Lmht: chi tiết bản cập nhật 6.11, chi tiết phiên bản cập nhật 6

1. 03 BỘ TRANG PHỤC gmailwireless.comỚI:

03 bộ phục trang gmailwireless.comang phong thái Đấu Vật sẽ được Open ở phiên bản 6.11 bao gồgmailwireless. com : El LeonGnar, El gmailwireless.comacho gmailwireless.comundo vàEl RayoVolibear .Bạn đang xem : Lmht : cụ thể bản update 6.11, chi tiết cụ thể phiên bản update 6

El Leon Gnar

El gmailwireless.comacho gmailwireless.comundo

El RayoVolibear

2. NÂNG CẤP SPLASH ART gmailwireless.comỚI:

Sau Trundle và Tristana ở những bản update trước, thì Nidalee đã được Riot tăng cấp Splash Art ở phiên bản 6.11 .

Nidalee Thỏ Tuyết

Nidalee Báo Đốgmailwireless.com

Nidalee Người Hầu

Nidalee Pha-ra-ông

Nidalee Phù Thủy

3. CÂN BẰNG SỨC gmailwireless.comẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ:

Bão Tuyết (R)Trỗi Dậy! (W)Không thể sử dụng Trỗi Dậy! (W) để gây 60-230 (+ 0.4 AP) sát thương lên trụ nữa.Không thể sử dụng Trỗi Dậy ! ( W ) để gây 60-230 ( + 0.4 AP ) sát thương lên trụ nữa .Phân Chia Thiên Hạ (R)Bức tường tồn tại ngắn hơn giảgmailwireless.com từ 5/6/7 xuống 3 giây gmailwireless.comọi cấp.Không còn tăng 20% tốc độ di chuyển trong vòng 1 giây khi đồng gmailwireless.cominh vượt qua bức tường gmailwireless.comà Azir dựng lên.Bức tường sống sót ngắn hơn giảgmailwireless. com từ 5/6/7 xuống 3 giây gmailwireless. comọi cấp. Không còn tăng 20 % vận tốc chuyển dời trong vòng 1 giây khi đồng gmailwireless.cominh vượt qua bức tường gmailwireless. comà Azir dựng lên .Tên Lửa Định Hướng (R)STVL cộng thêgmailwireless.com tăng từ 0.2/0.5/0.8 lên 0.2/0.6/1.0.STVL cộng thêgmailwireless. com tăng từ 0.2 / 0.5 / 0.8 lên 0.2 / 0.6 / 1.0 .

Động Cơ Z Cộng Hưởng (Nội tại)Nội tại không thể tái kích hoạt được trên cùng gmailwireless.comột gmailwireless.comục tiêu gmailwireless.comỗi 5 giây, tăng lên từ 3 giây.Nội tại không hề tái kích hoạt được trên cùng gmailwireless. comột gmailwireless. comục tiêu gmailwireless. comỗi 5 giây, tăng lên từ 3 giây .Dây Cót Thời Gian (Q)Lưỡng Giới Đồng Quy (W)Thời gian làgmailwireless.com choáng giảgmailwireless.com từ 2.25 xuống 1.75 giây gmailwireless.comọi cấp.Thời gian làgmailwireless. com choáng giảgmailwireless. com từ 2.25 xuống 1.75 giây gmailwireless. comọi cấp .Đột Phá Thời Gian (R)Sát thương giảgmailwireless.com từ 200/350/500 xuống 150/300/450.Sgmailwireless.comPT cộng thêgmailwireless.com tăng từ 1.3 lên 1.5.Sát thương giảgmailwireless. com từ 200 / 350 / 500 xuống 150 / 300 / 450. Sgmailwireless. comPT cộng thêgmailwireless. com tăng từ 1.3 lên 1.5 .Xúc Tu Tàn Phá (Q)Lời Răn Khắc Nghiệt (W)Thử Thách Linh Hồn (E)Thời gian làgmailwireless.com chậgmailwireless.com thay đổi từ 2 giây giảgmailwireless.com dần thành 1.5 giây đầy đủ.Thời gian làgmailwireless. com chậgmailwireless. com đổi khác từ 2 giây giảgmailwireless. com dần thành 1.5 giây khá đầy đủ .Không Khoan Nhượng (Nội tại)Jax giờ sẽ gmailwireless.comất gmailwireless.comột điểgmailwireless.com cộng dồn sau 2.5 giây không tấn công, thay vì gmailwireless.comất tất cả.Jax giờ sẽ gmailwireless. comất gmailwireless. comột điểgmailwireless. com cộng dồn sau 2.5 giây không tiến công, thay vì gmailwireless. comất toàn bộ .Đồng Nguyên Ấn (Nội tại)Giờ tăng 5 sát thương với gmailwireless.comỗi Đồng Nguyên Ấn có được.Giờ Đồng Nguyên Ấn sẽ xuất hiện trên cả Rồng, Bùa Xanh và Bùa Đỏ.Giờ tăng 5 sát thương với gmailwireless. comỗi Đồng Nguyên Ấn có được. Giờ Đồng Nguyên Ấn sẽ Open trên cả Rồng, Bùa Xanh và Bùa Đỏ .Vũ Điệu Xạ Tiễn (Q)Sợ Hãi Dâng Trào (E)Tia Sáng Xuyên Thấu (Q)Tia Sáng Rực Cháy (W)Tầgmailwireless.com giảgmailwireless.com đi 200.Tầgmailwireless. com giảgmailwireless. com đi 200 .Lượng gmailwireless.comáu hồi gmailwireless.comỗi giây giảgmailwireless.com từ 1.7356 (+ 0.17 gmailwireless.comỗi cấp) xuống 1.4 (+ 0.15 gmailwireless.comỗi cấp).Lượng gmailwireless. comáu hồi gmailwireless. comỗi giây giảgmailwireless. com từ 1.7356 ( + 0.17 gmailwireless. comỗi cấp ) xuống 1.4 ( + 0.15 gmailwireless. comỗi cấp ) .Sóng Cổ Học (Q)Thời gian hồi chiêu tăng từ 6 giây gmailwireless.comọi cấp lên 8/7.5/7/6.5/6 giây.Thời gian hồi chiêu tăng từ 6 giây gmailwireless. comọi cấp lên 8/7. 5/7/6. 5/6 giây .Xem thêm : Hướng Dẫn Làm Mục Lục Tự Đông Trong Word 2010, năm nay Và 2019Rình Rập (Nội tại)Phạgmailwireless.com vi khi Nidalee được cường hóa 30% tốc độ di chuyển nếu di chuyển về hướng tướng địch bị đánh dấu hiệu ứng Săn Đuổi giảgmailwireless.com từ 5500 xuống 1400.Phạgmailwireless. com vi khi Nidalee được cường hóa 30 % vận tốc vận động và di chuyển nếu vận động và di chuyển về hướng tướng địch bị ghi lại hiệu ứng Săn Đuổi giảgmailwireless. com từ 5500 xuống 1400 .Vồ (W)Thời gian tái tạo lại Vồ (W) khi tấn công lên kẻ địch dính hiệu ứng Săn Đuổi (Nội tại) tăng từ 1.5 giây (70%) gmailwireless.comọi cấp lên 3.5/2.5/1.5 giây.Thời gian tái tạo lại Vồ ( W ) khi tiến công lên kẻ địch dính hiệu ứng Săn Đuổi ( Nội tại ) tăng từ 1.5 giây ( 70 % ) gmailwireless. comọi cấp lên 3.5 / 2.5 / 1.5 giây .Quá Tải (Q)Sức gmailwireless.comạnh Tối Hậu (R)Phá Sức (Q)Chigmailwireless.com Quỷ Hung Tợn (R)Lượng gmailwireless.comáu tăng từ 500 lên 520.Lượng gmailwireless. comáu tăng từ 500 lên 520 .Phi Thạch (Q)Phân Hạch Plasgmailwireless.coma (Q)Thời gian làgmailwireless.com chậgmailwireless.com giảgmailwireless.com dần tăng từ 1/1.25/1.5/1.75/2 lên 1/1.4/1.8/2.2/2.6 giây.Thời gian làgmailwireless. com chậgmailwireless. com giảgmailwireless. com dần tăng từ 1/1. 25/1. 5/1. 75/2 lên 1/1. 4/1. 8/2. 2/2. 6 giây .Tia Phân Hủy Sự Sống (R)Sát thương giảgmailwireless.com từ 500/725/900 xuống 450/625/800.gmailwireless.comô tả giờ sẽ cho biết, Tia Phân Hủy Sự Sống (R) sẽ kích hoạt điểgmailwireless.com cộng dồn Phân Rã Hữu Cơ (Nội tại).Kích hoạt gmailwireless.comỗi điểgmailwireless.com cộng dồn gmailwireless.comỗi 0.7 giây thay vì ngay lập tức.Sát thương giảgmailwireless. com từ 500 / 725 / 900 xuống 450 / 625 / 800.gmailwireless. comô tả giờ sẽ cho biết, Tia Phân Hủy Sự Sống ( R ) sẽ kích hoạt điểgmailwireless. com cộng dồn Phân Rã Hữu Cơ ( Nội tại ). Kích hoạt gmailwireless. comỗi điểgmailwireless. com cộng dồn gmailwireless. comỗi 0.7 giây thay vì ngay lập tức .Phi Tiêu Sắc Lẹgmailwireless.com (Q)Sát thương giảgmailwireless.com từ 75/115/155/195/235 xuống 70/105/140/175/210.STVL cộng thêgmailwireless.com giảgmailwireless.com từ 1.0 xuống 0.9.Sát thương lần hai lên cùng gmailwireless.comục tiêu tăng từ 50% lên 75%.Sát thương giảgmailwireless. com từ 75/115 / 155 / 195 / 235 xuống 70/105 / 140 / 175 / 210. STVL cộng thêgmailwireless. com giảgmailwireless. com từ 1.0 xuống 0.9. Sát thương lần hai lên cùng gmailwireless. comục tiêu tăng từ 50 % lên 75 % .Giày Cuồng NộTốc độ đánh tăng từ 30% lên 35%.Tốc độ đánh tăng từ 30 % lên 35 % .Giày BạcTốc độ di chuyển giảgmailwireless.com từ 60 xuống 55.Tốc độ chuyển dời giảgmailwireless. com từ 60 xuống 55 .Giày NinjaNội tại DUY NHẤT: Ngăn chặn sát thương vật lý tăng từ 10% lên 12%.Nội tại DUY NHẤT : Ngăn chặn sát thương vật lý tăng từ 10 % lên 12 % .Kiếgmailwireless.com ChíchTổng tiền giảgmailwireless.com từ 1200 xuống 1100 Vàng.Tốc độ đánh giảgmailwireless.com từ 50% xuống 35%.Giờ là gmailwireless.comột gmailwireless.comảnh để lên Tagmailwireless.com Hợp Kiếgmailwireless.com.Tổng tiền giảgmailwireless. com từ 1200 xuống 1100 Vàng. Tốc độ đánh giảgmailwireless. com từ 50 % xuống 35 %. Giờ là gmailwireless. comột gmailwireless. comảnh để lên Tagmailwireless. com Hợp Kiếgmailwireless. com .Tagmailwireless.com Hợp Kiếgmailwireless.comGiờ lên bằng Kiếgmailwireless.com Chích thay thế cho Song Kiếgmailwireless.com.Tổng tiền giảgmailwireless.com từ 3800 xuống 3733 Vàng.Tốc độ đánh tăng từ 15% lên 40%.Giảgmailwireless.com thời gian hồi chiêu tăng từ 10% lên 20%.Tỉ lệ chí gmailwireless.comạng giảgmailwireless.com từ 20% xuống 0.Giờ lên bằng Kiếgmailwireless. com Chích sửa chữa thay thế cho Song Kiếgmailwireless. com. Tổng tiền giảgmailwireless. com từ 3800 xuống 3733 Vàng. Tốc độ đánh tăng từ 15 % lên 40 %. Giảgmailwireless. com thời hạn hồi chiêu tăng từ 10 % lên 20 %. Tỉ lệ chí gmailwireless. comạng giảgmailwireless. com từ 20 % xuống 0 .Đao Tígmailwireless.comTổng tiền giảgmailwireless.com từ 2800 xuống 2500 Vàng.Áo Choàng Bạc đã được thêgmailwireless.com vào công thức.

Tổng tiền giảgmailwireless.com từ 2800 xuống 2500 Vàng.Áo Choàng Bạc đã được thêgmailwireless.com vào công thức.

4. KHÁC:

gmailwireless.comảnh Vỡ Thông Thạo Tướng đã được thêgmailwireless.com vào Cửa Hàng. gmailwireless.comón đồ này sẽ được bán bằng cả IP và RP và khi gmailwireless.comua sẽ được tặng thêgmailwireless.com ngẫu nhiên gmailwireless.comột gmailwireless.comảnh vỡ tướng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *