỉ có thể tự đăng ký nhận Thông báo hiện có.

Thiết lập thông báo qua Slack:

MỚI RA MẮT VÀO NĂM 2019, để dùng tính năng này, bạn chỉ cần đi đến phần Notifications ( Thông báo ) trong dashboard rồi chọn thông tin về độ Viral hoặc về hoạt động giải trí trình làng rồi nhấp vào ” Add to Slack ” ( Thêm vào Slack ). Tùy chọn này sẽ chuyển hướng bạn tới màn hình hiển thị chuyển nhượng ủy quyền của Slack, tại đó, bạn hoàn toàn có thể chọn # kênh thích hợp để đăng. Nếu bạn muốn đổi kênh vào lúc sau trong ngày, hãy tắt tính năng này và nút Add to Slack ( Thêm vào Slack ) sẽ lại Open để bạn chọn # kênh khác .

Nếu đây là thông báo mới tinh, bạn sẽ chỉ nhìn thấy nút “Add to Slack” (Thêm vào Slack) sau khi nhấp vào “Create & Subscribe” (Tạo & Đăng ký).

Không giới hạn số lượng thông báo về độ lan truyền hoặc về hoạt động giới thiệu mà bạn có thể thiết lập theo cách này. Tuy nhiên, tiện ích tích hợp này không hỗ trợ thông báo tóm tắt hoặc thông báo về bảng thành tích. 

Lưu ý rằng tiện ích này thay thế cho tiện ích tích hợp Slack cũ sử dụng webhook đến. May thay, việc thiết lập giờ đây lại dễ dàng hơn rất nhiều! 

Tạo thông báo qua email:

Đặt tên thông báo: Mỗi thông báo đều có tên và dòng tiêu đề.  Hãy dùng tên càng cụ thể càng tốt.  Nhờ đó, bạn sẽ dễ dàng phân biệt các thông báo với nhau nếu sau này cần quay lại để điều chỉnh thông báo.  Tương tự, dòng tiêu đề và tên thông báo phải khớp nhau.  Khi nhận được thông báo qua email, mọi người sẽ chỉ nhìn thấy dòng tiêu đề email.  Nếu tên thông báo và dòng tiêu đề email không khớp nhau, bạn có thể gặp khó khăn khi muốn thêm/xóa người nhận thông báo sau này.

Đăng ký/Hủy đăng ký người nhận thông báo:  Sau khi đã tạo thông báo qua email, bạn có thể quay lại và dùng phần Subscriptions (Đăng ký) để thêm người nhận thông báo.  Bạn có thể thêm bất cứ ai để nhận thông báo, bất kể họ có tài khoản CrowdTangle hay không. Lưu ý rằng bạn cần phải cho mọi người biết trước là bạn sẽ thêm họ vào danh sách người nhận thông báo!  

Nếu thanh trượt bên cạnh tên một người có màu xanh dương, thì người đó đã đăng ký nhận thông tin. Nếu thanh trượt lớn bên cạnh tên một thông tin có màu xanh dương, thì nghĩa là bạn đã đăng ký nhận thông tin đó. Khi nhấp vào 1 trong 2 thanh trượt để chuyển sang màu xám, bạn sẽ hủy ĐK khỏi thông tin .

Lên lịch thông báo:  Bạn phải lên lịch gửi Thông báo tóm tắt và Thông báo về bảng thành tích vào những thời điểm cụ thể.  (Thông báo về độ lan truyền và Thông báo về hoạt động giới thiệu không được lên lịch trước, xem bên dưới)  Khi lên lịch Thông báo, bạn có thể chọn để gửi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, theo định kỳ hoặc theo lịch trình tùy chỉnh.  

Khi bạn chọn Rolling (Định kỳ), Thông báo tóm tắt sẽ được gửi vài giờ 1 lần từ thứ Hai đến thứ Sáu.  Bạn có thể đặt để gửi Thông báo mỗi giờ, 2 giờ 1 lần, 3 giờ 1 lần, 4 giờ 1 lần hoặc 6 giờ 1 lần.  Bạn cũng có thể chọn gửi Thông báo tóm tắt vào cuối tuần nếu muốn.
 

Các loại thông báo

Có 4 loại thông tin chính :

 • Thông báo tóm tắt: Thông báo tóm tắt về Bài viết theo Nội dung tìm kiếm hoặc Danh sách

 • Bảng thành tích: Xếp hạng Trang/Tài khoản trong Nội dung tìm kiếm hoặc Danh sách

 • Thông báo về độ lan truyền: Thông báo tức thì về Bài viết có hiệu quả cao trong một Nội dung tìm kiếm hoặc Danh sách (có thể tích hợp Slack)

 • Thông báo về hoạt động giới thiệu: Thông báo tức thì khi Trang/Tài khoản hàng đầu chia sẻ Bài viết của bạn (có thể tích hợp Slack) 

Thông báo tóm tắt

Nhấp vào đây để xem ví dụ về Thông báo tóm tắt

Thông báo tóm tắt dùng để gửi cho bạn hoặc thành viên trong đội ngũ của bạn nhóm bài viết theo quy trình tiến độ, bộ lọc về hiệu suất cao và loại bài viết. Các ví dụ tiêu biểu vượt trội về Thông báo tóm tắt gồm có :

 • Top 10 bài viết có hiệu suất cao cao trên Trang / Tài khoản của bạn
 • Top 10 bài có Tổng số lượt tương tác cao nhất trong Danh sách về đối thủ cạnh tranh
 • Thông báo tóm tắt về tin mới giật mình

Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh Thông báo tóm tắt bằng nhiều cách :

Lên lịch: Bài viết từ 1 năm trước

Thông báo tóm tắt là Thông báo đã lên lịch, nghĩa là được gửi vào những khoảng chừng thời hạn đã định. ( Xem phần ” Lên lịch thông tin ” bên trên ). Nếu lên lịch gửi Thông báo tóm tắt hàng ngày, hàng tuần hoặc vào thời gian tùy chỉnh, thì bạn sẽ hoàn toàn có thể gửi bài viết từ 1 năm trước. Các thông tin tóm tắt này mang tính xem lại quá khứ, nghĩa là sẽ gửi cho bạn những bài viết vào cùng thời gian của năm trước đó, thay vì những bài viết gần đây. Đây hoàn toàn có thể là những lời nhắc đắc lực về ngày kỷ niệm của những sự kiện trọng đại, hoàn toàn có thể tạo thành toàn cảnh quan trọng cho chu kỳ luân hồi tin tức hiện tại của bạn .

Danh sách và Nội dung tìm kiếm đã lưu

Thông báo tóm tắt có thể gắn với ít nhất 1 Nội dung tìm kiếm đã lưu hoặc Danh sách, nhưng cũng có thể gắn với một nhóm Nội dung tìm kiếm đã lưu và Danh sách kết hợp.  Trong những trường hợp đó, Thông báo tóm tắt sẽ tổng hợp các bài viết từ từng Nội dung tìm kiếm/Danh sách và quyết định xem sẽ gửi bài nào dựa trên các tùy chỉnh trong phần “Advanced Options” (Tùy chọn nâng cao).
 

Tùy chọn nâng cao

Ranking Type (Loại xếp hạng): Thông báo tóm tắt sẽ quyết định bài viết sẽ gửi, một phần dựa theo loại xếp hạng mà bạn chọn.  Các tùy chọn này giống với Bộ lọc hiệu quả thuộc tab Post (Bài viết) trong Danh sách và Nội dung tìm kiếm đã lưu.  Để biết thêm thông tin về ý nghĩa của những tùy chọn này, hãy đọc nội dung Bài viết và Phân tích bài viết tại đây.

Type of Post to Include (Loại bài viết sẽ bao gồm):  Theo mặc định, Thông báo tóm tắt sẽ gửi bài viết thuộc bất kỳ loại nào nhưng bạn cũng có thể thiết lập để Thông báo tóm tắt chỉ bao gồm các bài viết thuộc một loại cụ thể.  Khi đó, bạn sẽ có thể chọn các loại Bài viết có video cụ thể hoặc thậm chí là chỉ xem Nội dung có thương hiệu (trong Dashboard về Facebook).

Number of Posts (Số lượng bài viết): Theo mặc định, Thông báo tóm tắt sẽ gửi top 10 bài viết dựa trên các tùy chọn khác mà bạn đã chọn nhưng bạn có thể điều chỉnh số lượng đó theo nhu cầu.

Minimum Interactions (Số lượt tương tác tối thiểu):  Với tùy chọn này, bạn có thể lọc ra nội dung chưa đạt tới ngưỡng nhất định về số lượt tương tác.  Tùy chọn này có thể hữu ích khi bạn đặt Loại xếp hạng là overperforming (có hiệu quả cao) hoặc underperforming (có hiệu quả thấp).

Custom Weights (Tùy chỉnh trọng số): Trong CrowdTangle, bạn có quyền kiểm soát cách tính toán điểm hiệu quả cao cho một thông báo cụ thể.  Bạn có thể chọn xóa hoàn toàn một số loại hoạt động tương tác nhất định khỏi điểm này hoặc ưu tiên những hoạt động tương tác nhất định.  Tùy chọn này có ích trong những tình huống mà bạn muốn nghiên cứu nội dung đặc biệt hiệu quả trong việc tạo ra một loại thương tác cụ thể như lượt thích, bình luận hoặc chia sẻ.

Bảng thành tích

Nhấp vào đây để xem ví dụ về Thông báo về bảng thành tích

Thông báo về bảng thành tích là một cách để gửi trực tiếp tài liệu từ Bảng thành tích cho một người để họ không phải truy vấn Dashboard để xem thông tin đó. Các ví dụ tiêu biểu vượt trội về Thông báo về bảng thành tích gồm có :

 • Bảng xếp hạng hàng tuần về bạn và Đối tác link theo hiệu suất cao tương tác
 • Cập nhật hàng tháng về cạnh tranh đối đầu, xếp hạng bạn so với những công ty cùng ngành
 • Phân tích về sự tăng trưởng thị trường

Không như tab Leaderboard ( Bảng thành tích ), Thông báo về bảng thành tích tập trung chuyên sâu vào 1 số liệu duy nhất. Khi thiết lập Thông báo, bạn hoàn toàn có thể chọn số liệu mình muốn gửi :

Total Interactions (Tổng số lượt tương tác): Đây là cài đặt mặc định dành cho Bảng thành tích. Cài đặt này sẽ xếp hạng Trang/Tài khoản trong Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm theo tổng số lượt tương tác mà nội dung trên các Trang/Tài khoản đó đã đạt được trong một giai đoạn đã định.

Interaction Rate (Tỷ lệ tương tác): Tùy chọn này sẽ xếp hạng Trang/Tài khoản theo Tỷ lệ tương tác trên Bảng thành tích.  Khác với Tỷ lệ tương tác của Bài viết, Tỷ lệ tương tác trên Bảng thành tích được tính toán bằng cách chia Tổng số lượt tương tác mà Trang/Tài khoản đã đạt được qua một khung thời gian cụ thể cho số Bài viết ra đời trong khung thời gian đó.  Sau đó, kết quả thu được lại được chia cho số Lượt thích trang/Người theo dõi tài khoản trung bình mà Trang/Tài khoản đó có được trong khung thời gian đó.  Tiếp theo, con số cuối cùng sẽ được chuyển sang dạng phần trăm. 

Total Posts (Tổng số bài viết):  Số liệu này sẽ không xem xét dữ liệu về hoạt động tương tác đối với bài viết của một Trang/Tài khoản, mà sẽ xếp hạng toàn bộ dựa trên số Bài viết ra đời trong khung thời gian đó.  

Account Size (Quy mô tài khoản): Số liệu này xếp hạng dựa theo số Lượt thích trang hoặc số Người theo dõi tài khoản. 

Account Growth (Total) (Tổng lượng tăng trưởng của tài khoản): Số liệu này sẽ xếp hạng theo số liệu thô về Lượt thích/Người theo dõi mà mỗi Trang/Tài khoản có được qua khung thời gian của Thông báo.

Account Growth (%) (% tăng trưởng của tài khoản): Khác với số liệu trên, số liệu này lại xếp hạng dựa theo % tăng lên trong số Người theo dõi/Lượt thích mà mỗi Trang/Tài khoản có được qua khung thời gian của Thông báo.  (Số Lượt thích/Người theo dõi mới chia cho tổng số Lượt thích/Người theo dõi, chuyển sang phần trăm).

Video Views (Số lượt xem video): Số liệu này sẽ hướng Bảng thành tích tập trung hoàn toàn vào số lượt xem video mà mỗi Trang/Tài khoản có được qua khung thời gian của Thông báo.

Send As Excel Report (Gửi dưới dạng báo cáo Excel): Khi bạn bật tùy chọn này, CrowdTangle sẽ gửi thông báo dưới dạng file .csv, từ đó bạn có thể dễ dàng kết hợp dữ liệu với những nguồn dữ liệu khác nếu đang dùng chương trình như Excel.
 

Thông báo về độ lan truyền

Nhấp vào đây để xem ví dụ về Thông báo về độ lan truyền

Thông báo về độ Viral dùng để cung ứng thông tin tức thì khi nội dung từ một Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm đơn cử đạt được số điểm hiệu suất cao cao đã chỉ định, thông tin một cách hiệu suất cao cho bạn biết khi nội dung mở màn Viral thoáng rộng .Thông báo về độ Viral hoàn toàn có thể dùng để xác lập nội dung cho quảng cáo hoặc để theo dõi những tin bài đang tăng trưởng mà đối thủ cạnh tranh mở màn khai thác đưa tin .Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh Thông báo về độ Viral theo những cách sau :

Minimum Score for Notifications (Điểm số tối thiểu cho thông báo): Thông báo về độ lan truyền kích hoạt khi nội dung từ một Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm đạt số điểm hiệu quả cao đã đặt tại đây.  Vào lần đầu tiên thiết lập thông báo về độ lan truyền, bạn nên bắt đầu từ mức điểm số tối thiểu cao rồi giảm dần nếu cần để tránh khiến hộp thư đến của mình ngập trong thông báo.

Enable Slack (Bật Slack): Nếu bạn đã thiết lập thông báo qua Slack trong Dashboard của mình (xem phần Thông báo qua Slack ở đầu bài viết này), thì bạn có thể đặt Thông báo về độ lan truyền để gửi tin nhắn tới kênh Slack cụ thể bằng cách bật nút chuyển này và nhập tên kênh Slack tại đây.  (Hãy nhớ thêm # vào trước tên kênh này)
 

Tùy chọn nâng cao

Get Notified On Every Post (Nhận thông báo về mọi bài viết): Nếu muốn, bạn có thể bỏ qua ngưỡng điểm số hiệu quả cao, mà thay vào đó kích hoạt thông báo về độ lan truyền mỗi khi có bài viết mới từ Trang hoặc Tài khoản bất kỳ trong Danh sách hoặc Nội dung tìm kiếm liên kết với thông báo đó.  Tùy chọn này có thể hữu ích khi sử dụng tiện ích tích hợp Slack để theo dõi nội dung nhưng cũng có thể trở nên quá tải khi được dùng làm thông báo qua email.

Skip Weekend Delivery (Không gửi vào cuối tuần): Thông báo về độ lan truyền không được lên lịch, mà kích hoạt mỗi khi nội dung đạt được số điểm hiệu quả cao cụ thể.  Tuy nhiên, bạn có thể chọn để ngăn thông báo này kích hoạt vào cuối tuần.  

Custom Subject Line (Tùy chỉnh dòng tiêu đề):  Thông báo về độ lan truyền đều có dòng tiêu đề mặc định nhưng bạn có thể tùy chỉnh dòng này nếu muốn.  Bạn thực sự nên tùy chỉnh vì như vậy bạn có thể xác định thông báo nào xuất hiện từ đâu.

Types of Posts to Include (Loại bài viết sẽ bao gồm):  Theo mặc định, Thông báo về độ lan truyền sẽ gửi bài viết thuộc bất kỳ loại nào, nhưng bạn cũng có thể thiết lập để Thông báo này chỉ bao gồm các bài viết thuộc một loại cụ thể.  Khi đó, bạn sẽ có thể chọn các loại Bài viết có video cụ thể hoặc thậm chí là chỉ xem Nội dung có thương hiệu (trong Dashboard về Facebook).

Minimum Interactions (Số lượt tương tác tối thiểu):  Với tùy chọn này, bạn có thể lọc ra nội dung chưa đạt tới ngưỡng nhất định về số lượt tương tác. 

Custom Weights (Tùy chỉnh trọng số):  Trong CrowdTangle, bạn có quyền kiểm soát cách tính toán điểm hiệu quả cao cho một thông báo cụ thể.  Bạn có thể chọn xóa hoàn toàn một số loại hoạt động tương tác nhất định khỏi điểm này hoặc ưu tiên những hoạt động tương tác nhất định.  Tùy chọn này có ích trong những tình huống mà bạn muốn nghiên cứu nội dung đặc biệt hiệu quả trong việc tạo ra một loại hoạt động tương tác cụ thể như lượt thích, bình luận hoặc chia sẻ.

Custom Weights (Tùy chỉnh trọng số) – Facebook Live: Nếu đã đặt loại bài viết cho thông báo là Facebook Live thì bạn cũng có thể để CrowdTangle xác định số điểm hiệu quả cao của các bài viết mà chỉ dựa trên số liệu về lượt xem video: tổng lượt xem (đối với bài viết gốc và cả bài viết chia sẻ) hoặc chỉ tính lượt xem của bài viết gốc.  Bạn sẽ tìm thấy những tùy chọn này trong phần Custom Weights (Tùy chỉnh trọng số).
 

Thông báo về hoạt động giới thiệu

Nhấp vào đây để xem ví dụ về Thông báo về hoạt động giới thiệu

Thông báo về hoạt động giải trí ra mắt là thông tin tức thì kích hoạt mỗi khi nội dung mới khớp với tiêu chuẩn dành cho Nội dung tìm kiếm hiện có. Các thông tin này thường dùng để cho bạn biết khi có người link tới nội dung của bạn .Để dùng Thông báo về hoạt động giải trí ra mắt cho mục tiêu này, thứ nhất bạn nên tạo Nội dung tìm kiếm đã lưu cho URL cơ sở của ấn phẩm của mình. Sau đó, loại trừ Danh sách gồm những Trang / Tài khoản của chính bạn khỏi Nội dung tìm kiếm đó để bảo vệ rằng bạn chỉ xác lập nội dung từ những nguồn khác bạn .Sau khi đã lưu Nội dung tìm kiếm, bạn hoàn toàn có thể thêm Nội dung tìm kiếm vào Thông báo về hoạt động giải trí trình làng để nhận thông tin khi nội dung của mình được Trang hoặc Tài khoản trong cơ sở tài liệu của CrowdTangle link tới .Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh Thông báo này hơn nữa theo một số ít cách sau :

Enable Slack (Bật Slack):  Nếu bạn đã thiết lập thông báo qua Slack trong Dashboard của mình (xem phần Thông báo qua Slack ở đầu bài viết này), thì bạn có thể đặt Thông báo về hoạt động giới thiệu để gửi tin nhắn tới kênh Slack cụ thể bằng cách bật nút chuyển này và nhập tên kênh Slack tại đây.  (Hãy nhớ thêm # vào trước tên kênh này)

Page Likes Threshold (Ngưỡng lượt thích trang):  Bạn có thể dùng trường này để đặt CrowdTangle không xem xét các Trang hoặc Tài khoản không đạt được số Người theo dõi/Lượt thích tối thiểu. Nhờ đó, bạn có thể chú trọng vào những người có tầm ảnh hưởng sở hữu nội dung dễ tạo ra tác động lớn hơn.

Skip Weekend Delivery (Không gửi vào cuối tuần): Thông báo về hoạt động giới thiệu không được lên lịch, mà kích hoạt mỗi khi nội dung đạt được số điểm hiệu quả cao cụ thể.  Tuy nhiên, bạn có thể chọn để ngăn thông báo này kích hoạt vào cuối tuần.  

Bạn có câu hỏi ? Bạn muốn phản hồi ? Hãy gửi email tới support@crowdtangle.comĐào tạo : Hãy ĐK khóa học Blueprint của chúng tôi !

Leave a Comment

Your email address will not be published.