Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006 về Quy phạm trang bị điện – Phần I: Quy định chung

Sau đây, Cơ điện 24h đơn vị sửa chữa điện nước chia sẻ cho các bạn về bộ tài liệu Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006 về Quy phạm trang bị điện – Phần I: Quy định chung của Bộ công nghiệp, hy vọng mang lại nhiều hữu ích.

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006 về Quy phạm trang bị điện 

1. Mục lục Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006 về Quy phạm trang bị điện 

Chương I.1 PHẦN CHUNG

• Phạm vi vận dụng và định nghĩa
• Chỉ dẫn chung về trang bị điện

• Đấu công trình điện vào hệ thống điện

Chương I.2: LƯỚI ĐIỆN VÀ CUNG CẤP ĐIỆN

• Phạm vi vận dụng và định nghĩa
• Yêu cầu chung
• Loại hộ tiêu thụ điện, độ an toàn và đáng tin cậy phân phối điện
• Sơ đồ cung ứng điện
• Chất lượng điện áp và kiểm soát và điều chỉnh điện áp
• Lưới điện thành phố điện áp đến 35 kV

Chương I.3: CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN

• Phạm vi vận dụng
• Chọn dây dẫn theo tỷ lệ dòng diện kinh tế tài chính
• Chọn dây dẫn theo tổn thất điện áp được cho phép
• Chọn dây dẫn theo độ phát nóng cho phép
• Dòng điện lâu dài hơn được cho phép của cáp lực
• Dòng điện lâu bền hơn được cho phép so với dây dẫn và thanh dẫn trần
• Chọn dây dẫn theo điều kiện kèm theo vầng quang
• Chọn dây chống sét

Chương I.4: CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ DÂY DẪN THEO ĐIỀU KIỆN NGẮN MẠCH

• Phạm vi vận dụng
• Yêu cầu chung
• Xác định dòng điện ngắn mạch để chọn thiết bị và dây dẫn
• Chọn dây dẫn và cách điện, kiểm tra cấu trúc chịu lực theo lực điện động của dòng điện ngắn mạch
• Chọn dây dẫn theo điều kiện kèm theo phát nóng khi ngắn mạch
• Chọn thiết bị điện theo năng lực đóng cắt

Chương I.5: ĐẾM ĐIỆN NĂNG

• Phạm vi vận dụng và định nghĩa
• Yêu cầu chung
• Vị trí đặt công tơ
• Yêu cầu so với công tơ

• Đếm điện năng qua máy biến điện đo lường

• Đặt và đấu dây vào công tơ
• Công tơ kiểm tra ( kỹ thuật )

Chương I.6: ĐO ĐIỆN

• Phạm vi vận dụng
• Yêu cầu chung
• Đo dòng điện
• Đo điện áp và kiểm tra cách điện
• Đo hiệu suất
• Đo tần số
• Đo lường khi hoà đồng bộ

• Đặt dụng cụ đo điện
 

Chương I.7: NỐI ĐẤT

• Phạm vi vận dụng và định nghĩa
• Yêu cầu chung
• Những bộ phận phải nối đất
• Những bộ phận không phải nối đất
• Nối đất thiết bị điện điện áp trên 1K v trung tính nối đất hiệu suất cao
• Nối đất thiết bị điện tại vùng đất có điện trở suất lớn
• Nối đất thiết bị điện điện áp trên 1 kV trung tính cách ly
• Nối đất thiết bị điện điện áp đến 1 kV trung tính nối đất trực tiếp
• Nối đất thiết bị điện điện áp đến 1 kV trung tính cách ly
• Nối đất những thiết bị điện cầm tay
• Nối đất những thiết bị điện di động
• Trang bị nối đất
• Dây nối đất và dây trung tính bảo vệ
• Phụ lục I. 3.1

• Phụ lục I.3.2

• Phụ lục I. 7.1
• Phụ lục I. 7.2

2.Chi tiết Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006

Bạn có thể tải về tập tin chi tiết Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006 Phần I: Quy định chung bản pdf  tại đây: tải tiều liệu Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006 về Quy phạm trang bị điện 

Leave a Comment

Your email address will not be published.