gậy phép trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Một hiện vật khác nữa có thể mang tên của ông đó một chiếc gậy phép có khắc tên Sebkay.

A further possible object with his name is a magical wand bearing the name Sebkay.

WikiMatrix

Kể từ khi phát hiện ra chiếc gậy phép trên, một vài nhà Ai Cập học đã cố gắng đồng nhất vị vua này với các vị vua khác thuộc thời kỳ Chuyển tiếp thứ Hai.

Since the discovery of the wand, several egyptologists have tried to identify this king with other rulers of the Second Intermediate Period.

WikiMatrix

Rất ít điều được biết đến về ông, bởi vì tên của ông chỉ được chứng thực trên một cái ngà sinh đẻ (gậy phép) được tìm thấy tại Abydos và ngày nay nằm tại bảo tàng Cairo (CG 9433 / JE 34988).

Very little is known about him, since his name is attested only on a wooden birth Tusk (wand) found at Abydos and now in the Cairo Museum (CG 9433 / JE 34988).

WikiMatrix

Cuộc phiêu lưu kết thúc bằng cách đánh bại một thi thể trong trận đánh và lấy lại cây gậy phép cho chúa tể chết chóc, hoặc bằng cách giữ cây quyền trượng, nắm quyền kiểm soát thủ đô của phe Death và đánh bại nữ hoàng Eldren.

The adventure ends either by defeating a lich in battle and retrieving his staff for the death lord, or by keeping the staff, taking control of the death capitol and defeating the eldren queen.

WikiMatrix

Ở ngôi làng Oshika, huyện Tōhaku, tỉnh Tottori (nay là Misasa), người ta nói rằng yuki-onna sẽ đến trong khi tuyết rơi nhẹ và nói ”koori gose yu gose” (”cho tôi gạo, cho tôi nước nóng”) (”gose” là phương ngữ có nghĩa là ”cho tôi”) trong khi vẫy một cây gậy phép trắng vòng quanh, cô ta sẽ phồng ra khi bị tạt nước và sẽ biến mất khi bị tạt nước nóng.

In the village of Oshika, Tōhaku District, Tottori Prefecture (now Misasa), it has been said that a yuki-onna would come during light snow and say “Koori gose yu gose” (“Give me ice, give me hot water”)—”gose” is a dialect word for “give me”—while waving around a white wand, and she would bulge when splashed with water and disappear when splashed with hot water.

WikiMatrix

Thật là xấu hổ khi lần đầu hiểu ra được rằng dù là tôi có cây gậy để làm phép thì tôi cũng có thể làm không đúng.

It was really humbling to see for the first time, to really understand that even if I could have taken a magic wand and fixed everything, I probably would have gotten a lot wrong.

ted2019

Tất cả gậy được dành cho người thuận tay phải – gậy trái tay không được phép mang ra khi thi đấu.

All sticks are right-handed – left-handed sticks are not permitted.

WikiMatrix

Cho dù sự biến đổi của con sông là hiện tượng tự nhiên đi nữa thì việc nó xảy ra đúng ngay thời điểm đập gậy vẫn là một phép lạ!

Even if the transformation of the river were caused by a natural occurrence, the timing of Aaron’s striking the river was in itself miraculous!

jw2019

Người chơi được phép mang tối đa 14 cây gậy một lúc trong túi trong một vòng.

A maximum of 14 clubs is allowed in a player’s bag at one time during a stipulated round.

WikiMatrix

Jack Frost là một thiếu niên tinh nghịch không thích bị gò bó bởi luật lệ và bổn phận, mà chỉ thích sử dụng cây gậy của mình để làm lan toả phép thuật mùa đông vì sở thích cá nhân.

Jack Frost is a teenage hellion who enjoys creating mischief and has no interest in being bound by rules or obligations; he just wants to use his staff to spread his winter magic for the sake of fun, but also wants to be believed in.

WikiMatrix

Khi bóng nằm trong vòng tròn mà họ bảo vệ đồng thời trong tay đang cầm gậy, các thủ môn với đầy đủ trang bị bảo vệ được phép sử dụng gậy, bàn chân, kicker hoặc bọc ống chân để đưa trái bóng đi và dùng gậy, bàn chân, kicker, bọc ống chân hay bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể để chặn bóng hoặc làm chệch hướng bóng theo bất kì hướng nào tính cả qua đường biên ngang.

When the ball is inside the circle they are defending and they have their stick in their hand, goalkeepers wearing full protective equipment are permitted to use their stick, feet, kickers or leg guards to propel the ball and to use their stick, feet, kickers, leg guards or any other part of their body to stop the ball or deflect it in any direction including over the back line.

WikiMatrix

Nếu đọc kỹ Xuất Ê-díp-tô Ký 7:14-21, chúng ta sẽ thấy là phép lạ xảy ra vào thời điểm A-rôn đập gậy xuống sông Ni-lơ theo lời Môi-se.

A careful reading of Exodus 7:14-21 shows that this miracle occurred at the time that Aaron, at Moses’ direction, struck the Nile River with his rod.

jw2019

Mặc dù thủ môn được phép dùng chân và tay để phá bóng, họ cũng chỉ được sử dụng một mặt gậy.

While goaltenders are allowed to use their feet and hands to clear the ball, they too are only allowed to use one side of their stick.

WikiMatrix

Môi-se đã thấy các thầy pháp của Ai Cập làm một số phép lạ tương tự với Đức Chúa Trời, chẳng hạn làm cây gậy biến thành rắn.

Moses had seen the magic-practicing priests of Egypt duplicate some of God’s miracles, such as making a staff appear to turn into a snake.

jw2019

8 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn: 9 “Nếu Pha-ra-ôn bảo các con: ‘Làm phép lạ đi’ thì con hãy nói với A-rôn: ‘Hãy lấy gậy của anh và ném trước mặt Pha-ra-ôn’.

8 Jehovah now said to Moses and Aaron: 9 “If Pharʹaoh says to you, ‘Perform a miracle,’ then tell Aaron, ‘Take your rod and throw it down before Pharʹaoh.’

jw2019

Dây thừng cho phép cán dao đóng vai trò như một cái đồ kẹp vào tay hoặc được buộc vào một cây gậy để làm một ngọn giáo; buộc vào cơ thể để che giấu; cũng có thể được dùng để làm cái móc hoặc cái neo, thỉnh thoảng còn được dùng làm phi tiêu dây (một loại phi tiêu của Trung Quốc).

The attached rope allows the kunai’s handle to be wrapped to function as a grip, or to be strapped to a stick as a makeshift spear; to be tied to the body for concealment; to be used as an anchor or piton, and sometimes to be used as the Chinese Rope Dart.

WikiMatrix

Các cầu thủ được phép điều khiển bóng bằng phần của “phía chính diện” và bằng các rìa của đầu và cán gậy, với ngoại lệ vì lý do an toàn là người chơi không nên đánh “mạnh” vào trái bóng bằng một cú đánh sang ngang thuận tay do sự khó kiểm soát độ cao và hướng đi của quả bóng từ cú đánh như vậy.

Players are permitted to play the ball with the flat of the ‘face side’ and with the edges of the head and handle of the field hockey stick with the exception that, for reasons of safety, the ball may not be struck ‘hard’ with a forehand edge stroke, because of the difficulty of controlling the height and direction of the ball from that stroke.

WikiMatrix

1 thought on “gậy phép trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh”

  1. Pingback: Thiết giáp, Quân đội nhân dân Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt - Thabet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *