Điều khiển máy chơi game PS5 từ thiết bị di động

Điều khiển máy chơi game PS5 từ thiết bị di động

Chuẩn bị sẵn sàng

Dưới đây là những nhu yếu cần cung ứng khi sử dụng Chơi từ xa :

 • Điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng Android™, iPhone hoặc iPad
  Để biết chi tiết về các yêu cầu hệ thống, hãy truy cập Google Play™ hoặc App Store.
 • Máy chơi game PS5
  Luôn cập nhật máy chơi game PS5 lên phiên bản phần mềm hệ thống mới nhất.
 • Tài khoản dùng cho PlayStation™Network
  Dùng tài khoản bạn sử dụng trên máy chơi game PS5. Nếu không có tài khoản, bạn sẽ cần tạo một tài khoản trước.
 • Kết nối Internet tốc độ cao
  Theo tiêu chuẩn, bạn nên dùng kết nối tốc độ cao với tốc độ tải lên và tải về ít nhất là 5 Mb/giây. Để đạt được hiệu suất tối ưu, bạn nên dùng kết nối tốc độ cao với tốc độ tải lên và tải về ít nhất là 15 Mb/giây.
  Để sử dụng dữ liệu di động cho Chơi từ xa, bạn cần thiết lập thiết bị di động của mình. Để biết chi tiết, hãy xem mục “Chuẩn bị thiết bị di động”.
 • Chơi từ xa sử dụng nhiều dữ liệu hơn hầu hết các dịch vụ phát trực tiếp video. Nếu bạn đang Chơi từ xa bằng dữ liệu di động, hãy cẩn thận để không vượt quá hạn mức dữ liệu của bạn, nếu không, bạn sẽ phải trả một hóa đơn dữ liệu điện thoại di động lớn.
 • Bạn có thể kết nối bộ điều khiển không dây với thiết bị di động của mình. Để tìm hiểu thêm về các thiết bị tương thích và cách kết nối bộ điều khiển không dây, hãy xem “Sử dụng bộ điều khiển không dây”.
 • Để sử dụng tính năng trò chuyện bằng giọng nói, bạn sẽ cần đến micrô, chẳng hạn như micrô tích hợp trong thiết bị di động của bạn.

Cài đặt ứng dụng

Từ Google Play™ hoặc App Store, hãy tải về và cài đặt [PS Remote Play] trên thiết bị di động của bạn. Bạn có thể dùng cùng một ứng dụng để kết nối với các máy chơi game PS5 và PS4 của mình. Bạn cũng có thể truy cập Google Play™ hoặc App Store bằng các mã 2D sau đây. Bạn chỉ cần thực hiện các bước này trong lần đầu dùng ứng dụng.

Cài đặt máy chơi game PS5

Hãy thiết lập máy chơi game PS5 của bạn theo những cách sau. Bạn sẽ chỉ cần triển khai những thao tác này trong lần tiên phong sử dụng Chơi từ xa :

 • Từ màn hình chính, hãy chọn [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Chơi từ xa] và bật [Bật Chơi từ xa].
 • Để khởi động Chơi từ xa trong khi máy chơi game PS5 đang ở chế độ nghỉ ngơi, hãy chọn [Cài đặt] > [Hệ thống] > [Tiết kiệm điện] > [Các tính năng khả dụng khi ở chế độ nghỉ ngơi]. Sau đó bật [Duy trì kết nối Internet] và [Bật Bật nguồn PS5 từ mạng].

Chuẩn bị thiết bị di động

Để sử dụng dữ liệu di động cho Chơi từ xa, bạn cần thiết lập thiết bị di động của mình. Tùy thuộc vào nhà mạng và điều kiện mạng của bạn mà bạn có thể không sử dụng được dữ liệu di động để Chơi từ xa.
Nếu thiết bị của bạn được kết nối với Wi-Fi®, bạn sẽ tiếp tục sử dụng Wi-Fi khi bắt đầu Chơi từ xa.

1.
Khởi chạy [PS Remote Play] trên thiết bị di động của bạn, sau đó chọn [Đăng nhập vào PSN].
2.
Đăng nhập bằng chính tài khoản bạn sử dụng trên máy chơi game PS5.
3.
Chọn [Cài đặt] ở góc trên bên phải của màn hình và bật [Dữ liệu di động] > [Sử dụng dữ liệu di động].
4.
Chọn [OK].
 • Bạn nên bật [Thông báo cho tôi biết khi sử dụng dữ liệu di động]. Bạn sẽ được thông báo mỗi khi bắt đầu Chơi từ xa bằng dữ liệu di động.
 • Bạn có thể chọn chất lượng hình ảnh khi sử dụng dữ liệu di động để Chơi từ xa. Chọn [Chất lượng video để phát trực tiếp] để điều chỉnh cài đặt này. Tùy thuộc vào chất lượng video bạn chọn mà lưu lượng dữ liệu có thể khác nhau.

Khởi động Chơi từ xa

Bạn sẽ thực hiện các bước sau mỗi lần kết nối với máy chơi game PS5 từ thiết bị di động của mình.

1.
Bật máy chơi game PS5 hoặc đặt máy về chế độ nghỉ ngơi.
2.
Khởi chạy [PS Remote Play] trên thiết bị di động của bạn, sau đó chọn [Đăng nhập vào PSN].
3.
Đăng nhập bằng chính tài khoản bạn sử dụng trên máy chơi game PS5.
4.
Chọn [PS5].
Ứng dụng sẽ tìm kiếm máy chơi game PS5 mà bạn đã đăng nhập bằng tài khoản của mình, sau đó tự động kết nối với máy chơi game. Sau khi kết nối, màn hình của máy chơi game PS5 sẽ hiển thị trên thiết bị di động và bạn có thể bắt đầu sử dụng Chơi từ xa. Nếu tìm được nhiều máy chơi game PS5, hãy chọn máy mà bạn muốn sử dụng.
Từ lần thứ hai trở đi, bạn sẽ có thể chọn máy chơi game đã từng kết nối trước đây.
 • Thiết bị di động sẽ không thể tìm kiếm và kết nối với máy chơi game PS5 của bạn nếu lần gần đây nhất bạn đăng nhập cách ngày hiện tại hơn 60 ngày. Trước khi cố gắng kết nối từ xa khi bạn không ở nhà, hãy kiểm tra để đảm bảo thiết bị của bạn kết nối đúng cách khi bạn ở gần máy chơi game PS5.
 • Nếu ứng dụng không thể tìm thấy thiết bị mà bạn muốn kết nối hoặc nếu bạn không thể sử dụng Chơi từ xa, hãy xem “Khi Chơi từ xa không khả dụng”.

Các nút điều khiển của Chơi từ xa

Nếu bạn chạm vào màn hình hiển thị thiết bị di động của mình trong khi đang Chơi từ xa, những nút tinh chỉnh và điều khiển sẽ được hiển thị .
Nếu bạn đang sử dụng điện thoại thông minh mưu trí hoặc máy tính bảng Android ™ thì kiểu nút và hình tượng hoàn toàn có thể sẽ khác .

Nếu bạn chọn [tùy chọn], bảng điều khiển sẽ xuất hiện.

Bạn hoàn toàn có thể thực thi những hành vi sau từ bảng điều khiển và tinh chỉnh :

 • Cài đặt
  Thay đổi các tùy chọn cài đặt như hướng màn hình và cách hiển thị các nút của bộ điều khiển. Bảng điều khiển cũng là nơi bạn dùng để thoát Chơi từ xa.
 • Nút tạo
  Thực hiện các chức năng tương tự như nút (tạo) của bộ điều khiển.
 • Nút PS
  Hiển thị trung tâm điều khiển của máy chơi game PS5 của bạn.
 • Trạng thái micrô
  Chọn [Bật mic] / [Tắt mic] để bật hoặc tắt micrô.

 • Nút tùy chọn
  Thực hiện các chức năng tương tự như nút (tùy chọn) của bộ điều khiển.
 • Đóng
  Đóng bảng điều khiển.

Rời Chơi từ xa

1.
Chạm vào màn hình khi đang Chơi từ xa.
Các nút của bộ điều khiển sẽ hiển thị.
2.
Ở góc dưới cùng bên phải của màn hình, hãy chọn [tùy chọn].
Bảng điều khiển của Chơi từ xa sẽ hiển thị.
3.
Chọn [Cài đặt], sau đó chọn [Ngắt kết nối].
Bạn sẽ thấy một thông báo có nội dung “Phiên Chơi từ xa này sẽ bị ngắt kết nối”.
Để rời Chơi từ xa khi máy chơi game PS5 của bạn đang ở chế độ nghỉ ngơi, hãy chọn hộp kiểm [Chuyển máy chơi game đã kết nối vào chế độ nghỉ ngơi].
4.
Chọn [OK].
Chơi từ xa sẽ thoát và màn hình trở lại trạng thái ban đầu trước khi thiết bị di động được kết nối với máy chơi game PS5 của bạn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.