Giải bài tập SGK Hóa học lớp 12

Giải Hóa học lớp 12 sgk – Bài tập Hóa học 12 được giải và hướng dẫn không thiếu, ngắn gọn, dễ hiểu nhất giúp học viên hiểu và củng cố kỹ năng và kiến thức và chiêu thức giải Hóa học lớp 12. Chúc những bạn học tập tốt, nếu cần tương hỗ, vui mừng gửi email về địa chỉ : support@chuabaitap.com

Mục lục Giải bài tập SGK Hóa học 12

Chương 1: Este – Lipit

Bài 1: Este

• Bài 2 : Lipit
• Bài 3 : Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
• Bài 4 : Luyện tập : Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

• Bài 5 : Glucozơ
• Bài 6 : Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
• Bài 7 : Luyện tập : Cấu tạo và đặc thù của cacbohiđrat
• Bài 8 : Thực hành : Điều chế, đặc thù hóa học của este và cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino axit và protein

• Bài 9 : Amin
• Bài 10 : Amino axit
• Bài 11 : Peptit và protein
• Bài 12 : Luyện tập : Cấu tạo và đặc thù của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

• Bài 13 : Đại cương về polime
• Bài 14 : Vật liệu polime
• Bài 15 : Luyện tập : Polime và vật tư polime
• Bài 16 : Thực hành : Một số đặc thù của protein và vật tư polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

• Bài 17 : Vị trí của sắt kẽm kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu trúc của sắt kẽm kim loại
• Bài 18 : Tính chất của sắt kẽm kim loại. Dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại
• Bài 19 : Hợp kim
• Bài 20 : Sự ăn mòn sắt kẽm kim loại
• Bài 21 : Điều chế sắt kẽm kim loại
• Bài 22 : Luyện tập : Tính chất của sắt kẽm kim loại

Bài 23 : Luyện tâp : Điều chế sắt kẽm kim loại và sự ăn mòn sắt kẽm kim loại
• Bài 24 : Thực hành : Tính chất, điều chế sắt kẽm kim loại, sự ăn mòn sắt kẽm kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

• Bài 25 : Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềm
• Bài 26 : Kim loại kiềm thổ
• Bài 27 : Nhôm và hợp chất của nhôm
• Bài 28 : Luyện tập : Tính chất của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
• Bài 29 : Luyện tập : Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
• Bài 30 : Thực hành : Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

• Bài 31 : Sắt
• Bài 32 : Hợp chất của sắt
• Bài 33 : Hợp kim của sắt
• Bài 34 : Crom và hợp chất của crom
• Bài 35 : Đồng và hợp chất của đồng
• Bài 36 : Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
• Bài 37 : Luyện tập : Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
• Bài 38 : Luyện tập : Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
• Bài 39 : Thực hành : Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

• Bài 40 : Nhận biết một số ít ion trong dung dịch
• Bài 41 : Nhận biết 1 số ít chất khí
• Bài 42 : Luyện tập : Nhận biết 1 số ít chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

• Bài 43 : Hóa học và yếu tố tăng trưởng kinh tế tài chính

Bài 44 : Hóa học và yếu tố xã hội
• Bài 45 : Hóa học và yếu tố thiên nhiên và môi trường

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *