Các phiên bản của Windows XP – Wikipedia tiếng Việt

Windows XP, một hệ điều hành phổ biển của Microsoft Windows, được phát hành với phiên bản : Home Edition và Professional. Chỉ Professional là phiên bản tăng lên giá của Home Edition và phát hành từ năm 2001, sau khi phiên bản này được bán ra giá lẻ của Microsoft. Những phiên bản đó chỉ có doanh nghiệp dành cho TT doanh nghiệp Microsoft Windows lẻ ra Windows Vista, tăng trưởng ứng dụng hay văn phòng từng thời kì. Tất cả phiên bản đó được tương hỗ nền tảng CPU x64 hoặc x86 .Những tính năng toàn bộ phiên bản của Windows XP sau kể cả từ ngày 25 tháng 10 năm 2001, cho Microsoft được tàng trữ những chính thức tương hỗ sau khi phiên bản kết thúc vào ngày 8 thàng 4 năm năm trước do lẻ ra bán của Home Edition, chỉ Windows Embedded POSReady 2009 là khác ra của Windows XP hoặc Windows XP Embedded, sau đến ngày 31 tháng 10 năm 2001, Microsoft công bố về Windows XP có phiên bản là Windows Fundamentals for Legacy PCs .

Phiên bản chính[sửa|sửa mã nguồn]

Từ ngày 8 tháng 4 năm năm trước, Microsoft ngừng phiên bản tương hỗ sau khi Windows XP bị chính thức kết thúc tương hỗ ( ngoại trừ hết cả phiên bản vào ngày 9 tháng 4 năm năm trước ) :

Windows XP Media Center Edition

[sửa|sửa mã nguồn]

Ảnh chụp màn hình hiển thị Windows Media Center trên Windows XPWindows XP Media Center Edition là một phiên bản được phát hành ra Windows Media Center 2002, nó là ra kinh doanh bán lẻ dành cho TT doanh nghiệp và tăng trưởng ở văn phòng được sản xuất vào ngày 4 tháng 9 năm 2002, nó đã phát hành vào tháng 10 năm 2002. Windows XP Media Center Edition 2005 là phiên bản thứ nhất của loại nhân hybrid trước ra đời Windows XP .

Windows XP Home Edition

Windows XP Home Edition là phiên bản kinh doanh nhỏ của phiên bản Professional và tăng trưởng của Windows XP trong TT doanh nghiệp, nó là phiên bản lẻ của Professional sau khi được ra đời vào năm 2001, nó là phiên bản chính thức của Vista Home Basic .

Windows XP Professional[sửa|sửa mã nguồn]

Windows XP Professional là phiên bản thứ nhất phổ biển của Microsoft Windows, nó phát hành trước Windows XP vào ngày 25 tháng 10 năm 2001, nó là kinh doanh nhỏ CPU x86 và x64 trong thời kì của TT doanh nghiệp, nó không phải là Embedded chỉ có là bán ra của doanh nghiệp hoặc TT doanh nghiệp của Windows XP Professional x64 Edition .

Các phiên bản tăng cấp[sửa|sửa mã nguồn]

Người dùng Windows 2000 hoặc Windows ME phải nâng cấp Windows XP trước chính thức kết thúc, ngôn ngữ giống nhau gồm những ngôn ngữ khác. Windows XP cần thiết lập trên các văn phòng tức xóa hệ điều hành cũ, Windows Easy Transfer là chuyển các phần gì đó cho Windows 7 hoặc Family Pack ở Mỹ.

Khả năng tương tích khi tăng cấp[sửa|sửa mã nguồn]

Có một cách để tăng cấp lên Windows XP có phiên bản mới hơn :

  • Cài đặt tại chỗ có Upgrade trong những cài đặt có thể bị loại lỗi ra phiên bản cũ. Khi nâng cấp từ Windows cũ trở lên, phiên bản đó sẽ ngừng hết hỗ trợ để nâng cấp lên Windows XP.

Bảng dưới đây cho thấy những phiên bản Windows XP được thiết lập tại chỗ. Chú ý rằng tăng cấp tại chỗ chỉ hoàn toàn có thể thực thi khi phiên bản Windows cũ, nếu tăng cấp từ 32 – bit lên 64 – bit hay xuống 64 – bit lên 32 – bit thì bắt buộc phải thiết lập mới .

Phiên bản Windows được nâng cấp

Professional

Media Center Editon

Home Edition

2000 Professional

Tại chỗ

Tại chỗ

Mới

2000 Advanced Server

Tại chỗ

Mới

Tại chỗ

2000 Server

Mới

Mới

Tại chỗ

ME

Tại chỗ

Tại chỗ

Tại chỗ

 Có thể cài đặt tại chỗ

 

 Cần cài đặt mới

Bảng so sánh[sửa|sửa mã nguồn]

Bảng so sánh các phiên bản Windows XP

Tính năng

Home Edition

Professional

Media Center Edition

Tablet PC Edition

Chương trình cấp phép

OEM

Bán lẻ và OEM

Volume licensing

Volume iicensing

Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tối thiểu (RAM) (32-bit)

8 GB

2 GB

3 GB

Không có

Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tối đa (RAM) (64-bit)

Không có

2 GB

4 GB

2 GB

Số CPU tối đa

1

1

2

1

Hyper-V

Không

Không

Phiên bản 64-bìt

Không

Không

Hỗ trợ ACVD

Windows Media Center

Không

Không

Không

Windows Media Player

Windows Parental Controls

Không

Không

Không

Chia sẽ kết nối Internet

Không

Không

Không

Windows XP Tour

Không

Chuyển giữa 37 ngôn ngữ có sẵn

Đa màn hình

Không

Không

Không

Windows Firewall

Không

Windows Search

Windows Server Adminstrator

Không

Không

Desktop Manager

Không

Tính năng
Home Edition
Professional
Media Center Edition
Tablet PC Edition

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Leave a Comment

Your email address will not be published.