nâng cấp ngọc trong liên quân phiên bản mới –

Liên Quân Mobile không ngừng Update đổi khác từ giao diện đến tính năng trong đó có Ngọc. Một số biến hóa về Ngọc Liên Quân sau phiên bản update đấu trường 3.0 làm những bạn gặp khó khăn vất vả trong việc mua ngọc. Dưới đây là 1 số san sẻ hoàn toàn có thể sẽ giúp quyết được yếu tố mà bạn đang gặp phải .

Cập nhật thay đổi các tính năng trong Ngọc Liên Quân như sau:

 • Tính năng mua ngọc -> Nâng cấp ngọc ( Thăng cấp ngọc ).
 • Tính năng bán ngọc -> Phân rã ngọc hoặc Tái thiết lập ngọc.

Nào giờ đây cùng tìm hiểu và khám phá về những tính năng mới : Nâng cấp ngọc, phân rã ngọc và tái thiết lập ngọc

1. Nâng cấp ngọc ( thăng cấp ngọc ) Liên Quân

Thay vì mua ngọc như trước kia, Liên Quân đã chuyển sang tính năng nâng cấp ngọc ( thăng cấp ngọc ) từ ngọc cấp nhỏ hơn.

 • Điều kiện để có thể nâng cấp ngọc ( thăng cấp ngọc) là phải có : Mảnh Ngọc or Vàng.
 • Có 2 cách thăng cấp ngọc: Thăng cấp nhanh & Thăng cấp từng viên.

Thăng cấp ngọc nhanh 

Để thăng cấp ngọc nhanh các bạn làm như sau: Từ giao diên Trang Chủ Game -> Trang Bị -> Ngọc -> sẽ vào được giao diện Ngọc Liên Quân.

 • Tại mục Gắn Ngọc, các bạn có thể thực thiệnthăng cấp ngọc nhanh

thang-cap-nhanh

 • Click vô thăng cấp nhanh

thang-cap-nhanh-1

 • Chọn mức thăng cấp theo số mảnh ngọc hoặc vàng hiện có của bạn

thang-cap-nhanh-2

 • Ok là xong

Áp dụng cách này so với những bạn đã có bản ngọc chuẩn chỉ cần tăng cấp lên cấp cao hơn mà thôi. Không nên sử dụng cách này so với bảng ngọc hỗn tạp nhé vì cực kỳ tốn kém nếu tăng cấp cho những loại ngọc không thiết yếu .

Thăng cấp ngọc từng viên

Để thăng cấp ngọc từng viên, các bạn vào Ngọc -> Túi Ngọc -> Click vào loại ngọc cấp 1, cấp 2 để thăng cấp ngọc .

thang-cap-ngoc-cham

Cơ chế:

 • Ngọc cấp 1 -> thăng lên cấp 2 hoặc cấp 3
 • Ngọc cấp 2 -> thăng lên ngọc cấp 3

thang-cap-ngoc-cham-1

-> Điều kiện thăng cấp ngọc : Có mảnh ngọc hoặc vàng.

 • Vàng thì có thể kiếm qua các trận đấu, điểm danh, nhiệm vụ,..
 • Mảnh ngọc có thể kiếm qua các sự kiện, điểm danh, nhiệm vụ, mở rương, quay quà, phân rã ngọc,..

Cách này hơi tốn thời gian nhưng bạn sẽ nâng cấp đúng loại ngọc mà bạn đang cần.

Tái thiết lập ngọc Liên Quân

Tái thiết lập là cách biến ngọc cấp cao thành ngọc cấp 1. Nó vận dụng so với những loại ngọc mà bạn không cần sử dụng nữa, hoàn toàn có thể tái thiết để nhận được mảnh ngọc mà không muốn mất loại ngọc .

 • Ngọc cấp 1 không tái thiết lập được

tai-thiet-lap-ngoc

 • Chỉ tái thiết lập được ngọc cấp 2 và 3.

tai-thiet-lap-ngoc-1

-> Khi tái thiết sẽ nhận được ngọc cấp 1 + mảnh ngọc.

 • Ngọc cấp 2 tái thiết lập nhận được ngọc cấp 1 + 50 mảnh ngọc.

tai-thiet-lap-ngoc-2

 • Ngọc cấp 2 tái thiết lập nhận được ngọc cấp 1 + 1000 mảnh ngọc.

tai-thiet-lap-ngoc-3

Phân rã ngọc Liên Quân

Ngọc cấp 1, 2, 3 cùng loại, tối đa lắp được 10 viên, nhiều hơn 10 viên mới hoàn toàn có thể phân rã .
-> Khi những bạn phân rã ngọc sẽ nhân được mảnh ngọc .
Áp dụng cho những viên ngọc dư thừa, bạn muốn xóa chúng đi để có mảnh ngọc tăng cấp những viên ngọc khác .

Video minh họa:

Tính năng cũ: Bán và tháo ngọc trong Liên Quân

Có thể nói tăng cấp, phân rã và tái thiết lập ngọc trong Liên Quân là tính năng tạo ra giúp người chơi ít tốn tiền trong việc mua ngọc. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng thuộc tính ngọc cấp nhỏ để nâng lên cấp cao hơn để ít tốn ngân sách. Đồng thời những bạn hoàn toàn có thể tái thiết lập hoặc phân rã ngọc không thiết yếu để lấy mảnh ngọc Giao hàng cho việc tăng cấp .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *