Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao nhất có thể

Theo Quyết định 1962 / QĐ-TTg, Phó Thủ tướng nhà nước Lê Văn Thành làm Tổ trưởng Tổ công tác làm việc số 3, kiểm tra 3 bộ, 5 cơ quan và 4 địa phương : Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tỉnh Bình Dương, Khánh Hòa .
Chú thích ảnh
 Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

 Nhiều bộ, địa phương đề nghị cho phép kéo dài kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022

Theo báo cáo giải trình của Bộ Tài chính, so với 12 bộ, cơ quan TW và địa phương thuộc đối tượng người dùng kiểm tra, tính đến ngày 30/11/2021 giải ngân cho vay được gần 28 nghìn tỷ đồng ( trên tổng số vốn được phân chia kế hoạch năm 2021 là hơn 76 nghìn tỷ đồng ), đạt tỷ suất 36,48 % .

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan cho biết, tỷ lệ giải ngân của thành phố tăng thêm được 10% trong 3 tháng gần đây. Nhưng đây là con số còn thấp, có nguyên nhân do giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, khiến các dự án phải dừng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Giá vật tư nguyên liệu, chi phí nhân công tăng. Phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân 70% kế hoạch trong năm 2021, ông Võ Văn Hoan cho biết, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đang hàng tuần làm việc với các ban quản lý dự án lớn để kiểm tra, đôn đốc tiến độ.

Nguồn vốn góp vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Nai hầu hết dành cho dự án Bất Động Sản trường bay Long Thành. Tại cuộc họp, chỉ huy tỉnh Đồng Nai chứng minh và khẳng định, sẽ quyết tâm hoàn thành xong khối lượng còn lại để quý I / 2022 chuyển giao mặt phẳng còn lại cho tiến hành tiến trình 1 của dự án Bất Động Sản đặc biệt quan trọng quan trọng này .
Tại cuộc họp, nhiều quan điểm từ những bộ, ngành, địa phương đề xuất được cho phép lê dài kế hoạch giải ngân cho vay vốn góp vốn đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 .

Đối với kiến nghị này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, “việc chuyển nguồn từ năm 2021 sang năm 2022 phải tuân thủ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước. Trường hợp bất khả kháng Chính phủ phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét quyết định”.

Chia sẻ khó khăn vất vả với những bộ, ngành, địa phương trong giải ngân cho vay do dịch bệnh, Ngân sách chi tiêu nguyên vật liệu, vướng mắc trong giải phóng mặt phẳng, những dự án Bất Động Sản ODA vướng do phải tuân thủ trình tự thủ tục, phụ thuộc vào thiết bị, chuyên viên quốc tế, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ, cùng những khó khăn vất vả này nhưng tỷ suất giải ngân cho vay giữa những bộ, ngành, địa phương rất khác nhau .
“ Có những nơi giải ngân cho vay rất tốt như ngành Giao thông vận tải đường bộ giải ngân cho vay được hơn 82 %. Nên phải thẳng thắn nhìn nhận về nguyên do chủ quan, nhất là nghĩa vụ và trách nhiệm của người đứng đầu, nghĩa vụ và trách nhiệm kiểm tra, giám sát ” – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh vấn đề .

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chia sẻ với ngành Tài chính, sức ép cuối năm dồn về Kho bạc Nhà nước rất lớn khi các bộ, ngành, địa phương dồn giải ngân vốn vào cuối năm. Đây là vấn đề cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Sớm đưa vốn tới công trình

Phát biểu Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh vấn đề, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là kết thúc năm 2021 trong khi câu truyện về tiến trình giải ngân cho vay vốn góp vốn đầu tư công, đa phần tương quan đến kiến thiết xây dựng cơ bản thì cần nhiều thời hạn .
Phó Thủ tướng san sẻ với những địa phương, bộ, ngành về những khó khăn vất vả trong năm 2021, năm tiên phong của nhiệm kỳ mới, năm đầu tiến hành nghị quyết Đại hội Đảng XIII và kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tiến trình 5 năm 2021 – 2025. Năm nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải giãn cách lê dài, ảnh hưởng tác động đến quy trình tiến độ giải ngân cho vay vốn góp vốn đầu tư công. nhà nước đã xây dựng nhiều tổ công tác làm việc, liên tục giao ban với những bộ, ngành, địa phương để nhìn nhận tình hình. Các bộ, ngành, địa phương cũng phải thao tác sát sao với những chủ góp vốn đầu tư, nhà thầu, xử lý mọi khó khăn vất vả vướng mắc trong thực tiễn, phấn đấu giải ngân cho vay góp vốn đầu tư công đạt được tỷ suất cao nhất hoàn toàn có thể .

Leave a Comment

Your email address will not be published.