DOM CSS: Thay đổi CSS bằng Javascript

Trong bài này chúng ta sẽ học cách thay đổi css bằng Javascript thông qua đối tượng DOM CSS. Tất cả thuộc tính CSS của thẻ html đều được lưu trữ trong thuộc tính style của các đối tượng html.

Hầu như những ứng dụng website đều có sử dụng Javascript và CSS, thế cho nên việc tích hợp bộ đôi này trên những thẻ html là rất tiếp tục. Thường ta sẽ sử dụng Javascript để thay đổi giá trị CSS cho những thẻ HTMl như : Background, Color, Fontsize … Chi tiết thế nào thì tất cả chúng ta cùng khám phá nhé .banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

test php

1. Thay đổi CSS bằng Javascript

Các thẻ html đều có thuộc tính style, nhưng ta không thể sử dụng DOM HTML để thiết lập hay xóa bỏ CSS được mà phải thông qua một đối tượng biệt khác, đó là style.

Đối tượng style này sẽ chứa tất cả các thuộc tính của CSS giúp ta dễ dàng thao tác với chúng. Và như thường lệ, chúng ta có hai thao tác chính đó là thiết lập CSSlấy giá trị CSS hiện tại.

Cú pháp thiết lập CSS bằng Javascript :

document.getElementById("object").style.cssName = 'something';

Cú pháp lấy giá trị CSS bằng Javascript :

document.getElementById("object").style.cssName;

Trường hợp thuộc tính có dấu gạch ngang như: font-size, line-height, margin-bottom thì thì nó sẽ có tên là fontSize, lineHeight, marginBottom ,nghĩa là sẽ bỏ đi dấu gạch ngang và viết hoa ký tự đầu tiên của chữ thứ hai.

document.getElementById("object").style.fontSize = 'something';
document.getElementById("object").style.lineHeight = 'something';
document.getElementById("object").style.marginBottom = 'something';

2. Ví dụ thay đổi CSS bằng Javascript

Bây giờ tất cả chúng ta sẽ làm một ví dụ để giúp những bạn hiểu và biết cách vận dụng vào những bài toán đơn cử .

Ví dụ 1: Viết một chương trình gồm 4 button và 1 thẻ div, khi click vào từng button thì sẽ thiết lập màu sắc, background, chiều cao, font size của thẻ div.

Để làm bài này thì tất cả chúng ta phải sử dụng sự kiện trong javascript đó là onclick, khi click vào những button thì sẽ xử lý theo nhu yếu cảu bài toán .
Các bước thực thi :

 • Tạo 4 hàm thực hiện 4 nhiệm vụ như đề bài yêu cầu
 • Gán mỗi function vào sự kiện onclick của mỗi button

Demo
RUN


  
    
   	
Chào mừng các bạn đến với freetuts.net

Ví dụ 2: Viết chương trình đăng nhập và validate thông tin username, password. Nếu người dùng không nhập username hoặc mật khẩu thì hiển thị thông báo trong một thẻ div và chữ màu đỏ, ngược lại thì thông báo validate thành công và chữ màu xanh

Với bài này bạn cần phải sử dụng thêm DOM Element để lấy giá trị của các ô input, đồng thời sử dụng DOM HTML để thay đổi nội dung của tin nhắn, và sử dụng DOM CSS để thay đổi màu sắc.

Demo
RUN


  
    
   	Username: 
Username:

3. Lời kết

Những bài toán dạng như thế này thì tất cả chúng ta hay gọi là DHTML, nghĩa là HTML động, có những hiệu ứng thay đổi giao diện bằng cách sử dụng Javascript tích hợp với giá trị CSS của HTML .
Có một chú ý quan tâm quan trọng trong bài này, đó là nếu thuộc tính có dấu gạch ngang thì bạn phải bỏ dấu gạch ngang, đồng thời viết hoa từ chữ thứ hai nhé, ví dụ fontSize, lineHeight, … Còn những thuộc tính khác thì tên của nó viết thông thường .

Leave a Comment

Your email address will not be published.