Thoả thuận người dùng – Valorant

ĐIỀU KHOẢN SỬ
DỤNG

VALORANT

1.

Giới Thiệu

1.1

VALORANT ( hoặc “ Sản Phẩm ” )

là tên gọi chính thức
của phiên bản Việt hóa của trò chơi điện tử trên
mạng VALORANT do Riot sản xuất, được phát hành duy nhất tại Việt Nam bởi
Công Ty Cổ Phần VNG (“VNG”).

1.2

VALORANTlà game show điện tử trên mạng dành cho người từ đủ 18 ( mười tám ) tuổi trở lên ( 18 + ) ; theo lao lý của pháp lý Nước Ta, trường hợp Bạn chưa đủ 18 ( mười tám ) tuổi, bạn không được phép sử dụng Sản Phẩm này .

1.3

Trước khi sử dụng Sản Phẩm, Bạn cần đọc, hiểu rõ và đồng ý chấp thuận với hàng loạt Điều Khoản Sử Dụng này ( gồm có cả nhu yếu về độ tuổi ) và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, đặc biệt quan trọng là những pháp luật miễn trừ hoặc hạn chế nghĩa vụ và trách nhiệm của VNG, những lao lý hạn chế so với quyền hạn của Bạn cũng như những pháp luật riêng không liên quan gì đến nhau khác .

1.4

Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản,
điều kiện nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn vui lòng không sử dụng VALORANT
và ngay lập tức đóng, gỡ bỏ hoàn toàn Sản Phẩm ra khỏi thiết bị của Bạn.

1.5

Việc Bạn tham gia, sử dụng Trò Chơi được hiểu là Bạn đồng ý với toàn bộ các điều khoản, điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này và Chính Sách Bảo Mật Thông Tin, cũng như các điều khoản khác được Điều Khoản Sử Dụng này, Chính Sách Bảo Mật Thông Tin viện dẫn đến, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

2.

Định Nghĩa

Trong khoanh vùng phạm vi của Điều Khoản Sử Dụng này, những từ, cụm từ viết hoa sẽ được hiểu như được định nghĩa dưới đây, trừ khi ngữ cảnh buộc phải hiểu khác đi .

2.1

“Trò Chơi” hoặc “Sản Phẩm”: là trò chơi điện tử
trên mạng VALORANT

2.3

“ Quy Định Trò Chơi ” : là những pháp luật, điều kiện kèm theo được pháp luật tại Điều Khoản Sử Dụng này và / hoặc những thông tin, tin tức trong Trò Chơi được VNG thông tin trong Trò Chơi và / hoặc tại Trang Chủ Của Trò Chơi .

2.4

“ Dữ Liệu ” : là những nội dung / thông tin được tạo / sinh ra trong quy trình Bạn tham gia, sử dụng mẫu sản phẩm được sever ( server ) của Trò Chơi ghi nhận lại .

2.5

“ Thông Tin Cá Nhân ” : là những thông tin nhằm mục đích định danh một cá thể đơn cử như được ghi nhận tại Điều 4 của Điều Khoản Sử Dụng này .

3.

Tài Khoản Và Đăng Nhập

Để sử dụng Trò Chơi, Bạn cần phải có thông tin tài khoản để đăng nhập vào Trò Chơi. Trò Chơi được cho phép bạn sử dụng thông tin tài khoản link – là loại thông tin tài khoản của nhà sản xuất dịch vụ khác được gật đầu bởi VNG để đăng nhập vào Trò Chơi ( “ Tài Khoản Liên Kết ” ) .

3.1

Việc khởi tạo, sử dụng Tài Khoản Liên Kết để đăng Nhập vào Trò Chơi phải thuân thủ theo pháp luật sử dụng của nhà sản xuất dịch vụ nơi bạn khởi tạo Tài Khoản Liên Kết, đồng thời cam kết chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc sử dụng những Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập vào Trò Chơi .

3.2

Nhằm bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của Bạn, VNG khuyến nghị Bạn chỉ đăng nhập bằng Tài Khoản Liên Kết đồng ý bởi chúng tôi. VNG sẽ không hề đảm nhiệm và tương hỗ xử lý những khiếu nại của Bạn trong trường hợp Bạn không tuân thủ những lao lý về thông tin tài khoản đăng nhập theo Điều Khoản Sử Dụng này .

4.

Thu Thập, Sử Dụng Và Bảo Vệ Thông Tin Khách Hàng

4.1

Theo pháp luật của pháp lý Nước Ta và để tương hỗ tốt nhất cho Bạn về những yếu tố tương quan đến thông tin tài khoản của Bạn trong Trò Chơi, khi Bạn đăng nhập vào Trò Chơi lần tiên phong, Bạn cần phải phân phối không thiếu những thông tin sau đây :

(a)

Họ và tên ;

(b)

Ngày, tháng, năm sinh ;

(c)

Địa chỉ ĐK thường trú ;

(d)

Số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ;

(e)

Số điện thoại cảm ứng, địa chỉ thư điện tử ( nếu có ) .

4.2

Trường hợp Bạn không phân phối hoặc phân phối không đúng chuẩn, không không thiếu những thông tin nêu trên, VNG có quyền ( i ) khước từ cung ứng dịch vụ cho Bạn ; ( ii ) ngừng phân phối dịch vụ Trò Chơi cho Bạn hoặc hạn chế hoặc cấm sử dụng 1 số ít hoặc hàng loạt tính năng của thông tin tài khoản, xóa thông tin tài khoản và Dữ Liệu trong Trò Chơi, xóa mọi thông tin tương quan, khóa thông tin tài khoản game show ; và / hoặc ( iii ) phủ nhận đảm nhiệm, xử lý những khiếu nại của Bạn tương quan đến Trò Chơi và / hoặc thông tin tài khoản của Bạn trong Trò Chơi .

4.3

VNG sẽ vận dụng những giải pháp thiết yếu để bảo mật thông tin Thông Tin Cá Nhân, Dữ Liệu của Bạn ; mặc dầu vậy, trong 1 số ít trường hợp thiết yếu, theo lao lý của pháp lý hoặc theo nhu yếu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Tòa án, VNG sẽ phân phối Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho những Cơ quan nêu trên .

4.4

Bạn hiểu rõ và đồng ý chấp thuận rằng, VNG và / hoặc bên thứ ba hợp tác với VNG hoàn toàn có thể địa thế căn cứ theo những thông tin do Bạn cung ứng để gửi đến Bạn những thông tin quảng cáo, thông tin hoạt động giải trí của Trò Chơi trải qua những hình thức như tin nhắn, điện thoại thông minh, thư điện tử ( email ) … hoặc bất kỳ hình thức nào khác mà Bạn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được thông tin ; trong trường hợp này, bên thứ ba hợp tác với VNG ( nếu có ) cũng có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin Thông Tin Cá Nhân của Bạn như VNG .

4.5

Bạn hiểu rõ và chấp thuận đồng ý rằng, để tránh trường hợp bị mất, bị can thiệp vào thông tin tài khoản ngoài ý muốn ( như bị hack ), Bạn sẽ không bật mý ( bất kể là vô tình hay hữu ý ) thông tin về thông tin tài khoản, mật khẩu của Bạn trong Trò Chơi cho bất kể bên thứ ba nào, kể cả những người thân thích của Bạn ; đồng thời, vận dụng những giải pháp hài hòa và hợp lý nhằm mục đích bảo mật thông tin thông tin tài khoản của Bạn. Trong bất kể trường hợp nào, Bạn nhận thấy hay hoài nghi thông tin tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Bạn, Bạn hoàn toàn có thể ( i ) ngay lập tức đổi khác mật khẩu và / hoặc ( ii ) thông tin cho VNG và thực thi những thủ tục thiết yếu tạm khóa thông tin tài khoản nhằm mục đích giảm thiểu những thiệt hại cho Bạn theo đúng tiến trình tương hỗ xử lý khiếu nại người mua của VNG .

4.6

Bạn hiểu rõ và đồng ý chấp thuận rằng, để tăng cường mức độ bảo mật thông tin, bảo đảm an toàn của dịch vụ, VNG có quyền vận dụng một hoặc một vài giải pháp kỹ thuật và / hoặc ứng dụng, ứng dụng vào trong hoặc bên cạnh Trò Chơi ; mặc dầu vậy, việc vận dụng những giải pháp nêu trên không được là sự bảo vệ rằng thông tin tài khoản của Bạn không bị mất, bị hack và VNG được miễn trừ trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm bởi những trường hợp này .

4.7

Bạn hiểu rõ và chấp thuận đồng ý rằng, để nâng cao hiệu suất cao sử dụng tài nguyên mạng lưới hệ thống, trường hợp Bạn không đăng nhập, sử dụng thông tin tài khoản Trò Chơi trong vòng sáu ( 6 ) tháng kể từ lần đăng nhập ở đầu cuối, VNG có quyền ( nhưng không có nghĩa vụ và trách nhiệm ) xóa hàng loạt thông tin tài khoản của Bạn trong Trò Chơi cùng với hàng loạt Dữ Liệu của Bạn .

4.8

Để VNG hoàn toàn có thể ship hàng Bạn tốt nhất, Bạn theo đây chấp thuận đồng ý, được cho phép không hủy ngang rằng VNG có quyền trải qua Trò Chơi để tích lũy thông tin về thiết bị và / hoặc những ứng dụng trên thiết bị của Bạn, kể cả việc gửi đến thiết bị của Bạn những ứng dụng, ứng dụng nhằm mục đích tích lũy 1 số ít thông tin kỹ thuật được tiềm ẩn trong thiết bị của Bạn. VNG sẽ bảo mật thông tin hàng loạt những thông tin này theo đúng Chính sách bảo mật thông tin của VNG .

5.

Dịch Vụ Trò Chơi

5.1

Khi Bạn đã đồng ý chấp thuận và tuân thủ những lao lý pháp lý tương quan và Quy Định Trò Chơi, VNG cấp cho Bạn quyền không độc quyền để sử dụng những dịch vụ và tính năng của Trò Chơi cho mục tiêu cá thể, không hề chuyển giao, chuyển nhượng ủy quyền và kinh doanh thương mại hóa .

5.2

Ngoài việc sử dụng Trò Chơi được cấp cho Bạn như Điều 5.1, VNG bảo lưu hàng loạt quyền sở hữu trí tuệ so với thương hiệu, mã nguồn Sản Phẩm, hình ảnh, tính năng, âm nhạc, … trong Trò Chơi cùng với những quyền khác tương quan đến Trò Chơi và Bạn sẽ không triển khai bất kể hành vi nào khác ngoài những quyền đã nêu tại khoản 5.1 Điều 5 nếu không được VNG chấp thuận đồng ý trước bằng văn bản .

5.3

Bạn hiểu rõ và chấp thuận đồng ý rằng :

(a)

Trong quy trình quản lý và vận hành và đáp ứng Sản Phẩm, để Giao hàng người mua tốt nhất, VNG có quyền update, bổ trợ, đổi khác, xóa, vô hiệu một hoặc một vài tính năng, giao diện, công dụng của Trò Chơi mà không phải báo trước đến Bạn. Trường hợp Bạn liên tục sử dụng Trò Chơi được xem là Bạn đã chấp thuận đồng ý với hàng loạt sự đổi khác này của Trò Chơi ; trường hợp Bạn không chấp thuận đồng ý, Bạn cần ngay lập tức ngưng sử dụng Trò Chơi, không đăng nhập trở lại vào Trò Chơi và gỡ bỏ Trò Chơi trọn vẹn ra khỏi thiết bị của Bạn, trong trường hợp này, VNG sẽ có không có bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào so với thông tin tài khoản và Dữ Liệu của Bạn trong Trò Chơi .

(b)

Để bảo vệ vận tốc, sự thưởng thức của Bạn trong Trò Chơi, VNG có quyền định kỳ hoặc tại bất kể thời gian nào hài hòa và hợp lý triển khai xóa Dữ Liệu cũ tàng trữ trên sever Trò Chơi .

(c)

VNG sẽ vận dụng những giải pháp kỹ thuật thiết yếu nhằm mục đích tương hỗ Bạn có được thưởng thức tốt nhất khi sử dụng Sản Phẩm ; mặc dầu vậy, trong một số ít trường hợp ngoài ý muốn, Trò Chơi hoàn toàn có thể ( i ) bị gián đoạn phân phối, ( ii ) bị lỗi ( bug ), ( iii ) bị mất hoặc trùng lặp 1 số ít thông tin, tính năng của Trò Chơi và / hoặc thông tin tài khoản của Bạn, trong trường hợp này, VNG sẽ vận dụng mọi giải pháp thiết yếu ( trong năng lực được cho phép ) trong thời hạn hài hòa và hợp lý để khắc phục và Bạn chấp thuận đồng ý miễn trừ cho VNG mọi nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan .

(d)

Toàn bộ thông tin kỹ thuật, thông tin về tính năng, công thức, giải pháp kỹ thuật của Trò Chơi đều là thông tin mật ; vì thế, VNG không có nghĩa vụ và trách nhiệm cung ứng cho Bạn bất kể thông tin nào nêu xấp xỉ bất kỳ hình thức nào .

(e)

Để phân phối dịch vụ Trò Chơi đến Bạn tốt nhất và không ngừng cải tổ, VNG có quyền kiểm soát và điều chỉnh, update hoặc tối ưu hóa như thiết lập những trị số tương quan và / hoặc tính năng của những đơn vị chức năng ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng trong Trò Chơi mà Bạn đã có hoặc đang sử dụng mà không cần báo trước hoặc cần sự chấp thuận đồng ý của Bạn và Bạn sẽ không truy cứu bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào của VNG .

(f)

Trò Chơi được cung cấp cho Bạn với mục đích giải
trí cùng với các trải nghiệm (nhằm giải trí) của Bạn trong Trò Chơi; tuân thủ
các quy định pháp luật có liên quan, toàn bộ các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm
thưởng và Pointtrong Trò Chơi không phải là
tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu
thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài Trò Chơi; vì vậy,
trường hợp tài khoản Trò Chơi của Bạn bị xóa và/hoặc Trò Chơi bị tạm ngưng hoặc
ngưng cung cấp hoàn toàn (vì bất kỳ lý do nào), toàn bộ đơn vị ảo, vật phẩm ảo,
điểm thưởng, Point nêu trên cũng sẽ không còn giá trị sử dụng và sẽ bị xóa ngay
sau khi được hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật (nếu có) và VNG
không có nghĩa vụ hoàn trả, bồi thường bất kỳ khoản tiền mặt hay hiện vật, hiện
kim nào cho Bạn; mặc dù vậy, VNG sẽ nỗ lực thông báo trước đến Bạn trong một
khoảng thời gian hợp lý và có phương án để đảm bảo quyền lợi của Bạn theo đúng
quy định pháp luật.

(g)

Các chương trình khuyến mại, sự kiện trong Trò Chơi sẽ chỉ được thông tin chính thức trên Trang Chủ Của Trò Chơi và / hoặc thông tin bằng mạng lưới hệ thống trong Trò Chơi ; vì thế, so với những thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại, lời chào mời không xuất phát từ những nguồn chính thống nêu đều hoàn toàn có thể nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt thông tin tài khoản của Bạn và VNG không có bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào so với Bạn trong trường hợp này .

(h)

VNG chỉ đồng ý việc thanh toán giao dịch qua kênh giao dịch thanh toán của VNG hoặc kênh thanh toán giao dịch do đối tác chiến lược của VNG cung ứng được trình làng, công bố trong Trò Chơi và / hoặc tại Trang Chủ Của Trò Chơi ; trường hợp Bạn sử dụng những kênh thanh toán giao dịch khác thì VNG sẽ không có bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào với Bạn. Mặc dù vậy, trong bất kể trường hợp nào sau khi Bạn giao dịch thanh toán thành công xuất sắc, VNG đã ghi nhận số đơn vị chức năng quy đổi tương ứng vào thông tin tài khoản của Bạn trong Trò Chơi, nhưng sau đó bị đơn vị chức năng phân phối dịch vụ thanh toán giao dịch, trung gian thanh toán giao dịch nhu yếu hoàn tiền ( do có nhu yếu, khiếu nại từ chủ thẻ ) thì VNG buộc phải thực thi nhu yếu hoàn tiền này theo những pháp luật tương quan và sẽ khấu trừ tương ứng vào thông tin tài khoản của Bạn, và những quyền lợi khác mà Bạn có được từ lần giao dịch thanh toán đó ; trường hợp lần khấu trừ đó không đủ ( do Bạn đã sử dụng ) thì VNG có quyền khấu trừ vào những lần tiếp theo và / hoặc tịch thu vật phẩm ảo mà Bạn dùng đơn vị chức năng quy đổi để có được. Ngoài ra, trong một số ít trường hợp, tùy mức độ vi phạm, Bạn hoàn toàn có thể bị khóa thông tin tài khoản vĩnh viễn tương quan đến hành vi này .

5.4

Việc đặt tên thông tin tài khoản, tên nhân vật của Bạn trong Trò Chơi cần phải tuân thủ nguyên tắc đặt tên như sau :

· Không đặt bất kể tên nào có nội dung tương quan hoặc khiến người khác liên tưởng đến tên của những vĩ nhân, chỉ huy chính quyền sở tại những cấp, những anh hùng trong lịch sử dân tộc .
· Không đặt tên có nội dung tương quan đến những vấn đề hay nội dung phản động, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, quảng cáo hay phản thuần phong mỹ tục và văn hóa truyền thống Nước Ta .
· Không đặt tên có nội dung xúc phạm, khích bác người khác dưới bất kỳ hình thức nào .
· Không đặt tên có nội dung phá rối hay làm mất uy tín của Trò Chơi cũng như của VNG .
· Không đặt tên hoàn toàn có thể khiến người khác hiểu nhầm hay liên tưởng tên đó ( tức nhân vật hoặc bang phái chiếm hữu tên đó ) có tương quan đến những thành viên trong công ty VNG hay bản thân công ty VNG .
· Không đặt tên ám chỉ hoặc có ý ám chỉ đến những phần kín của khung hình .

6.

Hành Vi Vi Phạm Và Biện Pháp Xử Lý

6.1

Bên cạnh việc tuân thủ những Quy Định Trò Chơi, Bạn sẽ không triển khai bất kể hành vi nào sau đây :

(a)

Lợi dụng việc sử dụng Trò Chơi để :

(i)

Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ; gây phương hại đến bảo mật an ninh vương quốc, trật tự bảo đảm an toàn xã hội ; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc bản địa ; tuyên truyền cuộc chiến tranh, khủng bố ; gây hận thù, xích míc giữa những dân tộc bản địa, sắc tộc, tôn giáo ;

(ii)

Tuyên truyền, kích động đấm đá bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc bản địa ;

(iii)

Tiết lộ bí hiểm nhà nước, bí hiểm quân sự chiến lược, bảo mật an ninh, kinh tế tài chính, đối ngoại và những bí hiểm khác do pháp Luật pháp luật ;

(iv)

Đưa thông tin xuyên tạc, vu oan giáng họa, xúc phạm uy tín của tổ chức triển khai, danh dự và nhân phẩm của cá thể ;

(v)

Quảng cáo, tuyên truyền, mua và bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trong Trò Chơi, đặc biệt quan trọng là sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ bị cấm ; truyền bá tác phẩm báo chí truyền thông, văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm ;

(vi)

Giả mạo tổ chức triển khai, cá thể và phát tán thông tin trá hình, thông tin sai thực sự xâm hại đến quyền và quyền lợi hợp pháp của tổ chức triển khai, cá thể .

(b)

Thực hiện những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của VNG và Nhà tăng trưởng so với với Sản Phẩm dưới đây :

(i)

Xóa những thông tin tương quan đến bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trên Sản Phẩm ;

(ii)

Chỉnh sửa, đảo ngược mã, chỉnh sửa và biên tập lại mã của Sản Phẩm hoặc dùng những phương pháp khác để phát hiện mã nguồn gốc của Sản Phẩm ;

(iii)

Scan, kiểm tra, kiểm thử để phát hiện hay tìm kiếm lỗi ( bug ) hoặc điểm yếu sống sót của Sản Phẩm cho mục tiêu bất chính ;

(iv)

Tiến hành sao chép, chỉnh sửa, thêm, bớt, đổi khác tính năng hoặc hiệu suất cao quản lý và vận hành của Sản Phẩm so với tài liệu sinh ra và tàng trữ tại bất kể điểm nào trong quy trình quản lý và vận hành Sản Phẩm hoặc tài liệu tương tác của sever ( server ) và client trong quy trình quản lý và vận hành Sản Phẩm và tài liệu mạng lưới hệ thống thiết yếu để quản lý và vận hành Sản Phẩm, gồm có nhưng không số lượng giới hạn ở plug-in, auto hoặc mạng lưới hệ thống tương quan khác liên kết với những công cụ của bên thứ ba khi chưa được VNG được cho phép, đồng ý chấp thuận trước bằng văn bản ;

(v)

Sử dụng, cho thuê, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, link, chuyển tải, chỉnh sửa và biên tập, xuất bản hay tạo những website, microsite … so với những nội dung sở hữu trí tuệ mà VNG chiếm hữu hoặc được độc quyền sử dụng, phân phối, phát hành ;

(vi)

Tạo các website, microsite liên quan đến Sản Phẩm
hoặc tương tự hoặc hoàn toàn giống với Sản Phẩm.

(c)

Liên quan đến quản lý và vận hành, sử dụng Trò Chơi :

(i)

Sử dụng trái phép thông tin tài khoản, mật khẩu của người chơi khác .

(ii)

Thực hiện việc mua và bán, trao đổi đơn vị chức năng ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng trong Trò Chơi hoặc thông tin tài khoản Trò Chơi giữa người chơi với nhau bằng tiền, hiện vật hay hiện kim .

(iii)

Phá vỡ tính công minh trong Trò Chơi bằng việc ( i ) tận dụng – bất kể là vô tình hay hữu ý – ( những ) lỗi trong Trò Chơi, thiếu sót trong ngữ cảnh, phong cách thiết kế của Trò Chơi nhằm mục đích mục tiêu gian lận hay bất kể hành vi nào vi phạm Quy Định Trò Chơi ; ( ii ) sử dụng ứng dụng, ứng dụng và / hoặc thiết bị thứ ba để can thiệp vào Trò Chơi và / hoặc mạng lưới hệ thống sever của Trò Chơi và / hoặc ( iii ) bất kể hành vi nào nhằm mục đích giành được lợi thế nhiều hơn so với người chơi khác trái với Quy Định Trò Chơi .

(iv)

Đầu cơ, trục lợi những đơn vị chức năng ảo, vật phẩm ảo trong Trò Chơi và / hoặc sử dụng những đơn vị chức năng ảo, vật phẩm ảo được tạo ra trái với Quy Định Trò Chơi .

(v)

Bằng cách này hay cách khác để gian lận, không tuân thủ Quy Định Trò Chơi nhằm mục đích thu lợi bất chính .

(vi)

Bàn luận hoặc bộc lộ quan điểm chính trị, tôn giáo, sắc tộc trong Trò Chơi .

(vii)

Nói tục, chửi bậy và / hoặc có hành vi, lời nói xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của bất kể tổ chức triển khai, cá thể nào bất kể là trong Trò Chơi hay ngoài Trò Chơi .

(viii)

Thực hiện những hành vi dụ dỗ, lôi kéo, hứa hẹn với người chơi khác nhằm mục đích mục tiêu lừa đảo .

(ix)

Mạo nhận hay cố ý làm cho người khác lầm tưởng Bạn là một người chơi khác và / hoặc người khác ( không phải là Bạn ) trong Trò Chơi .

(x)

Mạo nhận hay cố ý làm cho người khác lầm tưởng Bạn là nhân viên cấp dưới, người lao động hay cộng tác viên của VNG .

(xi)

Có bất kể hành vi, lời nói, cử chỉ hay thái độ làm tổn hại đến uy tính, tên thương hiệu của Trò Chơi và / hoặc VNG .

(xii)

Thực hiện những hành vi gây rối, gây mất bảo mật an ninh trật tự tại trụ sở hay bất kể Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại nào VNG và / hoặc những đơn vị chức năng link với VNG .

(xiii)

Có bất kể lời nói, cử chỉ hay hành vi nào xâm phạm đến thân thể, uy tín, danh dự, nhân phẩm hay rình rập đe dọa nhân viên cấp dưới, người lao động ( bất kể là nhân viên cấp dưới thời vụ, cộng tác viên hay nhân viên cấp dưới chính thức ) của VNG .

(xiv)

Các hành vi khác (i) vi phạm pháp luật; (ii) trái
với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; (iii) trái với quy tắc hành xử thông
thường của cộng đồng người sử dụng trò chơi điện tử trên mạng và/hoặc của ngành
giải trí trực tuyến.

6.2

Đối với những hành vi vi phạm Quy Định Trò Chơi, VNG có quyền tự mình và / hoặc trải qua mạng lưới hệ thống, tính năng của Trò Chơi để giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm ; tùy theo mức độ, những hành vi vi phạm hoàn toàn có thể bị giải quyết và xử lý theo một hoặc một vài hình thức sau :

(a)

Nhắc nhở : Áp dụng so với những hành vi vi phạm lần đầu và gây ít tác động ảnh hưởng đến Trò Chơi và / hoặc người chơi khác .

(b)

Cảnh cáo : Áp dụng so với những hành vi vi phạm đã bị nhắc nhở nhưng không khắc phục và / hoặc tái phạm HOẶC vi phạm lao lý tại những tiểu mục ( vi ), ( vii ), ( viii ), ( ix ), ( x ), ( xi ) điểm ( c ), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này .

(c)

Khấu trừ và / hoặc xóa đơn vị chức năng ảo, vật phẩm ảo trong game show : Áp dụng so với những hành vi đã bị Cảnh cáo mà không khắc phục và / hoặc tái phạm VÀ / HOẶC vi phạm lao lý tại những tiểu mục ( iii ), ( iv ), ( v ) điểm ( c ), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này .

(d)

Khóa thông tin tài khoản có thời hạn ( thời hạn đơn cử sẽ tùy thuộc vào hành vi, mức độ vi phạm ) : Áp dụng so với những hành vi đã bị Cảnh cáo VÀ / HOẶC đã bị giải quyết và xử lý theo pháp luật tại điểm ( c ) khoản 6.2 Điều này mà không khắc phục và / hoặc tái phạm HOẶC vi phạm pháp luật tại những tiểu mục ( xii ), ( xiii ) điểm ( c ) khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này .

(e)

Khóa thông tin tài khoản vĩnh viễn : Áp dụng so với những hành vi đã bị giải quyết và xử lý theo pháp luật tại điểm ( d ) khoản 6.2 Điều này mà không khắc phục và / hoặc tái phạm HOẶC vi phạm lao lý tại những điểm ( a ), ( b ), tiểu mục ( i ), ( ii ), ( xiv ) điểm ( c ), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này .

(f)

Chuyển hồ sơ đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết và xử lý vi phạm hay khởi tố hình sự : Áp dụng cho tổng thể những hành vi vi phạm khi có tín hiệu hình sự .

Mặc dù đã có pháp luật đơn cử ở trên, trong một số ít trường hợp đặc biệt quan trọng, VNG có quyền vận dụng bổ trợ hoặc vận dụng đồng thời những giải pháp giải quyết và xử lý nhằm mục đích mục tiêu răn đe và / hoặc bảo vệ môi trường tự nhiên Trò Chơi lành mạnh, công minh .

6.3

Trường hợp VNG phát hiện và / hoặc được nhận khiếu nại, tố cáo tương quan đến việc vi phạm Quy Định Trò Chơi của Bạn và / hoặc thông tin tài khoản trong Trò Chơi của Bạn thì tùy theo hành vi và mức độ vi phạm mà VNG có toàn quyền giải quyết và xử lý theo Quy Định Trò Chơi ; đồng thời, VNG có quyền ( nhưng không có nghĩa vụ và trách nhiệm ) công bố tên thông tin tài khoản của Bạn, hình thức giải quyết và xử lý lên Trang Chủ Của Trò Chơi, thông tin bên trong Trò Chơi cho những người chơi khác và / hoặc những kênh thông tin khác mà VNG hoàn toàn có thể tiếp cận, thông tin đến những người chơi khác của Trò Chơi .

7.

Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Liên Quan Đến Trò Chơi

7.1

Mọi khiếu nại, tố cáo hay phản ánh tương quan đến Trò Chơi sẽ chỉ được VNG đảm nhiệm và phản hồi qua kênh Chăm sóc người mua trực tuyến ( trực tuyến ) ( https://tabpayments.co/vi-vn/hotrokhachhang ) trong Trò Chơi hoặc ( ii ) tại hòm mail : hoặc ( iii ) số điện thoại thông minh hotline :1900561558 và theo đúng Quy trình Chăm sóc và phản hồi người mua của VNG tại thời gian đảm nhiệm khiếu nại .

7.2

Để triển khai khiếu nại, tố cáo hay phản ánh tương quan đến Trò Chơi, thông tin tài khoản của Bạn cần phải là thông tin tài khoản đã được định danh khá đầy đủ để VNG có cơ sở tiếp đón và liên hệ với Bạn. Trường hợp thông tin tài khoản của Bạn chưa được định danh vừa đủ hoặc VNG có cơ sở hài hòa và hợp lý để cho rằng thông tin Bạn cung ứng là không đúng chuẩn thì VNG có quyền phủ nhận xử lý khiếu nại, tố cáo của Bạn cho đến khi Bạn phân phối thông tin không thiếu và đúng chuẩn .

7.3

Bạn chấp thuận đồng ý rằng, phản hồi của VNG về những khiếu nại, tố cáo của Bạn trải qua kênh Chăm sóc người mua trực tuyến là quyết định hành động sau cuối và chính thức của VNG theo đúng lao lý của Luật Giao Dịch Điện Tử 2005 .

8.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

8.1

Toàn bộ Trò Chơi và những tài liệu tương quan là gia tài chiếm hữu trí tuệ của VNG và Nhà tăng trưởng của Trò Chơi, do đó khi VNG cấp quyền cho Bạn sử dụng dịch vụ Trò Chơi như đã nêu tại Điều 5.1, Bạn hiểu rằng, Bạn chỉ được tải gói thiết lập mẫu sản phẩm về thiết bị của mình, thiết lập và sử dụng mà không thực thi bất kể hàng vi nào nhằm mục đích đổi khác tính trạng của Sản Phẩm .

8.2

Toàn bộ Dữ Liệu sinh ra trong quy trình Bạn sử dụng Trò Chơi đều thuộc quyền sở hữu duy nhất của VNG ; theo đó, VNG được toàn quyền tàng trữ, sử dụng, giải quyết và xử lý những Dữ Liệu này .

9.

Tuân Thủ Pháp Luật

9.1

Bạn hiểu rõ và đồng ý chấp thuận rằng, Bạn sẽ ( i ) tuân thủ khá đầy đủ pháp luật của pháp lý Nước Ta tương quan đến Trò Chơi, ( ii ) tuân thủ vừa đủ pháp luật của pháp lý nơi Bạn truy vấn, sử dụng Trò Chơi hoặc pháp lý của vương quốc mà Bạn mang quốc tịch và ( iii ) tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về bất kể hậu quả nào của việc không tuân thủ bất kể pháp luật nào tại nơi mà Bạn truy vấn, sử dụng Trò Chơi và bảo vệ VNG sẽ không phải chịu bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào tương quan .

9.2

Trường hợp VNG nhận được bất kể khiếu nại, thông tin hay nhu yếu nào tương quan đến việc Bạn không phân phối được những nhu yếu nêu trên và / hoặc VNG có cơ sở để suy đoán hài hòa và hợp lý dựa trên những thông tin mà VNG có được thì VNG có quyền ( i ) ngưng cung ứng dịch vụ Trò Chơi cho Bạn mà không phải báo trước hay chịu bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào với Bạn và / hoặc ( ii ) chặn hàng loạt truy vấn đến từ vương quốc nghiêm cấm việc sử dụng Trò Chơi .

10.

Luật Áp Dụng

Điều Khoản Sử Dụng này được vận dụng và lý giải theo những lao lý của pháp lý nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi yếu tố, góc nhìn tương quan đến Điều Khoản Sử Dụng .

11.

Sửa Đổi Điều Khoản Sử Dụng Và Hiệu Lực

11.1

Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày 06 tháng 04 năm 2021 cho đến khi có văn bản sửa chữa thay thế hoặc hủy bỏ và sửa chữa thay thế cho tổng thể những Điều Khoản Sử Dụng trước đó tương quan đến Trò Chơi .

11.2

Bạn chấp thuận đồng ý rằng, VNG có quyền sửa đổi, bổ trợ một phần hoặc hàng loạt những lao lý tại Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần có sự đồng ý chấp thuận trước của Bạn. Trường hợp Bạn không chấp thuận đồng ý với những điểm sửa đổi, bổ trợ, Bạn có quyền chấm hết sử dụng Trò Chơi trước khi những điểm sửa đổi, bổ trợ có hiệu lực thực thi hiện hành ; trường hợp Bạn liên tục sử dụng Trò Chơi thì sẽ được hiểu là Bạn đã chấp thuận đồng ý với hàng loạt những điểm sửa đổi, bổ trợ đó .

11.3

Trường hợp có sự xích míc giữa Điều Khoản Sử Dụng này Thỏa thuận sử dụng của những Tài Khoản Liên Kết thì pháp luật tại Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được ưu tiên vận dụng .

11.4

Trường hợp có sự xích míc giữa Điều Khoản Sử Dụng này với những Thông báo chính thức của VNG thì nội dung của Thông báo chính thức đó được ưu tiên vận dụng trước .

12.

Điều Khoản Còn Lại

12.1

Việc một hoặc một vài pháp luật trong Điều Khoản Sử Dụng này bị Tòa án công bố là vô hiệu sẽ không tác động ảnh hưởng đến hiệu lực hiện hành của những lao lý còn lại và những pháp luật còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc Bạn với VNG .

12.2

Việc VNG không triển khai hoặc chậm thực thi bất kể quyền, hay giải pháp giải quyết và xử lý nào theo pháp luật tại Điều Khoản Sử Dụng này hay Quy Định Trò Chơi không được xem là sự từ bỏ bất kể quyền, giải pháp giải quyết và xử lý nào trong Điều Khoản Sử Dụng này và việc triển khai một phần hoặc hàng loạt quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực thi bất kể quyền, quyền hạn hoặc giải pháp giải quyết và xử lý khác pháp luật trong Điều Khoản Sử Dụng này .

HẾT

Leave a Comment

Your email address will not be published.