Các sự kiện (Event) trong Javascript

Trong bài này mình sẽ ra mắt những sự kiện trong Javascript. Sự kiện hay còn lại là sự kiện, là một ảnh hưởng tác động nào đó lên những đối tượng người tiêu dùng HTML trải qua cấu trúc DOM .

Đáng lẽ bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn DOM, nhưng nhận thấy việc học mà không thực hành thì rất nhàm chán và khó nhớ bài. Vì vậy, trong bài này mình sẽ giới thiệu về các sự kiện js. Sau bài này chúng ta có thể làm được nhiều ví dụ hơn và mình cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian giải thích nữa.

banquyen png

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trước tiên tất cả chúng ta hãy khám phá xem sự kiện trong JS là gì đã nhé .

test php

1. Sự kiện trong javascript là gì?

Sự kiện là một hành vi ảnh hưởng tác động lên những đối tượng người tiêu dùng HTML, qua đó ta hoàn toàn có thể bắt được sự kiện và nhu yếu javascript thực thi một chương trình nào đó .

Mỗi sự kiện chúng ta có thể gán nhiều hành động. Ví dụ bạn có một sự kiện là tết âm lịch, thì bạn sẽ có những hành động trong sự kiện đó là mua đồ mới, dọn dẹp nhà cửa, mua bao lì xì, ..

Xét về mặt thực tế thì ta có dụ thế này: Giả sử bạn xây dựng một form đăng ký tài khoản và bạn muốn bắt sự kiện khi người dùng CLICK vào button đăng ký thì hiện những hành động như:

 • Kiểm tra người dùng có nhập dữ liệu không.
 • Kiểm tra người dùng nhập dữ liệu có đúng định dạng không.

Như vậy, bạn cần phải nhớ rằng mỗi sự kiện trong JS thì ta hoàn toàn có thể gán nhiều hành vi khác nhau, và gán bao nhiêu hành vi thì nhờ vào vào từng tính năng đơn cử .

Ví dụ: Giả sử mình có một thẻ input có id là ‘clickme‘, bây giờ mình viết sự kiện khi click vào ô input thì xuất ra một thông báo.

document.getElementById('clickme').onclick = function(){
  alert('Bạn đã click vào nút này!');
};

2. Cách thêm / bắt sự kiện trong Javascript

Chúng ta có hai cách cơ bản để bắt sự kiện, thứ nhất là code trực tiếp trong thẻ HTML, thứ hai là sử dụng javascript như tất cả chúng ta đã làm ở phần 1 .

Cách 1: Bắt sự kiện trực tiếp trong thẻ HTML

Giả sử mình có một đoạn mã HTML như sau :

 • Tin công nghệ
 • Tin trong nước
 • Tin thời sự

Bây giờ ta chỉ cần định nghĩa môt hàm có tên là do_something() là được.

Demo
RUN

function do_something(){
  alert('Bạn đã click vào nút này!');
}

Cách 2: Bắt sự kiện cho một thẻ HTML bằng javascript

Để thêm sự kiện bằng Javascript thì bạn sẽ sử dụng cú pháp như sau :

elementObject.eventName = function(){
  // do something
};

Trong đó:

 • elementObject là đối tượng HTML mà chúng ta sử dụng DOM để lấy.
 • eventName là tên của event như onclick, onchange, …

Ví dụ: Thêm sự kiện click cho button có id="show-btn"

Demo
RUN


  
    
    
    
  

Cách 3: Bắt sự kiện cho nhiều thẻ HTML bằng Javascrip

Trong javascript, trường hợp bạn muốn bắt sự kiện trên nhiều thẻ HTML thì hoàn toàn có thể sử dụng vòng lặp nhé .

Cú pháp như sau:

// Lấy đối tượng html, bạn có thể sử dụng các DOM Element khác để lấy
var elementObjs = document.getElementsByTagName('element');

// Lặp qua từng phần tử trong kết quả và gán sự kiện
for (var i = 0; i < elementObjs.length; i++)
{
  elementObjs[i].eventName = function()
  {
   // Do simething
  };
}

Ví dụ: Thêm sự kiện khi click vào tất cả các thẻ a có class="show" thì thông báo lên câu chào.

 • Tin công nghệ
 • Tin trong nước
 • Tin thời sự

Như vậy trong đề bài này muốn khi click vào thẻ a đầu tiênthẻ a thứ 3 thì sẽ thông báo câu chào.

Bài giải
RUN


  
   	
 • Tin công nghệ
 • Tin trong nước
 • Tin thời sự

3. Các sự kiện (Events) trong javascrpt

Sau khái niệm sự kiện là gì thì chắc hẳn bạn đang nôn nóng muốn biết danh sách các sự kiện trong javascript rồi phải không nào? Ok ta bắt đầu ngay luôn.

Trong Javascript có rất nhiều sự kiện, và mỗi đối tượng HTML thì lại có những sự kiện khác nhau nên mình chỉ liệt kê được những sự kiện thông dụng nhất thôi nhé.

Bảng các sự kiện thường dùng trong javascript.

STT
Event Name
Description

1
onclick
Xảy ra khi click vào thẻ HTML

2
ondbclick
Xảy ra khi double click vào thẻ HTML

3

onchange

Xảy ra khi giá trị (value) của thẻ HTML đổi. Thường dùng trong các đối thẻ form input

4
onmouseover
Xảy ra khi con trỏ chuột bắt đầu đi vào thẻ HTML

5
onmouseout
Xảy ra khi con trỏ chuột bắt đầu rời khỏi thẻ HTML

6
onmouseenter
Tương tự như onmouseover

7
onmouseleave
Tương tự như onmouseout

8
onmousemove
Xảy ra khi con chuột di chuyển bên trong thẻ HTML

9
onkeydown
Xảy ra khi gõ một phím bất kì vào ô input

10
onload
Sảy ra khi thẻ HTML bắt đầu chạy, nó giống như hàm khởi tạo trong lập trình hướng đối tượng vậy đó.

11
onkeyup

Xảy ra khi bạn gõ phím nhưng lúc bạn nhã phím ra sẽ được kích hoạt

12
onkeypress
Xảy ra khi bạn nhấn môt phím vào ô input

14
onblur
Xảy ra khi con trỏ chuột rời khỏi ô input

15
oncopy
Xảy ra khi bạn copy nội dung của thẻ

16
oncut
Xảy ra khi bạn cắt nội dung của thẻ

17
onpaste
Xảy ra khi bạn dán nội dung vào thẻ

Ok giờ đây ta sẽ làm 1 số ít ví dụ để những bạn thực hành thực tế nhé .

4. Các ví dụ về xử lý sự kiện trong javascript

Bây giờ ta sẽ thực hành thực tế một vài ví dụ nhé .

Ví dụ 1: Viết chương trình gồm một ô input và một thẻ div dùng để hiển thị nội dung (giá trị của ô input) khi người dùng gõ vào ô input

Vì đề bài yêu cầu khi nhập dữ liệu vào ô input thì hiển thị nội dung bên trong thẻ DIV nên ta có thể sử dụng sự kiện onkeyup. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng các hàm DOM Element để truy xuất các đối tượng HTML.

Demo
RUN


 
  
  
  

Nếu như bài này bạn sử dụng sự kiện onkeypress hoặc onkeydown thì sẽ có kết quả sai. Lý do là những sự kiện này xảy ra khi bạn nhấn phím xuống nên nó sẽ lấy giá trị chưa được cập nhật. Còn sự kiện onkeyup xảy ra khi bạn nhả phím ra nên nó sẽ lấy được giá trị mới.

Ví dụ 2: Viết chương trình khi người dùng copy nội dung của website thì thông báo là bạn đã copy thành công

Bài này quá dễ phải không nào. Trong list những sự kiện trên thì có sự kiện oncopy nên ta sẽ sử dụng nó để giải bài này .
Demo
RUN


 
  
  

Hãy copy dòng chữ dưới đây:

Chào mừng các bạn đến với website freetuts.net

Ví dụ 3: Viết chương trình tính tổng của hai số nhập vào (tính tự động)

Bài này ta phải tạo 3 ô input và gán sự kiện onkeyup cho 2 ô input đầu tiên, trong sự kiện này sẽ thực hiện tính tổng của hai ô và in kết quả vào ô input thứ 3.

Demo
RUN


 
  
  a: 
  b: 
  Kết quả: 
 

5. Lời kết

Như vậy là mình đã ra mắt xong list những sự kiện thường dùng trong Javascript. Qua bài này bạn phải hiểu được chính sách hoạt động giải trí của sự kiện, để từ biết được nên gán hành vi nào vào sự kiện nào .
Làm việc với Javascript không khó, cái khó là bạn phải hiểu chính sách hoạt động giải trí của JS nhé .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *