Katarina DTCL Mùa 6: Cách Lên Đồ Katarina ĐTCL 6 + Đội Hình Mạnh Nhất

Katarina DTCL Mùa 6 : Cách Lên Đồ Katarina ĐTCL 6 + Đội Hình Mạnh Nhất : Hướng dẫn cách lên trang bị, lên đồ, build đồ trấn phái Đấu Trường Chân Lý dành cho những game thủ nào muốn đội hình can đảm và mạnh mẽ hơn ! Hướng dẫn cách chơi Katarina ĐTCL Mùa 6 và Cách lên đồ Katarina Đấu Trường Chân Lý cho mùa 6 từ a-z. Cập nhật cách lên đồ ghép trang bị Katarina dtcl mùa 6 # Giới thiệu về Katarina dtcl mùa …

Bài viết cùng chủ đề

Katarina DTCL Mùa 6: Cách Lên Đồ Katarina ĐTCL 6 + Đội Hình Mạnh Nhất:Hướng dẫn cách lên trang bị, lên đồ, build đồ trấn phái Đấu Trường Chân Lý dành cho những game thủ nào muốn đội hình mạnh mẽ hơn! Hướng dẫn cách chơi Katarina ĐTCL Mùa 6 và Cách lên đồ Katarina Đấu Trường Chân Lý cho mùa 6 từ a-z. Cập nhật cách lên đồ ghép trang bị Katarina dtcl mùa 6

Loading …

# Giới thiệu về Katarina dtcl mùa 6

Katarina DTCL Mùa 6: Cách Lên Đồ Katarina ĐTCL 6 + Đội Hình Mạnh Nhất

 • Chi phí:Giá cả 2
 • Sức khỏe: 600/1080/1944
 • Năng lượng: 40
 • Giáp: 25
 • MR: 25
 • DPS: 35 / 63 / 113
 • Thiệt hại: 50 / 90 / 162
 • Atk Spd: 0,7
 • Tỷ lệ Crit: 25%
 • Phạm vi: 1

Ám Sát:: Katarina biến ra phía sau mục tiêu thấp máu nhất trong vòng 3 ô và tung nhát chém lên kẻ địch xung quanh, gây 160 sát thương phép. Katarina nhận lại 20 năng lượng với mỗi mục tiêu Ám Sát thành công.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

# Các tướng hệ Sát Thủ cùng Katarina

Các tướng hệ Sát Thủ cùng KatarinaNội tại : Khi giao tranh mở màn, Sát Thủ nhảy ra hàng sau kẻ địch. Kỹ năng của Sát Thủ hoàn toàn có thể chí mạng và được nhận thêm tỷ suất chí mạng cùng sát thương chí mạng .

 • (2) 10% chí mạng và 20% sát thương chí mạng
 • (4) 30% chí mạng và 40% sát thương chí mạng
 • (6) 50% chí mạng và 60% sát thương chí mạng

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

# Các tướng tộc Học Viện cùng Katarina dtcl mùa 6

Các tướng tộc Học Viện cùng Katarina dtcl mùa 6

Tướng Học Viện nhận thêm SMCK và SMPT. Khi một đồng minh sử dụng kỹ năng, họ sẽ học hỏi để nhận thêm chỉ số.

 • (2) 15 SMCK và SMPT, 3 chỉ số khi đồng minh sử dụng kỹ năng
 • (4) 30 SMCK và SMPT, 5 chỉ số khi đồng minh sử dụng kỹ năng
 • (6) 45 SMCK và SMPT, 7 chỉ số khi đồng minh sử dụng kỹ năng
 • (8) 60 SMCK và SMPT, 10 chỉ số khi đồng minh sử dụng kỹ năng

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

# CDạng Sốc Dameách lên đồ dtcl mùa 6 tướng Katarina :

# Cách lên đồ dtcl mùa 6 tướng Katarina— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

# Cách lên đồ dtcl mùa 6 tướng Katarina: Dạng Dame + Hồi Máu

# Cách lên đồ dtcl mùa 6 tướng Katarina— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

# Các đội hình dtcl mùa 6 mạnh nhất có Katarina để leo rank

+ Đội hình 6 sát thủ

Tags : đấu trường chân lý mùa 5, cách chơi Katarina trong dtcl, cách lên đồ Katarina, cách ghép đồ dtcl, lên đồ Katarina dtcl, lên đồ Katarina dtcl

Loading …

Leave a Comment

Your email address will not be published.