Lmht: Chi Tiết Bản Cập Nhật 8.9, Lmht: Chi Tiết Bản Cập Nhật 8

*Nhẫn Doran

Không còn cho Năng lượng Phục hồi Cơ bản và hoàn trả năng lượng khi tiêu diệt lính.Giờ hồi 5 năng lượng mỗi 5 giây và gây 5 sát thương trên đòn đánh lên lính.

Bạn đang xem:

*Bí Chương Thất Truyền

Công thức: Sách Cũ + Lam Ngọc + 315 vàng => Sách Cũ + Lam Ngọc + Sách Cũ + 80 vàngTổng giá: 1100 => 1300SMPT: 25 => 40

*Nước Mắt Nữ Thần

Tổng giá: 750 => 850Tiêu hao hoàn trả: 15% => 10%Khi được tăng năng lượng tối đa từ nội tại của Nước Mắt Nữ Thần, bạn vẫn giữ nguyên phần trăm năng lượng hiện tại (áp dụng cho cả Kiếm Manamune và Trượng Thiên Thần).

*Súng Ngắn Hextech

Giá hợp thành: 650 => 450Năng lượng: 500 => 600Thời gian làm chậm: 1 giây => 2 giâyTốc độ Cầu Băng: 1600 => 2000Thời gian lan tỏa: 0.3 giây => 0.2 giâyThời gian tung chiêu: 0.25 giây (không đổi)

*Sách Quỷ

SMPT: 30 => 35Đồng Hồ Cát Zhonya và Dây Chuyền Chữ Thập cũng được tăng thêm 5 SMPT.

*Song Sinh Ma Quái

SMPT: 60 => 70

*Giáp Tay Seeker

Tổng giá: 1200 => 1100

*Ngọc Hút Phép

Tổng giá: 2800 => 2900Giá hợp thành: 700 => 800SMPT: 100 => 120SMPT tối đa khi kích hoạt: 100 => 80Tốc độ di chuyển tối đa khi kích hoạt: 30% => 50%

*Trượng Pha Lê Rylai

SMPT: 85 => 90

*Sách Chiêu Hồn Mejai

Cộng dồn tốc độ di chuyển: 15 => 10

*Vọng Âm Luden

Tổng giá: 3300 => 3200Công thức: Bí Chương Thất Truyền + Sách Cũ + Gậy Bùng Nổ + 915 vàng => Bí Chương Thất Truyền + Gậy Bùng Nổ + 1050 vàngNăng lượng: 500 => 600

Trụ 

Sát thương chuyển từ SMPT lên trụ: 50% => 60%Nếu một đòn đánh lên trụ có SMPT cộng thêm, cả đòn đánh đó được chuyển thành sát thương phép thay vì chỉ phần SMPT cộng thêm.

Xem thêm:

Tướng

TướngNăng lượng Phục hồi mỗi 5 giâyNăng lượngNăng lượng theo cấpAhri6 => 8334 => 41850 => 25Anivia6 => 8396 => 49550 => 25Annie6 => 8334 => 41850 => 25Azir6 => 8350 => 43842 => 21Brand8 => 10.65375 => 49642 => 21Cassiopeia6 => 8334 => 41863 => 31.5Fiddlesticks6 => 8400 => 50056 => 28Heimerdinger6 => 8308 => 38540 => 20 Karthus6 => 8 373 => 46761 => 30.5 Lissandra6 => 8 380 => 47560 => 30Lux6 => 8 384 => 48047 => 23.5Malzahar6 => 8 300 => 37555 => 27.5Orianna6 => 8 334 => 41850 => 25Swain6 => 8 374 => 46857 => 28.5Syndra6 => 8 384 => 48060 => 30 Taliyah7 => 9.335340 => 42560 => 30 Twisted Fate6 => 8 266 => 33338 => 19 Veigar6 => 8392 => 49052 => 26 Vel”Koz6 => 8375 => 46942 => 21 Viktor6 => 8324 => 40550 => 25 Xerath6 => 8367 => 45944 => 22Ziggs6 => 8384 => 48047 => 23.5 Zilean8.5 => 11.335361 => 45260 => 30 Zoe6 => 8 340 => 42550 => 25 Zyra10.5 => 15.335334 => 41850 => 25Diana6 => 8  Galio7 => 9.335  Kayle6 => 8  Morgana11.5 => 15  Teemo7.2 => 9.6  Tướng

*Amumu

Không còn cho Năng lượng Phục hồi Cơ bản và hoàn trả nguồn năng lượng khi tàn phá lính. Giờ hồi 5 nguồn năng lượng mỗi 5 giây và gây 5 sát thương trên đòn đánh lên lính. Bạn đang xem : Chi tiết bản update 8.9 Công thức : Sách Cũ + Lam Ngọc + 315 vàng => Sách Cũ + Lam Ngọc + Sách Cũ + 80 vàngTổng giá : 1100 => 1300SMPT : 25 => 40T ổng giá : 750 => 850T iêu hao hoàn trả : 15 % => 10 % Khi được tăng nguồn năng lượng tối đa từ nội tại của Nước Mắt Nữ Thần, bạn vẫn giữ nguyên Xác Suất nguồn năng lượng hiện tại ( vận dụng cho cả Kiếm Manamune và Trượng Thiên Thần ). Giá hợp thành : 650 => 450N ăng lượng : 500 => 600T hời gian làm chậm : 1 giây => 2 giâyTốc độ Cầu Băng : 1600 => 2000T hời gian lan tỏa : 0.3 giây => 0.2 giâyThời gian tung chiêu : 0.25 giây ( không đổi ) SMPT : 30 => 35 Đồng Hồ Cát Zhonya và Dây Chuyền Chữ Thập cũng được tăng thêm 5 SMPT.SMPT : 60 => 70T ổng giá : 1200 => 1100T ổng giá : 2800 => 2900G iá hợp thành : 700 => 800SMPT : 100 => 120SMPT tối đa khi kích hoạt : 100 => 80T ốc độ chuyển dời tối đa khi kích hoạt : 30 % => 50 % SMPT : 85 => 90C ộng dồn vận tốc vận động và di chuyển : 15 => 10T ổng giá : 3300 => 3200C ông thức : Bí Chương Thất Truyền + Sách Cũ + Gậy Bùng Nổ + 915 vàng => Bí Chương Thất Truyền + Gậy Bùng Nổ + 1050 vàngNăng lượng : 500 => 600S át thương chuyển từ SMPT lên trụ : 50 % => 60 % Nếu một đòn đánh lên trụ có SMPT cộng thêm, cả đòn đánh đó được chuyển thành sát thương phép thay vì chỉ phần SMPT cộng thêm. Xem thêm : Năm Sinh Năm 1960 Mệnh Gì ? Hợp Màu Gì ? Tính Cách, Sự Nghiệp Tuổi Canh Tý Sinh Năm 1960 Mệnh Gì Tướng

*Q – Quăng Dải Băng

*Caitlyn

*Nội tại – Thiện XạSát thương lên tướng: +50% (tăng theo chí mạng) tổng SMCKSát thương lên các đơn vị không phải tướng: +100% (tăng theo chí mạng) tổng SMCK

*Dr. Mundo

Sát thương lên tướng : + 50 % ( tăng theo chí mạng ) tổng SMCKSát thương lên những đơn vị chức năng không phải tướng : + 100 % ( tăng theo chí mạng ) tổng SMCK* R – Cuồng Bạo

*Garen

*Q – Đòn Quyết Định*W – Lòng Dũng CảmChống chịu tối đa: 30 => 40

*Irelia

Chống chịu tối đa : 30 => 40*Nội tại – Tinh Thần IoniaĐặt lại thời gian cộng dồn khi tấn công quái to

*Ivern

Đặt lại thời hạn cộng dồn khi tiến công quái to*Nội tại – Người Bạn Của Rừng GiàTiêu hao: 25% máu tối đa => 22.5% máu tối đaThời gian lùm cây trưởng thành: 40-6 (ở cấp 1-18) => 40-30 (ở cấp 1-6), 27-15 (ở cấp 7-11), 11-3 (ở cấp 12-14), 1 (cấp 15+)Tiêu hao : 25 % máu tối đa => 22.5 % máu tối đaThời gian lùm cây trưởng thành : 40-6 ( ở cấp 1-18 ) => 40-30 ( ở cấp 1-6 ), 27-15 ( ở cấp 7-11 ), 11-3 ( ở cấp 12-14 ), 1 ( cấp 15 + )*Q – Rễ Rắc RốiChiều ngang của rễ: 65 => 80

*Kai”Sa

Chiều ngang của rễ : 65 => 80

*

Q Tiến Hóa: 12 tên năng lượng => 10 tên năng lượngSát thương tên năng lượng được tính là sát thương diện rộngQ. Tiến Hóa : 12 tên nguồn năng lượng => 10 tên năng lượngSát thương tên nguồn năng lượng được tính là sát thương diện rộng*E – Tích Tụ Năng LượngThời gian: 5 giây => 4 giâyTên phụ của Cuồng Cung Runaan không còn giảm hồi chiêu cho Tích Tụ Năng Lượng

*Kassadin

Thời gian : 5 giây => 4 giâyTên phụ của Cuồng Cung Runaan không còn giảm hồi chiêu cho Tích Tụ Năng Lượng*Q – Quả Cầu Hư Không

*Kennen

*W – Giật Sét* E – Tốc Độ Sấm SétKennen nhận thêm 30-70% tốc độ đánh trong 4 giây sau khi hết Tốc Độ Sấm Sét.Chống chịu cộng thêm mất đi khi hết Tốc Độ Sấm Sét

*Leona

Kennen nhận thêm 30-70 % vận tốc đánh trong 4 giây sau khi hết Tốc Độ Sấm Sét. Chống chịu cộng thêm mất đi khi hết Tốc Độ Sấm Sét*W – Nhật Thực

*Lux

Chỉ số cơ bản

Tốc độ đánh cộng thêm ở cấp 1: 0% => 7%Tốc độ đánh theo cấp: 1.36% => 1%Máu theo cấp: 91 => 85Tốc độ đánh cộng thêm ở cấp 1 : 0 % => 7 % Tốc độ đánh theo cấp : 1.36 % => 1 % Máu theo cấp : 91 => 85*Q – Khóa Ánh Sáng* W – Lăng Kính Phòng HộGiá trị lá chắn khi gậy bay về luôn là 200%Lá chắn tạo ra ngay khi tung chiêu (thay vì sau 0.25 giây thời gian xuất chiêu). Lux vẫn phải đứng yên trong lúc xuất chiêu.Giá trị lá chắn khi gậy bay về luôn là 200 % Lá chắn tạo ra ngay khi tung chiêu ( thay vì sau 0.25 giây thời hạn xuất chiêu ). Lux vẫn phải đứng yên trong lúc xuất chiêu .*E – Quả Cầu Ánh Sáng

*Rammus

*W – Thế ThủGiáp cộng thẳng khi kích hoạt: 20 => 30

*Poppy

Giáp cộng thẳng khi kích hoạt : 20 => 30

Chỉ số cơ bản

Tốc độ di chuyển: 345 => 340Tốc độ chuyển dời : 345 => 340*Nội tại – Sứ Giả ThépTầm ném khiên: 300 => 350Tầm ném khiên : 300 => 350*W – Không Thể Lay Chuyển*E – Xung PhongTầm: 425 => 475Tầm : 425 => 475*R – Sứ Giả Phán QuyếtKẻ địch không còn không thể bị chỉ định nếu dính hất tung của Sứ Giả Phán QuyếtThời gian hất tung: 1 giây => 0.75 giâySát thương: 210/310/410 => 200/300/400Tốc độ búa bay: 1600 => 2000

*Shyvana

Kẻ địch không còn không hề bị chỉ định nếu dính hất tung của Sứ Giả Phán QuyếtThời gian hất tung : 1 giây => 0.75 giâySát thương : 210 / 310 / 410 => 200 / 300 / 400T ốc độ búa bay : 1600 => 2000*W – Rực CháyBỏ tỉ lệ SMPTBỏ tỉ lệ SMPT*E – Hơi Thở Của RồngTỉ lệ SMPT: 30% => 70%Tỉ lệ SMPT : 30 % => 70 %*R – Hóa RồngTỉ lệ SMPT: 70% => 100%

*Sona

Tỉ lệ SMPT : 70 % => 100 %

Chỉ số cơ bản

SMCK: 46 => 49SMCK : 46 => 49*Nội tại – Sức Mạnh Hợp ÂmSát thương: 15-235 (ở cấp 1-18) => 20-240 (ở cấp 1-18)

*Syndra

Sát thương : 15-235 ( ở cấp 1-18 ) => 20-240 ( ở cấp 1-18 )*Nội tại – Tối ThượngQuả Cầu Bóng Tối nâng cấp tồn tại thêm 2 giây => tăng 15% sát thương lên tướng

*Talon

Quả Cầu Bóng Tối tăng cấp sống sót thêm 2 giây => tăng 15 % sát thương lên tướng*Q – Ngoại Giao Kiểu NoxusSửa lỗi tầm Q của Talon ngắn hơn dự kiếnTầm: 500 => 575

*Warwick

Sửa lỗi tầm Q. của Talon ngắn hơn dự kiếnTầm : 500 => 575

Chỉ số cơ bản

SMCK: 66 => 63SMCK : 66 => 63*Q – Cắn Xé

*Ziggs

*E – Bãi Mìn

*Cuồng Đao Guinsoo

Sửa lỗi tương tác với các hiệu ứng tăng SMCK cộng thêm khác (chính là mi đó, Jhin).Quái Khủng

Baron Nashor

Sát thương: 400-550 (ở phút 20-40) => 285-435 (ở phút 20-40)Máu: 6400 => 9000Hư Không Tha Hóa: 30 (+5% tổng SMCK) mỗi 0.5 giây lên mục tiêu có ít cộng dồn Xói Mòn nhất => 120 (+30% tổng SMCK) mỗi lần đánh thường và phun gai (cứ 0.75 giây một lần).

Sứ Giả Khe Nứt Triệu Hồi

Sát thương lên bản thân khi lao vào trụ: 150 + 25% máu hiện tại => 25% máu hiện tạiSát thương lên trụ khi lao vào trụ: 150 + 25% máu hiện tại => 40% máu hiện tại hoặc 1500, tùy theo số nào lớn hơnSát thương khi đánh vào mắt: 20% máu tối đa => 40% máu tối đaNgọc Bổ Trợ

(cập nhật) Sách Phép

Đổi một trong các Phép Bổ Trợ bạn đang có lấy một Phép Bổ Trợ mới và chỉ dùng được một lần. Sau khi dùng xong, Phép Bổ Trợ ban đầu của bạn sẽ trở lại. Có thể đổi lần đầu tiên sau 6 phút. Mỗi lần đổi có 4 phút hồi chiêu, giảm đi vĩnh viễn 15 giây mỗi khi bạn đổi sang một Phép Bổ Trợ chưa đổi lần nào.Phép Bổ Trợ ban đầu vẫn hồi lại trong thời gian bị đổi.Có thể đổi Phép Bổ Trợ ở bất kỷ đâu trên bản đồ, miễn là ngoài giao tranh.

Xem thêm:

Kén Tằm

Sửa lỗi sát thương thích ứng cộng thêm của Kén Tằm không còn chuyển ngược lại thành máu khi giao tranh với tướng địchSửa lại phần mô tả để chỉ đúng lượng sát thương thích ứng cộng thêm sau khi biến đổi.Trang Phục & Đa Sắc

Trang Phục

*Sửa lỗi tương tác với những hiệu ứng tăng SMCK cộng thêm khác ( chính là mi đó, Jhin ). Quái KhủngSát thương : 400 – 550 ( ở phút 20-40 ) => 285 – 435 ( ở phút 20-40 ) Máu : 6400 => 9000H ư Không Tha Hóa : 30 ( + 5 % tổng SMCK ) mỗi 0.5 giây lên tiềm năng có ít cộng dồn Xói Mòn nhất => 120 ( + 30 % tổng SMCK ) mỗi lần đánh thường và phun gai ( cứ 0.75 giây một lần ). Sát thương lên bản thân khi lao vào trụ : 150 + 25 % máu hiện tại => 25 % máu hiện tạiSát thương lên trụ khi lao vào trụ : 150 + 25 % máu hiện tại => 40 % máu hiện tại hoặc 1500, tùy theo số nào lớn hơnSát thương khi đánh vào mắt : 20 % máu tối đa => 40 % máu tối đaNgọc Bổ TrợĐổi một trong những Phép Bổ Trợ bạn đang có lấy một Phép Bổ Trợ mới và chỉ dùng được một lần. Sau khi dùng xong, Phép Bổ Trợ khởi đầu của bạn sẽ trở lại. Có thể đổi lần tiên phong sau 6 phút. Mỗi lần đổi có 4 phút hồi chiêu, giảm đi vĩnh viễn 15 giây mỗi khi bạn đổi sang một Phép Bổ Trợ chưa đổi lần nào. Phép Bổ Trợ khởi đầu vẫn hồi lại trong thời hạn bị đổi. Có thể đổi Phép Bổ Trợ ở bất kỷ đâu trên map, miễn là ngoài giao tranh. Xem thêm : Ieo Là Gì ? Tìm Hiểu Các Dự Án Ieo Của Binance Từ A Hướng Dẫn Toàn Tập Về Đầu Tư Ieo Sửa lỗi sát thương thích ứng cộng thêm của Kén Tằm không còn chuyển ngược lại thành máu khi giao tranh với tướng địchSửa lại phần diễn đạt để chỉ đúng lượng sát thương thích ứng cộng thêm sau khi biến hóa. Trang Phục và Đa SắcEvelynn Huyết Nguyệt*Teemo Ong Mật

Đa Sắc

*

Teemo Ong Mật (Hồng Ngọc)Teemo Ong Mật (Lục Tinh)Teemo Ong Mật (Lam Tinh)Teemo Ong Mật (Tử Tinh)Teemo Ong Mật (Hồng Tinh)Teemo Ong Mật (Nham Tinh)

*Sion Người Máy Biến Hình ( Hồng Ngọc ) Sion Người Máy Biến Hình ( Trân Châu ) Sion Người Máy Biến Hình ( Lam Bảo ) Sion Người Máy Biến Hình ( Hồng Tinh ) Sion Người Máy Biến Hình ( Mắt Mèo ) Sion Người Máy Biến Hình ( Tử Thạch ) Sion Người Máy Biến Hình ( Nham Tinh ) Sion Người Máy Biến Hình ( Vẫn Thạch )Tính Năng ClientTính Năng ClientBạn hoàn toàn có thể tự chọn hình nền hồ sơ cho mình. Vào trang hồ sơ, nhấn vào hình tượng bánh răng, và chọn ngay hình nền phục trang hoặc tướng bạn đang chiếm hữu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *