Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/7

( ĐTCK ) tin tức lịch sự kiện sàn chứng khoán đáng chú ý quan tâm ngày 29/7 về những doanh nghiệp niêm yết trên kinh doanh thị trường chứng khoán .

* HDB: Ngày 26/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – HDBank (HDB – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 27/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), tương đương HDB sẽ phát hành thêm hơn 398,44 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* PLX: Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX – HOSE) thông báo, bắt đầu đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 06/8 đến 03/9 theo phương thức khớp lệnh. Hiện tại, PLX đang có hơn 25,06 triệu cổ phiếu quỹ.

* TLH: CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH – HOSE) thông qua kế hoạch bán cổ phiếu quỹ, với số lượng tối thiểu là 1 triệu cổ phiếu và tối đa là toàn bộ 1,46 triệu cổ phiếu hiện có. Thời gian giao dịch dự kiến từ 30/7 đến 10/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* DXG: Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – HOSE) đã mua vào 10 triệu cổ phiếu DXG từ ngày 09/7 đến 27/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thìn đã nâng sở hữu tại DXG lên hơn 73,18 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,09%.

* GVR: Ngày 27/7, HĐQT CTCP Tập đoàn Cao su Việt Nam (GVR – HOSE) đã thống nhất kế hoạch trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 14/10/2021 và thanh toán bắt đầu từ 28/10/2021.

* TDM: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Văn Trí – Chủ tịch HĐQT CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM – HOSE) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu TDM từ ngày 30/7 đến 27/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* MDG: Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng năm 2021 của CTCP Miền Đông (MDG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/8/2021.

* VTO: Ông Nguyễn Chí Nam, Thành viên HĐQT CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco (VTO – HOSE) đã mua vào hơn 1 triệu cổ phiếu VTO, tỷ lệ 1,25% từ ngày 29/6 đến 28/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước giao dịch, ông Nam chỉ sở hữu 700 cổ phiếu VTO.

* CSC: Ông Đoàn Văn Tuấn, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Cotana (CSC – HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu CSC từ ngày 30/7 đến 27/8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tuấn đang nắm giữ hơn 269.000 cổ phiếu CSC, tỷ lệ 1,18%. Liên quan đến CSC, từ ngày 29/7 đến 27/8, ông Nguyễn Đỗ Đức Lâm, con ông Nguyễn Đỗ Lăng – Phó chủ tịch HĐQT CSC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu CSC. Hiện tại, ông Lâm chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu CSC nào.

* BAB: Ngày 10/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAB – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 11/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:63 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 63 cổ phiếu mới), tương đương BAB sẽ phát hành thêm hơn 44,63 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* PSW: Ngày 13/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ (PSW – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 16/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 4%, thanh toán bắt đầu từ ngày 03/9/2021.

* SEB: Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020 của CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Trung (SEB – HNX), ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 19/8/2021.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *