Cách lên đồ Sivir DTCL mùa 4.5 : Đồ thế giới + đội hình mạnh nhất

Cách lên đồ Sivir DTCL mùa 4.5 : Đồ quốc tế + đội hình mạnh nhất : Hướng dẫn cách lên trang bị, lên đồ, build đồ trấn phái Đấu Trường Chân Lý dành cho những game thủ nào muốn đội hình can đảm và mạnh mẽ hơn ! Hướng dẫn cách chơi Sivir ĐTCL Mùa 4 và Cách lên đồ Sivir Đấu Trường Chân Lý cho mùa 4 từ a-z. Cập nhật cách lên đồ ghép trang bị Sivir dtcl mùa 4.5 # Giới thiệu về Sivir dtcl mùa 4.5 : …

Bài viết cùng chủ đề

Cách lên đồ Sivir DTCL mùa 4.5 : Đồ thế giới + đội hình mạnh nhất: Hướng dẫn cách lên trang bị, lên đồ, build đồ trấn phái Đấu Trường Chân Lý dành cho những game thủ nào muốn đội hình mạnh mẽ hơn! Hướng dẫn cách chơi Sivir ĐTCL Mùa 4 và Cách lên đồ Sivir Đấu Trường Chân Lý cho mùa 4 từ a-z. Cập nhật cách lên đồ ghép trang bị Sivir dtcl mùa 4.5

Loading …

# Giới thiệu về Sivir dtcl mùa 4.5: Thiện Xạ + Cuồng Giáo

đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Sivir trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Sivir mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4 5

 • Chi phí:Giá cả 3
 • Y tế: 650/1170/2106
 • Mana: 80
 • Mana khởi động: 30
 • Giáp: 20
 • MR: 20
 • DPS: 60 / 107 / 193
 • Thiệt hại: 70 / 126 / 227
 • Atk Spd: 0,85
 • Tỷ lệ Crit: 25%
 • Phạm vi: 4

Kỹ năng: Sivir tập hợp đồng minh, tăng Tốc độ Đánh cho họ trong 5 giây. Sivir nhận thêm sát thương vật lý trong thời gian này.

 • Sát thương vật lý cộng thêm : 100/200/400
 • Tốc độ tấn công cộng thêm : 60% / 75% / 100%

kayle dtcl

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

# Các tướng hệ Thiện Xạ cùng Sivir

đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Sivir trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Sivir mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4 3

Đòn đánh và kiến thức và kỹ năng của Thiện Xạ sẽ nảy bật sang tiềm năng gần kề và bị giảm sát thương .

 • (2) 1 lần Nảy và giảm 70% sát thương
 • (4) 2 lần Nảy và giảm 45% sát thương
 • (6) 3 lần Nảy và giảm 30% sát thương

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

# Các tướng tộc Cuồng Giáo cùng Sivir

đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Sivir trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Sivir mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4 2

Sau khi cả đội hình Cuồng Giáo mất hơn 50 % lượng máu, Galio được triệu hồi, giáng xuống vị trí có đông kẻ địchtụ tập nhất và hất tung chúng .

 • (3) Galio Bạo Chúa
 • (6) Galio Ác Quỷ
 • (9) Galio Chúa Tể Địa Ngục

olaf dtcl

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

# Cách lên đồ Sivir đấu trường chân lý mùa 4.5

đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Sivir trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Sivir mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4 1

Chi tiết cách lên đồ Sivir ĐTCL mùa 4

 • Giáp Lưới + Kiếm BF = Giáp Thiên Thần
 • Kiếm BF + Găng Đấu Tập = Vô Cực Kiếm
 • Cung Gỗ + Găng Đấu Tập = Cung Xanh

ghép đồ dtcl

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — –

# Các đội hình dtcl mùa 4 mạnh nhất có Sivir để leo rank

+ Đội hình 1 : 6 đồ tể

đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Sivir trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Sivir mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4 4

Cách lên đồ các tướng dtcl đội hình chính:

 • Samira: Giáp thiên thần, Bàn tay công lý
 • Olaf: Giáp thiên thần, Vô cực kiếm, Đại bác liên thanh

Tags : đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Sivir trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Sivir mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4, lên đồ Sivir dtcl mùa 4

Loading …

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *