Linh Hồn và hành trình tiến hóa tâm thức

Journey of the Soul” của Thầy David Hopper, trường nội môn

[Những ghi chép lược dịch từ webinar “” của Thầy, trường nội môn Morya Federation. Toàn bộ các bài giảng có thể được xem tại trang Makara


[Hình ảnh từ slide bài giảng]

1. Sự tiến hóa của Linh Hồn là một sự tiến hóa của Tâm Thức

Cách đây khoảng chừng 18 triệu năm, hành trình dài của Linh Hồn đã khởi đầu trải qua một tiến trình được gọi là khác biệt ngã tính ( individualization ), khi con người trở thành một thực thể có ý thức và lý trí. Tiến trình này tương quan đến việc truyền đạt tia sáng của trí tuệ hay năng lực tư duy vào trong con người. Thuở bắt đầu, tia sáng này đã cho con người cảm xúc tiên phong về “ cái tôi ” tách biệt mà trước đó con người đã sống sót qua nhiều kiếp sống mà không có mục tiêu gì đặc biệt quan trọng, ngoại trừ việc tích lũy thưởng thức và hiểu biết về việc anh ta là ai và là gì. Tia sáng trí tuệ này đã khởi động bản năng con người để hoạt động giải trí với hình tướng vật chất .Trước thời gian đó thì con người vẫn như một người-thú, chưa tăng trưởng về mặt niềm tin và chỉ có những ham muốn vật chất. Trải qua những thời đại rất vĩnh viễn, con người đã tiến hóa từ sự hiện hữu thuần vật chất và xúc cảm đến như ngày này. Tuy hiện tại hầu hết quả đât vẫn đang sống nhiều với cảm tính, nhưng trí tuệ của tất cả chúng ta đã tiến hóa đến mức hoàn toàn có thể tích hợp những phương diện cao nhất của thực chất tất cả chúng ta với Linh Hồn, và sau cuối là với Tinh Thần thuần khiết được gọi là Chân Thần ( Monad ) .

Hành trình của Linh Hồn hoàn toàn là về một sự tích hợp và tái hợp nhất với Tinh Thần thuần khiết đó, với ý thức nhận thức trọn vẹn và cuối cùng là trở thành một Chân Sư Minh Triết.

Điều này được triển khai qua Con Đường Giải Thoát ( Path of Liberation ). Từ sự đồng cảm cao quý đó, con đường giải thoát là về sự sống của Tinh Thần tìm cách tự giải thoát mình, tự do khỏi ảnh hưởng tác động của vật chất .Nói chung, từ quan điểm của người chí nguyện hay người đệ tử, đây là con đường mà sau cuối bạn sẽ lựa chọn để thức tỉnh và trở nên ý thức về những tâm lý, cảm hứng và hành vi của mình, và buông bỏ những lôi kéo và ảnh hưởng tác động của những cõi giới thấp .Như vậy, bước trên Thánh Đạo để bạn hoàn toàn có thể trở thành một Linh Hồn ý thức toàn vẹn và một người đồng phát minh sáng tạo với Thiêng Liêng trên Trái Đất .“ I am my own mystery, wrapped in an enigma, surrounded by illusion ( Tôi là huyền nhiệm của riêng mình, bọc trong một huyền bí, bao quanh bởi ảo tưởng ) ” – Winston ChurchillVậy Linh Hồn và mục tiêu của Linh Hồn là gì ?[Hình từ trang minhtrietmoi.org]

[Hình từ trang minhtrietmoi.org]

2. Mục đích của Linh Hồn trong sự tiến hóa

Linh Hồn có vai trò như trung gian hay “ Tác Nhân ” của Chân Thần – Tinh Thần thuần khiết của tất cả chúng ta. Nó nằm giữa Chân Thần và những cõi giới thấp, làm trung gian và liên kết chúng lại với nhau .Tâm thức của Linh Hồn lan rộng ra đến những thể thuộc những cõi giới thấp của cõi hồng trần ( hạ giới ) – dĩ thái, cõi cảm dục ( trung giới ) và cõi hạ trí. Các thể thấp này ( thể xác – thể cảm hứng – thể hạ trí ) cấu thành Phàm Ngã ( Personality ). Ba thể này có một tương ứng cao hơn của chúng được gọi là Tam Nguyên Tinh Thần ( Spiritual Triad ), gồm có : Atma, Buddhi ( Bồ Đề ) và Manas ( Trí Tuệ ) .Chân Thần – Tinh Thần thuần khiết của tất cả chúng ta là đỉnh điểm của thưởng thức con người và đại diện thay mặt cho tia sáng Thiêng Liêng bên trong tất cả chúng ta. Linh Hồn liên kết với nó qua Cõi Thượng Trí .Trước khi tích hợp Linh Hồn thì con người là một phàm ngã tách biệt. Tách biệt chính do trí tuệ và tâm thức hầu hết luôn tách rời với thưởng thức trực tiếp về Tinh Thần thuần khiết. Y sống sót trên những cõi hạ trí, cảm dục ( trung giới ) và hồng trần ( hạ giới ). Y hiện hữu với những hình tư tưởng, những xúc cảm và tương tác với vật chất trọng trược qua năm giác quan của mình. Y học hỏi, thu đạt kinh nghiệm tay nghề và minh triết qua nhiều kiếp sống. Y có những mối quan hệ với những người khác qua việc làm, mái ấm gia đình, tình cảm yêu đương lãng mạn và nhiều những cuộc gặp gỡ cá thể hay vô tư khác .Một phương diện chính của con đường niềm tin là hiểu biết mục tiêu cao quý của nó là gì ? Để vấn đáp thắc mắc này, tất cả chúng ta phải hiểu rằng mục tiêu của tất cả chúng ta được phủ bọc và link mật thiết với mục tiêu Linh Hồn của tất cả chúng ta .Vậy thì mục tiêu của Linh Hồn là gì ?Trước hết, mục tiêu của Linh Hồn là tiến hóa tâm thức và hợp nhất với Chân Thần. Tinh Thần thuần khiết hay Chân Thần của tất cả chúng ta đang có một thưởng thức con người qua phàm ngã được nhúng trong vật chất. Linh Hồn hoạt động giải trí như trung gian giữa bản thể Tinh Thần cao hơn và phần vật chất thấp hơn .

Trải qua nhiều kiếp sống, Linh hồn đã thu đạt vô số những trải nghiệm qua phàm ngã và muốn tích hợp và hợp nhất phản ánh thấp hơn này của nó.  Mục đích của Linh Hồn tối hậu là thay thế biểu đạt trọng trược của phàm ngã tam phân với những năng lượng cao cả hơn của Linh Hồn, và sau đó là với Tam Nguyên Tinh Thần. 

Qua thời hạn, con đường niềm tin sẽ chỉ ra cho người tìm kiếm tâm linh rằng mục tiêu cao nhất của anh ta là nhận thức và ý thức về thực chất của những mãnh lực và những nguồn năng lượng hiện hữu trong những thể xác – thể xúc cảm – thể trí của mình và hợp nhất chúng với Linh Hồn .Để làm được điều này, anh ta phải học cách liên kết và hợp nhất phàm ngã tam phân với Linh Hồn để trở thành Một trong tâm thức .Trong tiến trình này, anh ta sẽ học cách giải thoát những khuynh hướng thấp kém của mình, và được cho phép Linh Hồn cho anh ta thấy rằng, khi đã được tích hợp, anh ta hoàn toàn có thể phụng sự và tham gia một cách hữu thức vào trong sự tiến hóa của trái đất .Trong quá trình thanh luyện ( purification ), người tìm kiếm tâm linh ( spiritual seeker ) phải trọn vẹn ôm trọn Thánh Đạo và “ trở thành chính Con Đường Đạo ” Anh ta đang học một phương pháp mới của hiện hữu, tư duy và cảm nhận và sẽ hiểu rằng cái biết xảy ra một cách trực tiếp. Anh ta học cách giữ lối tư duy này trong khi liên kết trực tiếp với Linh Hồn. Điều này được thực thi tốt nhất qua việc tham thiền .Thông qua tham thiền và điều tra và nghiên cứu ý thức về minh triết thiêng liêng, qua những tác phẩm của, ví dụ như, H.P. Blavatsky, Alice A. Bailey, Torkom Saraydarian, Helena / Nickolas Roerich, và Patanjali, người tìm kiếm chân lý ( spiritual seeker ) tăng trưởng những quan năng đang thức tỉnh bên trong mình như sự phân biện và phân biệt trong tư duy. Với những quan năng này, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được mục tiêu cao quý của mình trong sự tiến hóa .Qua thời hạn, bạn sẽ nhận ra rằng có một quy trình tiến hóa, và một Thiên Cơ – một Kế Hoạch cho sự đổi khác và rằng bạn đang học cách để là một phần “ hữu thức ” trong đó. Một khi được liên kết với Linh Hồn, thì phụng sự là một diễn đạt tự nhiên hướng đến việc triển khai xong mục tiêu của Linh Hồn .Vậy Thiên Cơ là gì ?

3. Thiên Cơ – Kế Hoạch Thiêng Liêng (The Divine Plan)

Những giáo huấn của Minh Triết Ngàn Đời trình diễn một sự hiểu biết về linh hứng Thiêng Liêng đến từ thái dương và ngoài hành tinh. “ Linh hứng ” này là một dạng tri thức và nguồn năng lượng được đưa xuống thành “ Thiên Cơ ” .Thiên Cơ là một bản thiết kế gốc hay công thức nguồn năng lượng diễn đạt ánh sáng, tình thương và ý chí hướng thiện cho toàn quốc tế. Trong dạng thức cơ bản nhất của mình, nó là một hình tư tưởng miêu tả 3 phương diện Thiêng Liêng chính hoạt động giải trí trong Nhân Loại – được gọi là : Ý Chí, Tình Thương và Thông Tuệ Linh Hoạt ( Will, Love and Active Intelligence ) .Ai dẫn dắt Thiên Cơ cho trái đất ?Thánh Đoàn các Chân Sư Minh Triết [Nguồn từ internet]
Thiên Cơ được dẫn dắt bởi nhóm các Linh Hồn tiến hóa cao hay các Chân Sư thăng thiên, những người cũng đã từng lâm phàm, chịu khổ đau như chúng ta, và cuối cùng đạt được giải thoát khỏi cõi hồng trần và vòng luân hồi. Họ được gọi là Thánh Đoàn và hoạt động như những người trông nom, bảo hộ để Thiên Cơ được thực thi trên Trái Đất.Thiên Cơ được dẫn dắt bởi nhóm những Linh Hồn tiến hóa cao hay những Chân Sư lên trời, những người cũng đã từng lâm phàm, chịu khổ đau như tất cả chúng ta, và ở đầu cuối đạt được giải thoát khỏi cõi hồng trần và vòng luân hồi. Họ được gọi là Thánh Đoàn và hoạt động giải trí như những người trông nom, bảo lãnh để Thiên Cơ được thực thi trên Trái Đất .Đấng Christ và Đức Phật đều thuộc Thánh Đoàn gồm có vô số những thành viên khác nữa như những Chân Sư, những vị Thánh, những nhà Hiền Triết thuộc toàn bộ những nền văn hóa truyền thống, tôn giáo và tín ngưỡng qua nhiều thời đại .Thánh Đoàn, trong vai trò những người trông nom Thiên Cơ, phân phối bản thiết kế gốc cho sự tiến hóa của cá thể và của hành tinh, bằng cách truyền đạt nó đến những người tìm đạo ( spiritual seeker ), qua những ấn tượng. [ Ấn tượng là ý tưởng sáng tạo, xúc cảm về điều gì đó hoặc nhân vật nào đó, đặc biệt quan trọng khi nó được tạo ra mà không có sự xuất hiện của tư tưởng hữu thức. Nghĩ về nó như “ ấn tượng bắt đầu ” của bạn về một người hay nơi chốn ] .

Trong tất cả các nền văn hóa trên thế giới, những người tìm đạo, những người phụng sự ánh sáng – Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian diễn giải Thiên Cơ qua vô số những ngành nghề bằng cách thực hành những giá trị cao cả như thiện chí, sự hợp tác và hạnh vô tổn hại (harmlessness) trong mọi tư tưởng và hành động. 

Cuối cùng, mãnh lực của thiện chí sẽ là một diễn đạt chính của những mối quan hệ con người đúng đắn trong tổng thể những yếu tố của quả đât. Điều này sẽ bảo vệ một trật tự quốc tế được duy trì trải qua sự hợp tác chứ không phải quyền lực tối cao áp đặt, hay một giấc mơ ngoạn mục .Những mối quan hệ đúng đắn của con người là gì ? Trong cuốn sách “ Sự Hiển Lộ của Thánh Đoàn ”, Chân Sư Tây Tạng nói rằng : “ Mối quan hệ đúng đắn của con người ” không chỉ là thiện chí … đó là một loại sản phẩm hay tác dụng của thiện chí và cái khởi xướng cho những biến hóa có tính kiến thiết xây dựng giữa những cá thể, hội đồng và vương quốc. ”. Về thực chất, đây là tác dụng của tình thương và sự đồng ý giữa những nhóm người và những vương quốc, dân tộc bản địa. Một miêu tả chính của Thiên Cơ so với tiến trình tiến hóa của tất cả chúng ta lúc bấy giờ là sự phối hợp của trái tim và trí tuệ như vậy .

Đọc thêm:

Leave a Comment

Your email address will not be published.