Ai tạo ra gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không?

Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, bản lĩnh cao ráo, trước thì làm mưa làm gió địa phủ, sau lại đại náo thiên cung, ngang tàng thử thách cả 10 vạn thiên binh và thần tiên trên thượng giới … nhưng vì sao vẫn phải lao đao trước những yêu tinh tầm thường chốn nhân gian ?

Phải chăng sau 500 năm giam dưới núi Ngũ Hành, pháp lực của Ngộ Không đã suy giảm ? Hay là vì yêu tinh trần gian còn siêu phàm hơn cả Đại Thánh ? Đương nhiên không phải vậy ! Yêu quái ấy, dẫu không hề sánh với Ngộ Không, nhưng lại có trong tay những thứ pháp bảo diệu kỳ .

Những pháp bảo ấy có gì đặc biệt?

Hãy cùng nhìn lại những pháp khí mà ta đã biết. Nếu không kể đến bảo vật của Thần Phật hay Bồ Tát, ví dụ như chén Lưu Ly của Như Lai, chiếc khánh vàng và túi nhân chủng của Đức Di Lặc, bát vàng Đại Thiên Am của Phật Thích Ca, hay cây Tích Trượng Cửu Hoàn mà Phật Tổ ban cho Đường Tăng … thì những thứ còn lại, phần lớn đều bắt nguồn từ một nhân vật khá mờ nhạt trong truyện. Mặc dù không mấy khi biểu lộ kĩ năng, nhưng những bảo vật được ông luyện thành lại là thứ pháp khí uy lực và can đảm và mạnh mẽ nhất, khiến quỷ khóc thần sầu, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng phải nhiều phen lao đao chống đỡ .
Nhân vật đặc biệt quan trọng này, không ai khác, chính là Thái Thượng Lão Quân .

Không mấy khi bộc lộ năng lực, nhưng những bảo vật của Thái Thượng lão Quân luyện thành lại là thứ pháp khí uy lực và can đảm và mạnh mẽ nhất, khiến quỷ khóc thần sầu, ngay cả Ngộ Không cũng phải nhiều phen lao đao chống đỡ. ( Ảnh : youtube.com ) .

Từ những bảo bối trong tay yêu quái…

Một trong những bảo vật lợi hại nhất là Kim cương trác. Khi Ngộ Không đại náo thiên cung, khắp 10 vạn thiên binh cùng với tứ đại thiên vương cũng không hề bắt được. Đến khi Nhị Lang thần phải đích thân ra tay, cũng bất phân thắng bại. May nhờ có Lão Quân ném chiếc vòng kim cương xuống mới hoàn toàn có thể giúp Nhị Lang trói bắt Ngộ Không .
Về sau, khi thầy trò Đường Tam Tạng đến núi Kim Đâu, hồ ly tinh Thanh Ngưu cũng dùng chính chiếc vòng này để bắt mất Đường Tăng, cướp gậy Như Ý. Ngộ Không mời thiên binh đến giúp sức, chiếc vòng lại hút binh khí của Na Tra thái tử ; mời Hỏa Đức tinh quân, nó cũng cuốn đi cả hỏa cụ ; sau đó Như Lai phái 18 vị La Hán tới tương hỗ, chiếc vòng cũng thu luôn cả Kim Đơn Sa của những vị La Hán .
Vậy hỏi vòng kim cương này từ đâu mà có ? Cũng là do Lão Quân luyện thành, vậy nên nó mới có rất đầy đủ linh khí, biến hoá khôn lường, thuỷ hoả bất xâm, ngũ hành bất hoại .
Một bảo vật khác cũng không kém phần uy lực là chuông Tử Kim. Khi thầy trò Đường Tam Tạng tới Chu Tử quốc, biết chuyện hoàng hậu bị bắt cóc, Tôn Ngộ Không đã tới núi Kỳ Lân tìm yêu tinh. Yêu quái nước này tên là Trại Thái Tuế, mặc dầu không phải tài phép cao nghều, nhưng lại có trong tay chiếc chuông Tử Kim : Hễ lắc cái thứ nhất, lửa sáng đốt người bốc cao ba trăm trượng ; Hễ lắc cái thứ hai, khói đen hun người bốc cao ba trăm trượng ; Hễ lắc cái thứ ba, cát vàng mê người cuốn cao ba trăm trượng .
Còn nếu rung chuông liền ba cái, thì trong giây lát, lửa đỏ, khói đen, cát vàng cuồn cuộn tuôn ra, khói lửa tưng bừng, bốc cao ngùn ngụt, khiến bất kỳ ai cũng phải hồn bay phách lạc. Vậy mà khói lửa ấy vẫn còn chưa ghê gớm, chỉ có cát vàng mới thực là rất độc, lọt vào mũi ai, là người đó vong mạng. Chiếc chuông Tử Kim này vốn là vòng nhạc đeo ở cổ con sấu lông vàng của Quan Âm Bồ Tát, nhưng cũng lại là một cực phẩm của Thái Thượng Lão Quân .

Chiếc vòng kim cương của Thái Thượng Lão Quân trói bắt Ngộ Không. ( Ảnh : youtube.com ) .
Không riêng những pháp bảo kể trên, mà bất kể đồ vật nào tương quan đến lò Bát Quái của Lão Quân cũng đều trở thành thần khí. Ví dụ như quốc vương nước Ô Kê bị yêu tinh hại chết đã nhiều năm rồi, thân thể chôn vùi dưới giếng bát giác xây bằng ngọc lưu ly, thì chỉ duy nhất viên “ Cửu chuyển hoàn hồn linh đơn ” luyện từ lò Bát Quái mới cứu sống được. Lại nữa, chiếc hồ lô dùng để đựng linh đơn và bình ngọc đựng nước của Lão Quân, thậm chí còn chiếc quạt Ba Tiêu ( khác với quạt Ba Tiêu của Bà La Sát ) dùng để quạt lò, v.v. cũng trở thành pháp khí có uy lực không gì sánh được .

…cho đến pháp khí của Ngộ Không và Bát Giới

Tất cả tất cả chúng ta đều biết đến sức mạnh vô song từ hai pháp khí của Ngộ Không và Bát Giới. Ngộ Không hoàn toàn có thể chọc trời khuấy nước, tạo ra sự những chuyện kinh thiên động địa, đều là nhờ cây gậy Như Ý này. Mà Bát Giới làm Thiên Bồng Nguyên soái thống lĩnh 8 vạn thủy binh ở Thiên Hà, cũng là nhờ có cây đinh ba bên mình. Nhưng ít ai biết rằng, hai thần khí ấy đều là do Lão Quân luyện thành .
Nói về gậy Như Ý, trong truyện viết rằng Như Ý Kim Cô Bổng vốn là khối thần thiết được Lão Quân chín lần nấu luyện. Tôn Ngộ Không cũng từng khoe rằng : “ Gậy sắt là thép tinh luyện qua chín lần. Đích thân Lão Quân luyện trong lò ” .
Gậy Như Ý ấy, hai đầu bịt vàng, ở giữa là đoạn ô thiết có khắc hàng chữ “ Như Ý Kim Cô Bổng, một vạn ba ngàn năm trăm cân ” ; hoàn toàn có thể tùy tâm dài ngắn, biến hóa vi châm, lại hoàn toàn có thể đỉnh thiên lập địa, chống trời chống đất, nhập giang hà hồ biển, khi lũ lụt lại hoàn toàn có thể bình định về sau. Bởi vậy, lúc thiên hạ hồng thủy phiếm lạm, Đại Vũ đã đem Kim Cô Bổng đi trị thủy, sau đó ném vào Đông Hải, lấy ý Hải Hà vĩnh viễn cố, từ đó có tên gọi là Định Hải thần châm thiết .

Như Ý Kim Cô Bổng của Tôn Ngộ Không vốn là khối thần thiết được Lão Quân chín lần nấu luyện. ( Ảnh : youtube.com ) .
Cửu xỉ đinh ba – Cây đinh ba của Bát Giới cũng có lai lịch khác thường, bởi đây là thứ binh khí do chính tay Thái Thượng Lão Quân dùng thần băng thiết rèn nên, sau lại được Yết Đế năm phương gia trì .

Cây đinh ba của Bát Giới cũng có lai lịch khác thường, bởi đây là thứ binh khí do chính tay Thái Thượng Lão Quân dùng thần băng thiết rèn nên, sau lại được Yết Đế năm phương gia trì. ( Ảnh : youtube.com ) .

Lò Bát Quái của Thái Thượng Lão Quân

Nếu nói rằng hầu hết những pháp bảo can đảm và mạnh mẽ nhất đều do Lão Quân nấu luyện, thì vinh dự này đều nhường cả cho chiếc lò Bát Quái lịch sử một thời của ông. Năm xưa, cũng nhờ có lò Bát Quái ấy mà Tôn Ngộ Không mới luyện thành mắt lửa ngươi vàng, mình đồng da sắt. Đây không chỉ là nơi chuyên luyện tiên đơn thánh thuỷ, giúp người trường sinh, mà bất kể thứ gì nấu luyện từ đó cũng đều trở thành pháp bảo !

Leave a Comment

Your email address will not be published.