BẢNG NGỌC BỔ TRỢ DÀNH CHO HAYATE

Viết bởi Gatrix
Xin chào những Kiện Tướng

Hayate là một Xạ Thủ có lối chơi rất tinh tế, như một ninja thoắt ẩn thoắt hiện. Các Kiện Tướng có thể sử dụng thêm những viên ngọc sau để tăng thêm giá trị cho anh chàng

Bảng ngọc Xạ Thủ

Xạ Thủ Hayate có năng lực cấu rỉa cực kỳ đáng sợ nhờ đống phi tiêu nhái theo Đấng, thế nên những Kiện Tướng hãy chọn cho anh những viên ngọc mang đặc thù tiến công cực mạnh như sau :

Ngọc đỏ cấp III Công vật lý / Xuyên giáp: Là một Xạ Thủ gây sát thương vật lý, Hayate sẽ muốn có khả năng xuyên giáp để gây được sát thương càng lớn càng tốt

Ngọc tím cấp III Tốc chạy/Tốc đánh: Hayate phải đánh thường liên tục, thế nên lấy tốc chạy để di chuyển mượt mà và tốc đánh để đấm thường liên tục sẽ hiệu quả hơn

Ngọc xanh cấp III Công vật lý/ Xuyên giáp: Lượng sát thương vật lý của Hayate là vô cùng kinh khủng, thế nên anh ta nên có càng nhiều xuyên giáp càng tốt để tối đa hoá được sát thương đầu ra của mình. Và làm gì còn viên ngọc nào cho xuyên giáp nhiều hơn ngọc xanh cấp III Công vật lý / xuyên giáp đúng không?

Với hàng loạt bảng ngọc này, Hayate sẽ có khoảng chừng 100 xuyên giáp ngay từ Lever 1, phi ai người đấy chết. Hoặc không thì ném phi tiêu vào không khí hù dọa cũng được !

Công vật lý + 2
Xuyên giáp + 3.6
Tốc đánh + 1 %

Tốc chạy +1%

Công vật lý + 0.9
Xuyên giáp + 6.4

Bảng ngọc Đi Rừng

Mặc dù Hội Đồng nhận thấy Hayate rất tương thích với vai trò đi đường bởi năng lực cấu máu vô cùng kinh dị của anh. Nhưng nếu như cần Đi Rừng thì Hayate cũng làm tốt thôi !

Ngọc đỏ cấp III Tốc đánh / Tỷ lệ chí mạng: Xạ Thủ Đi Rừng như Hayate thì nên có nhiều tốc đánh vào để còn dọn rừng cho lẹ!

Ngọc tím cấp III Tốc đánh/Tốc chạy: Khác với đi đường, khi các Kiện Tướng có quyền lựa chọn thời điểm để trao đổi sát thương. Hayate khi đi rừng sẽ phải tấn công liên tục, và tốc đánh sẽ giúp tốc độ dọn rừng của anh ta nhanh hơn đáng kể. Lên cấp 4 trước đối thủ một bãi thôi cũng là cả một vấn đề!

Ngọc xanh cấp III Công vật lý/ Xuyên giáp: Lượng sát thương vật lý của Hayate là vô cùng kinh khủng, thế nên anh ta nên có càng nhiều xuyên giáp càng tốt để tối đa hoá được sát thương đầu ra của mình. Và làm gì còn viên ngọc nào cho xuyên giáp nhiều hơn ngọc xanh cấp III Công vật lý / xuyên giáp đúng không?

Tốc đánh + 1.6 %
Tỷ lệ chí mạng + 0.5 %
Tốc đánh + 1 %

Tốc chạy +1%

Công vật lý + 0.9
Xuyên giáp + 6.4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *