Ngọc Bổ Trợ

Ngọc Bổ Trợ là một sự tăng tiến mà Triệu Hồi Sư mang lại cho vị tướng của họ trước khi một trận đấu ở Chiến Trường Công Lý bắt đầu để gia tăng các kĩ năng của tướng.

Ngọc Bổ Trợ hoàn toàn có thể được mua tại Cửa hàng với điểm thưởng ( IP ). Ngọc không hề mua bằng Riot Points ( RP ). Mỗi viên ngọc sẽ mang lại thêm một chút ít sức mạnh theo những loại khác nhau, và chúng hoàn toàn có thể cộng dồn lẫn nhau để tạo ra lượng tăng tiến lớn hơn .Các ngọc xanh, đỏ và vàng hoàn toàn có thể có tối đa 9 lần hiệu ứng tăng tiến, và ngọc tím là 3 .

Mua tối đa số lượng các ngọc của mỗi loại ngọc bậc 3 (9 viên cho ngọc xanh, đỏ và vàng, và 3 viên cho ngọc tím) sẽ tiêu tốn hết 389,916 IP, một việc đáng khích lệ khi đạt được.

Bạn đang đọc: Ngọc Bổ Trợ

Số lượng ngọc hỗ trợ tối đa mà người chơi hoàn toàn có thể chiếm hữu làm 720. Lưu ý rằng sỡ hữu đúng tối đa những loại ngọc bậc 3 sẽ là 684 ngọc. Vì thế nếu có nhiều hơn 36 loại ngọc bậc 1 hoặc bậc 2 sẽ không còn năng lực để sỡ hữu hàng loạt những loại ngọc bậc 3 .Ngoài ra Trang Ngọc Bổ Trợ cũng hoàn toàn có thể được mua trong shop bằng Riot Points ( RP ) hoặc điểm thưởng ( IP ), tối đa là 20 trang ngọc .

Các dạng ngọc

Có 4 dạng ngọc hỗ trợ, với 3 bậc trong mỗi dạng mà Triệu Hồi Sư hoàn toàn có thể dùng là :

 • Ngọc Đỏ: Tấn công.
 • Ngọc Vàng: Phòng thủ.
 • Ngọc Xanh: Phép thuật.
 • Ngọc Tím: Đa dụng.

Ngoài ra hãy lưu ý rằng vài loại ngọc thuộc dạng “chính”, khi một số khác là dạng “phụ” và cho ít điểm cộng hơn. Trong một loại ngọc cụ thể, nó sẽ là dạng chính của một trong các dạng ngọc đỏ, xanh hoặc vàng, và là dạng phụ trong 2 dạng còn lại. Vì vậy, tất cả các loại ngọc đều có một dạng chính cho mình và 2 dạng phụ. Hào quang phát ra từ hiệu ứng của một viên ngọc sẽ biểu thị dạng ngọc nào của nó là dạng chính – ví dụ, các ngọc sức mạnh phép thuật sẽ có hào quang màu lam biểu thị rằng ngọc xanh là dạng chính của chúng.

 • Các ngọc đỏ chính:
  • Xuyên Giáp (+1.28)
  • Sát thương Vật lí (+0.95)
  • Tốc độ Đánh (+1.7%)
  • Tỉ lệ Chí mạng (+0.93%)
  • Sát thương Chí Mạng (+2.23%)
  • Xuyên Giáp / Kháng phép (+0.9 Xuyên Giáp / +0.61 Xuyên Kháng phép)
  • Xuyên Kháng phép (+0.87)
  • Sát thương Vật lí theo cấp (+0.13 Sát thương Vật lí mỗi cấp, +2.43 ở cấp độ 18)

 • Các ngọc vàng chính:
  • Giáp (+1.00)
  • Tốc độ hồi Nội năng (+0.63 hồi Nội năng / 5 giây)
  • Máu (+8.00)
  • Tốc độ hồi Máu (+0.56 hồi Máu / 5 giây)
  • Tốc độ hồi Năng lượng (+0.41 hồi Năng lượng / 5 giây)
  • Phần trăm Máu (+0.5%)
  • Giáp them cấp (+0.16 Giáp mỗi cấp, +3.00 ở cấp độ 18)
  • Tốc độ hồi Nội Năng theo cấp (+0.064 hồi Nội năng / 5 giây mỗi cấp, +1.15 ở cấp độ 18)
  • Máu theo cấp (+1.33 Máu mỗi cấp, +24.00 ở cấp độ 18)
  • Tốc độ hồi Máu theo cấp (+0.11 hồi Máu / 5 giây mỗi cấp, +1.98 ở cấp độ 18)
  • Tốc độ hồi Năng lượng theo cấp

   (+0.065 hồi Năng lượng / 5 giây mỗi cấp, +1.17 ở cấp độ 18)

 • Các ngọc xanh chính:
  • Sức mạnh Phép Thuật (+1.19)
  • Giảm thời hạn hồi chiêu (+0.83%)
  • Nội năng (+2.2)
  • Năng lượng (+11.25)
  • Kháng phép (+1.34)
  • Sức mạnh Phép thuật theo cấp (+0.17 Sức mạnh Phép thuật mỗi cấp, +3.06 ở cấp độ 18)
  • Giảm thời hạn hồi chiêu theo cấp (+0.09% Giảm thời gian hồi chiêu mỗi cấp, +1.67% ở cấp độ 18)
  • Nội năng theo cấp (+0.161 Nội năng mỗi cấp, +2.89 ở cấp độ 18)
  • Năng lượng theo cấp (+1.42 Năng lượng mỗi cấp, +25.56 ở cấp độ 18)
  • Kháng phép theo cấp (+0.17 Kháng phép mỗi cấp, +3.00 ở cấp độ 18)

 • Tất cả ngọc tím đều có thể đạt hiệu ứng tối đa, và chỉ có các loại ngọc sau nằm trong dạng ngọc tím:
  • Điểm kinh nghiệm tay nghề (+2% điểm kinh nghiệm nhận vào)
  • Hút máu (+1.5%)
  • Tốc độ Di chuyển (+1.5%)
  • Tái sinh (-5% thời gian chết)
  • Hút máu Phép (+2%)

Mặc dù ngọc tím có thể đạt hiệu ứng tối đa, bạn chỉ có thể có 3 viên thay vì 9 viên của ngọc đỏ, vàng hoặc xanh – điều này có nghĩa một viên ngọc tím sẽ bằng 3 hoặc nhiều hơn các ngọc khác để có chỉ số như một ngọc tím dạng “chính”. Những loại ngọc tím sau đây có hiệu quả bằng hoặc hơn 3 viên ngọc chính khác:

 • Sức mạnh Phép Thuật
 • Giáp
 • Giảm thời hạn hồi chiêu
 • Vàng
 • Máu
 • Tốc độ hồi Máu
 • Năng lượng
 • Tốc độ hồi Năng lượng
 • Phần trăm Máu
 • Giảm thời hạn hồi chiêu theo cấp
 • Tốc độ hồi Năng lượng theo cấp

Bậc

Bậc của ngọc đại diện cho tương quan sức mạnh (như khả năng tăng tiến mà nó mang lại), và nó sẽ hiển thị phía trên bên trái cửa sổ mở ra khi bạn di chuyển con trỏ lên nó.

 • Bậc 1 là những ngọc có màu tối hơn và bạc màu với những vết xước và bị sức mẻ ngoại trừ ngọc tím, chúng đơn giản là màu tím.
 • Bậc 2 thì không giống như trên, chúng có màu sáng hơn và không bị “tả tơi” như ngọc bậc 1; Ngọc tím thì có mặt vàng và nền màu tím. Bạn có thể mua chúng kể từ cấp độ 10.
 • Bậc 3 thì tỏa sáng hơn, Ngọc tím được bọc bằng vàng. Bạn có thể mua chúng kể từ cấp độ 20.

Và quan trọng là bạn không hề mua ngọc bậc 3 trước khi bạn đạt Lever 20 .

Cách dùng

Triệu Hồi Sư có thể sử dụng một ngọc theo mỗi cấp độ trong Liên Minh Huyền Thoại, và họ giữ những viên ngọc trong quyển sách gọi là sách ngọc. Trước khi trận đấu bắt đầu, Triệu Hồi Sư sẽ có thể lựa chọn từ 20 bộ ngọc khác nhau mà họ đã thiết lập trước đó trong sách ngọc của họ. Điều này cho phép Triệu Hồi Sư có thể chọn một kiểu sách ngọc một cách linh hoạt và nhanh chóng và phù hợp tốt nhất với tướng mà sử dụng trong bất kì Chiến Trường Công Lý nào ở Valoran.

Leave a Comment

Your email address will not be published.