[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang – Thủy Thiên Thừa

This slideshow requires JavaScript .
Des by Hôm Nay Trời Đẹp

HỎA DIỄM NHUNG TRANG
TÁC GIẢ: THỦY THIÊN THỪA

Edit: Tree + Distinguished me 

Màn collab đầu tiên của cô Tree cùng Distinguished me thíu nữ ^^

Hỗ trợ dịch thuật: Tiếu Điếu Đại Nha

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, chủ thụ, hoan hỉ oan gia, cảnh sát x lính cứu hỏa, cường x cường, ngược, 1×1, HE.

Nhân vật chính: Cung Ứng Huyền (Cảnh sát khiết phích công) x Nhậm Diệc (Lính cứu hỏa thụ)

Tình trạng bản gốc: Hoàn 200 chương (196 chương chính văn + 4 chương phiên ngoại)

Tình trạng bản edit: Hoàn thành toàn bộ

Thời gian edit: 15/6/2020 – 28/11/2020

Đã beta toàn bộ lần 1: 24/11/2020 – 26/11/2020

Lời tác giả: Thành viên thứ 10 được mong chờ từ lâu của 188 nam đoàn tới rồi đây! ~~
Lần này nhân vật chính là lính cứu hỏa và cảnh sát hình sự, kể về câu chuyện của người lính cứu hỏa anh dũng chiến đấu trên tuyến đầu của thảm họa thiên nhiên cùng nhân tạo, và hỗ trợ cảnh sát hình sự điều tra phá các vụ án liên quan đến cháy nổ phóng hỏa, tóm lại là chữa cháy + điều tra tội phạm.
Tuyến tình cảm chính là câu chuyện từ diss lẫn nhau đến thầm thương trộm nhớ nhau.
Lần này công không tra (nhưng không có nghĩa là không ngược đâu nhó) → → 

Pass : Được đặt trong phần PASSWORD trên thanh Menu đầu trang .

Tree: Đây là bộ edit đầu tay của Tree và SCDN, và mới chỉ được Tree beta qua 1 lần lúc mới edit xong (24/11/2020) nên sẽ khá í ẹ. Hiện Tree chưa thể beta lại em nó được lần 2 vì em nó quá dài. Vậy nên các ông đọc nếu thấy edit sạn quá thì hãy mắt nhắm mắt mở cho qua nhó, gấc cảm ưn các ông :))))))))))))

Bản edit phi thương mại được thực hiện bởi TREE ON MARS. Nghiêm cấm copy, chuyển ver, repost.
Truyenfull, sstruyen, truyen88,… đều là các web ĂN CẮP. Hãy TẨY CHAY các web đó và đọc tại blog chính chủ để ủng hộ Editor.

Mục lục

Quyển 1: Vui (Hỉ)

| Chương 1 – Chương 2 – Chương 3 – Chương 4 – Chương 5 |
| Chương 6 – Chương 7 – Chương 8 – Chương 9 – Chương 10 |
| Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15 |
| Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 |

Quyển 2: Giận (Nộ)

| Chương 19 – Chương 20 – Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 |
| Chương 24 – Chương 25 – Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 |
| Chương 29 – Chương 30 – Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 |
| Chương 34 – Chương 35 – Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 |
| Chương 39 – Chương 40 – Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 |
| Chương 44 – Chương 45 |

Quyển 3: Bi thương (Bi)

| Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50 |
| Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55 |
| Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60 |
| Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65 |
| Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70 |
| Chương 71 – Chương 72 |

Quyển 4: Sợ hãi (Cụ)

|Chương 73 – Chương 74 – Chương 75 – Chương 76 – Chương 77|

| Chương 78 – Chương 79 – Chương 80 – Chương 81 – Chương 82 |
| Chương 83 – Chương 84 – Chương 85 – Chương 86 – Chương 87 |
| Chương 88 – Chương 89 – Chương 90 – Chương 91 – Chương 92 |
| Chương 93 – Chương 94 – Chương 95 – Chương 96 – Chương 97 |
| Chương 98 – Chương 99 – Chương 100 |

Quyển 5 : Yêu ( Ái )

| Chương 101 – Chương 102 – Chương 103 – Chương 104 – Chương 105 |
| Chương 106 – Chương 107 – Chương 108 – Chương 109 – Chương 110 |
| Chương 111 – Chương 112 – Chương 113 – Chương 114 – Chương 115 |
| Chương 116 – Chương 117 – Chương 118 – Chương 119 – Chương 120 |
| Chương 121 – Chương 122 – Chương 123 – Chương 124 – Chương 125 |

Quyển 6: Tội ác (Ác)

| Chương 126 – Chương 127 – Chương 128 – Chương 129 – Chương 130 |
| Chương 131 – Chương 132 – Chương 133 – Chương 134 – Chương 135 |
| Chương 136 – Chương 137 – Chương 138 – Chương 139 – Chương 140 |
| Chương 141 – Chương 142 – Chương 143 – Chương 144 – Chương 145 |
| Chương 146 – Chương 147 – Chương 148 – Chương 149 – Chương 150 |
| Chương 151 – Chương 152 |

Quyển 7: Mong muốn (Dục)

| Chương 153 – Chương 154 – Chương 155 – Chương 156 – Chương 157 |
| Chương 158 – Chương 159 – Chương 160 – Chương 161 – Chương 162 |
| Chương 163 – Chương 164 – Chương 165 – Chương 166 – Chương 167 |
| Chương 168 – Chương 169 – Chương 170 – Chương 171 – Chương 172 |
| Chương 173 – Chương 174 – Chương 175 – Chương 176 – Chương 177 |
| Chương 178 – Chương 179 – Chương 180 – Chương 181 – Chương 182 |
| Chương 183 – Chương 184 – Chương 185 – Chương 186 – Chương 187 |
| Chương 188 – Chương 189 – Chương 190 – Chương 191 – Chương 192 |
| Chương 193 – Chương 194 – Chương 195 – Chương 196 |

– HOÀN THÀNH PHẦN CHÍNH –

Phiên ngoại 1 : Sinh nhật
Phiên ngoại 2 : Tảo mộ

Phiên ngoại 3: Summer Trip

Phiên ngoại 4 : Hàn Cố

– HOÀN THÀNH TOÀN BỘ –

Đôi lời xàm chó và lời cảm ơn bạn đọc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *