Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5

Đấu Trường Chân Lý Mùa 5: Ngày Pháp Quyết chính thức ra mắt cộng đồng game thủ với những tộc hệ và trang bị mới cùng một vài chỉnh sửa cân bằng dành cho các trang bị đã xuất hiện trước đó. Cùng tìm hiểu chi tiết về các trang bị và cách ghép đồ DTCL Mùa 5 này nhé!Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT

Trang bị DTCL Mùa 5

1. Giáp Thiên NhiênCông Thức

Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Xẻng Vàng +  Xẻng Vàng = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Giáp Thiên Nhiên

Công Dụng

Đội của chủ sở hữu có thêm 1 số lượng giới hạn thành viên tối đa .

2. Huyết KiếmCông Thức

Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Kiếm B.F. + Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Áo Choàng Bạc = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Huyết Kiếm

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +20 Kháng Phép

Công Dụng

Đòn đánh thường hồi máu cho chủ sở hữu bằng 40 % sát thương gây ra. Khi máu của chủ sở hữu tụt xuống mức 40 lần tiên phong, chủ sở hữu nhận một lớp lá chắn tương tự 40 % máu tối đa trong 5 giây .

3. Bùa XanhCông Thức

Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Nước Mắt Nữ Thần +  Nước Mắt Nữ Thần = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Bùa Xanh

Chỉ Số

 • +30 Năng lượng

Công Dụng

Sau khi dùng kiến thức và kỹ năng, nguồn năng lượng của chủ sở hữu được đặt lại thành 20 .

4. Áo Choàng GaiCông Thức

Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Giáp Lưới +  Giáp Lưới = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Áo Choàng Gai

Chỉ Số

 • +40 Giáp

Công Dụng

Chặn sát thương cộng thêm từ đòn đánh chí mạng. Khi bị trúng đòn đánh thường, gây 80/100 / 150 sát thương phép lên toàn bộ kẻ địch xung quanh ( mỗi 2.5 giây một lần ) .

5. Chén Sức MạnhCông Thức

Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Áo Choàng Bạc +  Nước Mắt Nữ Thần = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Chén Sức Mạnh

Chỉ Số

 • +20 Kháng Phép
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Khi mở màn giao tranh, chủ sở hữu và tổng thể liên minh trong khoanh vùng phạm vi 1 ô cùng hàng sẽ nhận 30 sát thương kiến thức và kỹ năng trong cả vòng đấu .

6. Lưỡi Kiếm Tử ThầnCông Thức

 Kiếm B.F. +  Kiếm B.F. = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Lưỡi Kiếm Tử Thần

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh

Công Dụng

Tham gia hạ gục giúp tăng + 20 Sát thương Đòn đánh cho đến hết lượt giao chiến. Hiệu ứng cộng dồn vô hạn ( khởi đầu ở 1 ) .

7. Vuốt RồngCông Thức

Áo Choàng Bạc + Áo Choàng Bạc = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Vuốt Rồng

Chỉ Số

 • +40 Kháng Phép

Công Dụng

Giảm sát thương phép gánh chịu đi 60 % .

8. Biểu Tượng Quân ĐoànCông Thức

 Xẻng Vàng + Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Cung Gỗ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Biểu Tượng Quân Đoàn

Chỉ Số

 • +10% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Quân Đoàn .

9. Biểu Tượng Thiên ThầnCông Thức

 Xẻng Vàng + Áo Choàng Bạc = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Biểu Tượng Thiên Thần

Chỉ Số

 • +20 Kháng Phép

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thiên Thần .

10. Tim BăngCông Thức

Giáp Lưới +  Nước Mắt Nữ Thần = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Tim Băng

Chỉ Số

 • +20 Giáp
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Giảm 35 % Tốc độ Đánh của những kẻ địch trong khoanh vùng phạm vi 2 ô. Mỗi Tim Băng mang thêm trên một tướng sẽ tăng nửa đường kính tính năng .

11. Thú Tượng Thạch GiápCông Thức

Giáp Lưới + Áo Choàng Bạc = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Thú Tượng Thạch Giáp

Chỉ Số

 • +20 Giáp
 • +20 Kháng Phép

Công Dụng

Tướng sở hữu nhận 20 Giáp và 20 Kháng Phép với mỗi kẻ địch hướng tiềm năng về mình .

12. Diệt Khổng LồCông Thức

 Kiếm B.F. +  Cung Gỗ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Diệt Khổng Lồ

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +10% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Kỹ năng và đòn đánh của chủ sở hữu gây thêm 10 % sát thương. Nếu tiềm năng có nhiều hơn 1750 Máu tối đa, lượng sát thương tăng lên 70 % .

13. Giáp Thiên ThầnCông Thức

 Kiếm B.F. + Giáp Lưới = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Giáp Thiên Thần

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +20 Giáp

Công Dụng

Ngăn chủ sở hữu bị hạ gục, đưa họ vào trạng thái hồi sinh. Sau 2 giây, hồi sinh trở lại với 400 Máu và vô hiệu những hiệu ứng bất lợi .

14. Cuồng Đao GuinsooCông Thức

Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Gậy Quá Khổ +  Cung Gỗ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Cuồng Đao Guinsoo

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +10% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Đòn đánh + 6 % Tốc độ Đánh cho đến khi kết thúc giao chiến. Hiệu ứng cộng dồn vô hạn .

15. Bàn Tay Công LýCông Thức

 Nước Mắt Nữ Thần + Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Găng Đấu Tập = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Bàn Tay Công Lý

Chỉ Số

 • +15 Sát thương Đòn đánh
 • +25 Giáp

Công Dụng

Khi quy trình tiến độ dàn trận khởi đầu, chủ sở hữu nhận được một trong những thứ sau :

 • Đòn đánh và kỹ năng gây thêm 40% sát thương 
 • Đòn đánh và kỹ năng sẽ hồi máu dựa trên 40% sát thương gây ra

16. Kiếm Súng HextechCông Thức

 Kiếm B.F. +  Gậy Quá Khổ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Kiếm Súng Hextech

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +10 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Kỹ năng của chủ sở hữu sẽ giúp hồi lại máu bằng 33 % sát thương gây ra. Lượng máu hồi dư ra sẽ tạo thành lá chắn giúp chặn tối đa 300 sát thương .

17. Vô Cực KiếmCông Thức

 Kiếm B.F. +  Găng Đấu Tập = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Vô Cực Kiếm

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +5% Tỉ lệ Chí mạng

Công Dụng

Nhận 75 % Tỉ lệ Chí mạng ( gồm có cả chỉ số ở trang bị thành phần ). Mỗi điểm Tỉ lệ Chí mạng trên 100 % sẽ trở thành 0.5 % Sát thương Chí mạng .

18. Nỏ SétCông Thức

 Gậy Quá Khổ + Áo Choàng Bạc = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Nỏ Sét

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Kỹ năng
 • +20 Kháng Phép

Công Dụng

Kẻ địch trong khoanh vùng phạm vi 2 ô bị trừ đi 40 % Kháng Phép ( không cộng dồn ). Khi sử dụng kỹ năng và kiến thức, chúng bị giật điện, chịu sát thương băng 225 % Năng lượng Tối đa của bản thân .

19. Găng Bảo ThạchCông Thức

 Gậy Quá Khổ +  Găng Đấu Tập = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Găng Bảo Thạch

Chỉ Số

 • +20% Tỉ lệ Chí mạnh
 • +10 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Kỹ năng hoàn toàn có thể gây chí mạng và chủ sở hữu nhận thêm + 40 % sát thương chí mạng .

20. Cung XanhCông Thức

 Cung Gỗ +  Găng Đấu Tập = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Cung Xanh

Chỉ Số

 • +10% Tốc Độ Đánh
 • +20% Tỉ lệ Chí mạnh

Công Dụng

Khi chủ sở hữu gây sát thương chí mạng, giáp của tiềm năng bị giảm đi 70 % trong 5 giây. Hiệu ứng không cộng dồn .

21. Dây Chuyền Iron SolariCông Thức

Giáp Lưới +  Gậy Quá Khổ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Dây Chuyền Iron Solari

Chỉ Số

 • +20 Giáp
 • +10 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Khi khởi đầu giao chiến, chủ sở hữu và tổng thể liên minh trong khoanh vùng phạm vi 2 ô cùng hàng nhận được một lá chắn chặn 300 / 350 / 450 sát thương trong 8 giây .

22. Quyền Trượng Thiên SứCông Thức

 Gậy Quá Khổ +  Nước Mắt Nữ Thần = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Quyền Trượng Thiên Sứ

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Kỹ năng
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Khi tướng chiếm hữu dùng kiến thức và kỹ năng, tiềm năng tiên phong trúng phải sẽ chịu sát thương phép và tối đa 3 kẻ địch gần đó chịu thêm 180 sát thương phép .

23. Biểu Tượng Tái TạoCông Thức

 Xẻng Vàng +  Nước Mắt Nữ Thần = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Biểu Tượng Tái Tạo

Chỉ Số

 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Tái Tạo .

24. Biểu Tượng Pháp SưCông Thức

 Xẻng Vàng +  Gậy Quá Khổ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Biểu Tượng Pháp Sư

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Pháp Sư .

25. Quỷ Thư MorelloCông Thức

Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Đai Khổng Lồ +  Gậy Quá Khổ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Quỷ Thư Morello

Chỉ Số

 • +150 Máu
 • +10 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Kỹ năng của tướng chiếm hữu thiêu đốt kẻ địch, gây sát thương chuẩn tương tự 25 % Máu tối đa của tiềm năng trong 10 giây, và giảm năng lực phục sinh của chúng đi 50 % trong thời hạn thiêu đốt .

26. Áo Choàng Thủy NgânCông Thức

Áo Choàng Bạc +  Găng Đấu Tập = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Áo Choàng Thủy Ngân

Chỉ Số

 • +20 Kháng Phép
 • +20% Tỉ lệ Né

Công Dụng

Tướng chiếm hữu được miễn nhiễm khống chế trong 10 giây đầu giao tranh .

27. Mũ Phù Thủy RabadonCông Thức

 Gậy Quá Khổ +  Gậy Quá Khổ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Mũ Phù Thủy Rabadon

Chỉ Số

 • +20 Sát thương Kỹ năng

Công Dụng

Tướng chiếm hữu có thêm 50 Sát thương Kỹ năng .

28. Đại Bác Liên ThanhCông Thức

 Cung Gỗ +  Cung Gỗ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Đại Bác Liên Thanh

Chỉ Số

 • +20% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Chủ sở hữu nhận thêm 1 ô Tầm Đánh, và đòn đánh không hề trượt .

29. Dây Chuyền Chuộc TộiCông Thức

 Đai Khổng Lồ +  Nước Mắt Nữ Thần = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Dây Chuyền Chuộc Tội

Chỉ Số

 • +150 Máu
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Chủ sở hữu lan tỏa đến những liên minh xung quanh trong khoanh vùng phạm vi 1 ô, hồi lại 30 % máu đã mất trong 5 giây. Các liên minh nhận được hiệu ứng này có năng lực giảm 40 % sát thương .

30. Cuồng Cung RunaanCông Thức

Áo Choàng Bạc +  Cung Gỗ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Cuồng Cung Runaan

Chỉ Số

 • +20 Kháng Phép
 • +10% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Các đòn đánh bắn thêm tia chớp vào một kẻ địch khác gần đó, gây 80 % Sát thương Đòn đánh của tướng chiếm hữu và đặt hiệu ứng đòn đánh. Những tia chớp này hoàn toàn có thể chí mạng .

31. Áo Choàng Tĩnh LặngCông Thức

Giáp Lưới +  Găng Đấu Tập = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Áo Choàng Tĩnh Lặng

Chỉ Số

 • +20 Giáp
 • +10% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Khi giao tranh khởi đầu, bắn ra một tia nguồn năng lượng thẳng về phía trước, trì hoãn lần dùng kiến thức và kỹ năng của tiềm năng trúng phải, tăng lượng Năng lượng Tối đa của chúng lên 33 % cho đến khi chúng sử dụng kỹ năng và kiến thức .

32. Ngọn Giáo ShojinCông Thức

 Kiếm B.F. +  Nước Mắt Nữ Thần = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Ngọn Giáo Shojin

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Đòn đánh cơ bản của tướng chiếm hữu sẽ hồi lại 5 Năng lượng ở mỗi đòn .

33. Dao Điện StatikkCông Thức

 Cung Gỗ +  Nước Mắt Nữ Thần = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Dao Điện Statikk

Chỉ Số

 • +10% Tốc Độ Đánh
 • +15 Năng lượng

Công Dụng

Mỗi đòn đánh thứ ba của chủ sở hữu gây 65 sát thương phép lên 4 kẻ địch. Đòn đánh chí mạng từ hiệu ứng này giảm 60 % kháng phép trong 6 giây .

34. Khiên Thái DươngCông Thức

Giáp Lưới +  Đai Khổng Lồ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Khiên Thái Dương

Chỉ Số

 • +20 Giáp
 • +150 Máu

Công Dụng

Khi mở màn trận chiến, và mỗi 2.5 giây sau đó, một kẻ địch ngẫu nhiên trong khoanh vùng phạm vi 2 ô sẽ bị thiêu đốt, chịu sát thương tương tự 25 % máu tối đa trong 10 giây. Hồi máu của kẻ địch bị thiêu đốt giảm đi 50 % .

35. Biểu Tượng Chiến BinhCông Thức

 Xẻng Vàng +  Kiếm B.F. = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Biểu Tượng Chiến Binh

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Chiến Binh .

36. Bao Tay Đạo TặcCông Thức

 Găng Đấu Tập +  Găng Đấu Tập = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Bao Tay Đạo Tặc

Chỉ Số

 • +20% Tỉ lệ Chí mạng
 • +20% Tỉ lệ Né

Công Dụng

Khi quy trình tiến độ dàn trận khởi đầu, chủ sở hữu được mang hai trang bị trong thời điểm tạm thời. Đẳng cấp của hai trang bị trong thời điểm tạm thời tăng theo cấp của người chơi .

37. Quyền Năng Khổng LồCông Thức

Giáp Lưới +  Cung Gỗ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Quyền Năng Khổng Lồ

Chỉ Số

 • +20 Giáp
 • +10% Tốc Độ Đánh

Công Dụng

Khi chủ sở hữu chịu sát thương hoặc gây sát thương chí mạng, họ nhận thêm 1 % sát thương. Cộng dồn tối đa 25 lần, khi đạt cộng dồn tối đa chủ sở hữu nhận thêm 25 Giáp và Kháng Phép, và kích cỡ bản thân .

38. Vuốt BẫyCông Thức

 Đai Khổng Lồ +  Găng Đấu Tập = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Vuốt Bẫy

Chỉ Số

 • +150 Máu
 • +20% Tỉ lệ Né

Công Dụng

Chặn kỹ năng và kiến thức tiên phong của địch trúng chủ sở hữu, và làm choáng kẻ dùng kỹ năng và kiến thức đó trong 4 giây .

39. Biểu Tượng Thiết GiápCông Thức

 Xẻng Vàng + Giáp Lưới = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Biểu Tượng Thiết Giáp

Chỉ Số

 • +20 Giáp

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thiết Giáp .

40. Biểu Tượng Thần SứCông Thức

 Xẻng Vàng +  Đai Khổng Lồ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Biểu Tượng Thần Sứ

Chỉ Số

 • +150 Máu

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Thần Sứ .

41. Giáp Máu WarmogCông Thức

 Đai Khổng Lồ +  Đai Khổng Lồ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Giáp Máu Warmog

Chỉ Số

 • +300 Máu

Công Dụng

Tăng thêm 1000 Máu ( gồm có cả chỉ số ở trang bị thành phần ) .

42. Biểu Tượng Sát ThủCông Thức

 Xẻng Vàng +  Găng Đấu Tập = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Biểu Tượng Sát Thủ

Chỉ Số

 • +10% Tỉ lệ Chí mạng
 • +10% Tỉ lệ Né

Công Dụng

Tướng đeo trang bị được tính là tướng Sát Thủ .

43. Tụ Bão ZekeCông Thức

 Kiếm B.F. +  Đai Khổng Lồ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Tụ Bão Zeke

Chỉ Số

 • +10 Sát thương Đòn đánh
 • +150 Máu

Công Dụng

Khi khởi đầu giao chiến, chủ sở hữu và toàn bộ liên minh trong 1 ô cùng hàng được tăng 30 % Tốc độ Đánh cho đến khi kết thúc giao chiến .

44. Phong KiếmCông Thức

 Đai Khổng Lồ + Áo Choàng Bạc = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Phong Kiếm

Chỉ Số

 • +150 Máu
 • +20 Kháng Phép

Công Dụng

Khi khởi đầu giao chiến, chủ sở hữu triệu hồi lốc xoáy ở phía bên kia sân đấu, vô hiệu kẻ địch gần nhất khỏi sân đấu trong 5 giây .

45. Thông Đạo Zz’RotCông Thức

 Đai Khổng Lồ +  Cung Gỗ = Trang bị mới, công thức ghép đồ Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 | TFT Thông Đạo Zz’Rot

Chỉ Số

 • +150 Máu
 • +20 Kháng Phép

Công Dụng

Khi tướng chiếm hữu bị hạ gục, một Bọ Khủng với 1500 / 2250 / 3000 Máu được triệu hồi lên để liên tục chiến đấu .
Trên đây là thông tin trang bị trong Đấu Trường Chân Lý Mùa 5 với những tính năng và hiệu suất cao riêng không liên quan gì đến nhau. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn. Nếu thấy hay, nhớ san sẻ bài viết đến bạn hữu để biết thêm nhiều thông tin hơn nhé !

Theo: Trang Tin Game

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *