Lmht: Chi Tiết Bản Cập Nhật 8.11, Chi Tiết Bản Cập Nhật 8

Có cực kì nhiều thay đổi quan trọng ở bản 8.11 này, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là sự xuất hiện của Pyke
*
Có cực kỳ nhiều biến hóa quan trọng ở bản 8.11 này, nhưng đáng quan tâm nhất vẫn là sự Open của PykeCó khá nhiều biến hóa tại bản 8.11 này, và có lẽ rằng tất cả chúng ta không nên dài dòng ở phần ra mắt để tập trung chuyên sâu nhiều hơn vào những chi tiết !

*

Thay đổi về tướng

**

*

*

 *

*

*

*

 *

Thời gian hồi lại dấu ấn giảm từ 50 giây xuống 40 giâyLần sinh dấu ấn đầu tiên giảm từ phút 2:20 xuống phút 2:05Hỗ trợ tiêu diệt Cua Kỳ Cục cũng giúp thu dấu ấn.Thời gian hồi lại dấu ấn giảm từ 50 giây xuống 40 giâyLần sinh dấu ấn tiên phong giảm từ phút 2 : 20 xuống phút 2 : 05H ỗ trợ hủy hoại Cua Kỳ Cục cũng giúp thu dấu ấn .Bạn đang xem : Chi tiết bản cập nhật 8.11*

 *

LeBlanc giờ có thể đặt lệnh chờ đối với W – Biến Ảnh và R – Biến Ảnh Mô Phỏng.LeBlanc giờ hoàn toàn có thể đặt lệnh chờ so với W – Biến Ảnh và R – Biến Ảnh Mô Phỏng .*

 *

*Q. – Sóng Âm / Vô Ảnh CướcHiển thị bộ đếm trên hình tượng cho biết thời hạn hoàn toàn có thể dùng Vô Ảnh Cước. Giảm hồi chiêu giờ cũng vận dụng cho thời hạn tái kích hoạt .

*W – Hộ Thể / Kiên ĐịnhHiển thị bộ đếm trên hình tượng cho biết thời hạn hoàn toàn có thể dùng Kiên Định. Giảm hồi chiêu giờ cũng vận dụng cho thời hạn tái kích hoạt .

*E – Địa Chấn / Dư ChấnHiển thị bộ đếm trên hình tượng cho biết thời hạn hoàn toàn có thể dùng Dư Chấn. Giảm hồi chiêu giờ cũng vận dụng cho thời hạn tái kích hoạt .*

 *

Hồi máu cơ bản giảm từ 22.5-150 (ở cấp 1-18) xuống 18-120 (ở cấp 1-18)Hồi máu cơ bản giảm từ 22.5 – 150 ( ở cấp 1-18 ) xuống 18-120 ( ở cấp 1-18 )

 *

*

Chỉ số cơ bản

Tốc độ Di chuyển tăng từ 325 lên 340Máu tăng từ 502 lên 532Sức mạnh Công kích Cơ bản tăng từ 56 lên 58Tốc độ Di chuyển tăng từ 325 lên 340M áu tăng từ 502 lên 532S ức mạnh Công kích Cơ bản tăng từ 56 lên 58

 *

Tốc độ Di chuyển tối đa tăng từ 20-40% lên 30-45%Thời gian khóa trong giao tranh giảm từ 5 giây xuống 2 giâyTốc độ Di chuyển tối đa tăng từ 20-40 % lên 30-45 % Thời gian khóa trong giao tranh giảm từ 5 giây xuống 2 giây

*

Không còn gây sát thương diện rộng.Lính không còn chịu ít sát thương hơn từ viên đá thứ hai trở đi.Taliyah không còn được tăng tốc độ di chuyển khi đi trên Đất Biến Đổi.Dùng Q trên Đất Biến Đổi không còn hoàn trả năng lượng.Khi đứng trên Đất Biến Đổi, tiêu hao của Q chỉ còn 1 năng lượng.Hồi chiêu giảm từ 11/9/7/5/3 giây xuống 9/7.5/6/4.5/3 giâySát thương lên tướng tăng từ 40% từ viên đá thứ hai trở đi lên 60% từ viên đá thứ hai trở điKhông còn gây sát thương diện rộng. Lính không còn chịu ít sát thương hơn từ viên đá thứ hai trở đi. Taliyah không còn được tăng vận tốc vận động và di chuyển khi đi trên Đất Biến Đổi. Dùng Q. trên Đất Biến Đổi không còn hoàn trả nguồn năng lượng. Khi đứng trên Đất Biến Đổi, tiêu tốn của Q. chỉ còn 1 nguồn năng lượng. Hồi chiêu giảm từ 11/9/7 / 5/3 giây xuống 9/7. 5/6/4. 5/3 giâySát thương lên tướng tăng từ 40 % từ viên đá thứ hai trở đi lên 60 % từ viên đá thứ hai trở đi

*W – Quăng Địa Chấn

*

* R – Mặt Đất Dậy Sóng

Thời gian tường tồn tại giảm từ 6/7/8 giây xuống 5 giâyThời gian tường sống sót giảm từ 6/7/8 giây xuống 5 giây*

Chỉ số cơ bản

Bán kính va chạm giảm từ 80 xuống 50Tốc độ Đánh cơ bản tăng từ 0.595 lên 0.625Bán kính va chạm giảm từ 80 xuống 50T ốc độ Đánh cơ bản tăng từ 0.595 lên 0.625

*

Sát thương tối đa lên quái tăng từ 25-365 (ở cấp 1-18) lên 60-360 (ở cấp 1-18)Sát thương tối đa lên quái tăng từ 25-365 ( ở cấp 1-18 ) lên 60-360 ( ở cấp 1-18 )

*

Giờ có thể dùng trong lúc đang tung các kỹ năng khácGiờ hoàn toàn có thể dùng trong lúc đang tung những kỹ năng và kiến thức khác

* R – Mũi Khoan Tử Thần

Urgot không còn bị trói chân khi đang kết liễu nạn nhân.Urgot không còn bị trói chân khi đang kết liễu nạn nhân .*

 *

 *

Tỉ lệ SMPT mỗi lần nhảy số tăng từ 60% lên 70%Tỉ lệ SMPT mỗi lần nhảy số tăng từ 60 % lên 70 %

Chỉ số cơ bản

Sức mạnh Công kích theo cấp giảm từ 3.3 xuống 3Sức mạnh Công kích theo cấp giảm từ 3.3 xuống 3

 *

Làm chậm giảm từ 50% xuống 30%Làm chậm giảm từ 50 % xuống 30 %*

*

Thời gian trói tăng từ 0.75/1/1.25/1.5/1.75 giây lên 1/1.25/1.5/1.75/2 giây

*

Thời gian trói tăng từ 0.75 / 1/1. 25/1. 5/1. 75 giây lên 1/1. 25/1. 5/1. 75/2 giây

Chỉ số cơ bản

Sức mạnh Công kích giảm từ 68 xuống 66Tốc độ Đánh cộng thêm ở cấp 1: 8%Sức mạnh Công kích giảm từ 68 xuống 66T ốc độ Đánh cộng thêm ở cấp 1 : 8 %

Thay đổi chỉ số của các Xạ Thủ

TướngSMCK cơ bảnSMCK theo cấpGiápMáu cơ bảnMáu theo cấpMáu Phục hồiAshe65 => 612.26 => 2.9631 => 26527.72 => 53979 => 851.1 => 0.7Caitlyn62 => 582.18 => 2.8833 => 28475 => 48185 => 911.1 => 0.7Draven64 => 602.91 => 3.6134 => 29557.76 => 57482 => 881.2 => 0.75Ezreal64 => 602.41 => 3.1131 => 25484.4 => 49180 => 861.3 => 0.8Jhin61 => 574 => 4.729 => 24540 => 55685 => 911.2 => 0.75Jinx61 => 572.7 => 3.432 => 28515 => 53182 => 881.2 => 0.75Kai’Sa63 => 591 => 1.733.04 => 28554.4 => 57180 => 861.1 => 0.7Kalista66 => 622.9 => 3.628 => 23517.76 => 53483 => 891.2 => 0.75Kog’Maw65 => 612.41 => 3.1129 => 24517.76 => 53482 => 881.2 => 0.75Lucian65 => 612.41 => 3.1133 => 28554.4 => 57180 => 861.2 => 0.75Miss Fortune54 => 502 => 2.733 => 28530 => 54185 => 911.2 => 0.75Sivir65 => 612.41 => 3.1131 => 26515.76 => 53282 => 881 => 0.65Tristana65 => 612.41 => 3.1131 => 26542.76 => 55982 => 881.2 => 0.75Twitch63 => 592.41 => 3.1132 => 27525.08 => 54281 => 871.2 => 0.75Varus63 => 592.41 => 3.1132 => 27537.76 => 54982 => 861.1 => 0.7Vayne64 => 601.66 => 2.3628 => 23598.44 => 51583 => 891.1 => 0.7Xayah64 => 602.2 => 2.933 => 28545 => 56180 => 861 => 0.6

Những tướng có chỉnh sửa nóng

Chỉ số cơ bản

Máu Phục hồi Cơ bản hồi phục tăng từ 5 máu mỗi 5 giây lên 7 máu mỗi 5 giâyNăng lượng tăng từ 380 lên 415Giáp tăng từ 42 lên 45Sức mạnh Công kích Cơ bản tăng từ 60 lên 62

*

Máu Phục hồi Cơ bản hồi sinh tăng từ 5 máu mỗi 5 giây lên 7 máu mỗi 5 giâyNăng lượng tăng từ 380 lên 415G iáp tăng từ 42 lên 45S ức mạnh Công kích Cơ bản tăng từ 60 lên 62

Chỉ số cơ bản

Sức mạnh Công kích Cơ bản tăng từ 60 lên 63Sức mạnh Công kích Cơ bản tăng từ 60 lên 63

 *

Sát thương chí mạng tăng từ 150% lên 180% (sẽ cập nhật phần mô tả vào bản 8.12)Yasuo giờ có đúng 40% tỉ lệ chí mạng khi lên được Găng Tay Gai và Vô Cực Kiếm.

*

Sát thương chí mạng tăng từ 150% lên 180% (sẽ cập nhật phần mô tả vào bản 8.12)Yasuo giờ có đúng 40% tỉ lệ chí mạng khi lên được Găng Tay Gai và Vô Cực Kiếm.

Nội tại – Vỏ Bọc Cộng Sinh

 *

Tỉ lệ SMPT tăng từ 45% lên 60%

*

Tỉ lệ SMPT tăng từ 45 % lên 60 %

Chỉ số cơ bản

Sức mạnh Công kích theo cấp giảm từ 3.11 xuống 2.5Sức mạnh Công kích theo cấp giảm từ 3.11 xuống 2.5

 *

Thay đổi về trang bị

MỚI *

Tổng giá: 3200 vàngCông thức: Kiếm B.F. + Cuốc Chim + Dao Găm + 725 vàngSức mạnh Công Kích: 70Tốc độ Đánh: 30%Nội tại DUY NHẤT: Phong Thần Trảm – Sau 3 giây không tấn công (giảm theo Tốc độ Đánh), đòn đánh kế tiếp chí mạng gây 160% (+1% mỗi 1.5% tỉ lệ chí mạng, tối đa 200%) sát thương và tăng 10% tốc độ di chuyển trong 1.75 giây.Tổng giá : 3200 vàngCông thức : Kiếm B.F. + Cuốc Chim + Dao Găm + 725 vàngSức mạnh Công Kích : 70T ốc độ Đánh : 30 % Nội tại DUY NHẤT : Phong Thần Trảm – Sau 3 giây không tiến công ( giảm theo Tốc độ Đánh ), đòn đánh tiếp nối chí mạng gây 160 % ( + 1 % mỗi 1.5 % tỉ lệ chí mạng, tối đa 200 % ) sát thương và tăng 10 % vận tốc vận động và di chuyển trong 1.75 giây .Xem thêm : Đội Tuyển Nước Ta Giành Giải Ba Tại Chung Kết Thế Giới Blade và Soul 2019

  Vô Cực Kiếm

Cập nhật biểu tượng.Tổng giá tăng từ 3400 vàng lên 3700 vàngCông thức đổi từ Kiếm B.F. + Cuốc Chim + Áo Choàng Tím + 425 vàng thành Kiếm B.F. + Kiếm B.F. + 1100 vàngSức mạnh Công kích tăng từ 70 lên 80Không còn tăng 20% tỉ lệ chí mạng và 50% sát thương chí mạng.Giờ giúp nhân đôi tỉ lệ chí mạng.Nội tại DUY NHẤT: 15% sát thương chí mạng chuyển thành sát thương chuẩn.Cập nhật hình tượng. Tổng giá tăng từ 3400 vàng lên 3700 vàngCông thức đổi từthànhSức mạnh Công kích tăng từ 70 lên 80K hông còn tăng 20 % tỉ lệ chí mạng và 50 % sát thương chí mạng. Giờ giúp nhân đôi tỉ lệ chí mạng. Nội tại DUY NHẤT : 15 % sát thương chí mạng chuyển thành sát thương chuẩn .

 

*Lưỡi Hái Linh HồnTổng giá giảm từ 3400 vàng xuống 3200 vàngCông thức đổi từ Kiếm B.F. + Búa Chiến Caulfield + Áo Choàng Tím + 200 vàng thành Kiếm B.F. + Búa Chiến Caulfield + Lam Ngọc + 450 vàngKhông còn tăng 20% tỉ lệ chí mạng và hồi 3% năng lượng tối đa khi chí mạng.Nội tại DUY NHẤT: Đòn đánh hồi lại 1% năng lượng đã mất.Nội tại DUY NHẤT: Trong vòng 10 giây sau khi dùng chiêu cuối, đòn đánh kế tiếp cho hiệu ứng Lửa Linh Hồn trong 8 giây, tăng 30% tốc độ đánh và khiến các đòn đánh hoàn trả 20% hồi chiêu còn lại của các kỹ năng cơ bản (30 giây hồi chiêu).Tổng giá giảm từ 3400 vàng xuống 3200 vàngCông thức đổi từthànhKhông còn tăng 20 % tỉ lệ chí mạng và hồi 3 % nguồn năng lượng tối đa khi chí mạng. Nội tại DUY NHẤT : Đòn đánh hồi lại 1 % nguồn năng lượng đã mất. Nội tại DUY NHẤT : Trong vòng 10 giây sau khi dùng chiêu cuối, đòn đánh tiếp nối cho hiệu ứng Lửa Linh Hồn trong 8 giây, tăng 30 % vận tốc đánh và khiến những đòn đánh hoàn trả 20 % hồi chiêu còn lại của những kiến thức và kỹ năng cơ bản ( 30 giây hồi chiêu ) .

*Cung XanhXuyên Giáp: 35% giáp cộng thêm của mục tiêu đổi thành 10% tổng giáp của mục tiêuXuyên Giáp : 35 % giáp cộng thêm của tiềm năng đổi thành 10 % tổng giáp của tiềm năng

 *

Tổng giá tăng từ 2600 vàng lên 2800 vàngCông thức: Cuốc Chim + Cung Xanh + 625 vàngSức mạnh Công kích giảm từ 50 xuống 40Không còn Nội tại – Diệt Khổng Lồ: Tăng thêm 0-20% (dựa trên máu chênh lệch) sát thương vật lý lên tướng địch có máu tối đa nhiều hơn bạn.Xuyên Giáp đổi từ 35% xuyên giáp cộng thêm thành 35% xuyên giáp tổngTổng giá tăng từ 2600 vàng lên 2800 vàngCông thức : Cuốc Chim + Cung Xanh + 625 vàngSức mạnh Công kích giảm từ 50 xuống 40K hông còn Nội tại – Diệt Khổng Lồ : Tăng thêm 0-20 % ( dựa trên máu chênh lệch ) sát thương vật lý lên tướng địch có máu tối đa nhiều hơn bạn. Xuyên Giáp đổi từ 35 % xuyên giáp cộng thêm thành 35 % xuyên giáp tổng

BỎ 

*Diệt Khổng Lồ

 *

Tổng giá tăng từ 2600 vàng lên 2800 vàngSức mạnh Công kích giảm từ 50 xuống 40Xuyên Giáp đổi từ 35% xuyên giáp cộng thêm thành 35% xuyên giáp tổngTổng giá tăng từ 2600 vàng lên 2800 vàngSức mạnh Công kích giảm từ 50 xuống 40X uyên Giáp đổi từ 35 % xuyên giáp cộng thêm thành 35 % xuyên giáp tổng

 *

Giá tăng từ 400 vàng lên 600 vàngTỉ lệ chí mạng của Găng Tay Gai giờ là duy nhất.Giá tăng từ 400 vàng lên 600 vàngTỉ lệ chí mạng của Găng Tay Gai giờ là duy nhất .

BỎ *

*

Tổng giá tăng từ 1200 vàng lên 1300 vàngTỉ lệ chí mạng giảm từ 20% xuống 15%Những trang bị nâng cấp từ dòng Song Kiếm đều tăng thêm 2o0 giá hợp thành (riêng Ma Vũ Song Kiếm là 100)Tổng giá tăng từ 1200 vàng lên 1300 vàngTỉ lệ chí mạng giảm từ 20 % xuống 15 % Những trang bị tăng cấp từ dòng Song Kiếm đều tăng thêm 2 o0 giá hợp thành ( riêng Ma Vũ Song Kiếm là 100 )

Gươm Của Vua Vô Danh

Tổng giá giảm từ 3400 vàng xuống 3200 vàngTổng giá giảm từ 3400 vàng xuống 3200 vàng

*

Tổng giá giảm từ 3700 vàng xuống 3500 vàngTổng giá giảm từ 3700 vàng xuống 3500 vàng

*Chùy Gai MalmortiusKháng Phép tăng từ 45 lên 50G iá trị lá chắn đổi từ 300 + 100 % kháng phép cộng thêm thành 350

 Kiếm Thiên Thần

Tổng giá tăng từ 2400 vàng lên 2800 vàngCông thức: Kiếm B.F. + Giáp Lụa + Đồng Hồ Ngưng Đọng + 200 vàng => Kiếm B.F. + Giáp Lưới + Đồng Hồ Ngưng Đọng + 100 vàngGiáp tăng từ 30 lên 40Tổng giá tăng từ 2400 vàng lên 2800 vàngCông thức : Kiếm B.F. + Giáp Lụa + Đồng Hồ Ngưng Đọng + 200 vàng => Kiếm B.F. + Giáp Lưới + Đồng Hồ Ngưng Đọng + 100 vàngGiáp tăng từ 30 lên 40

 *

Không còn giảm 10% hồi chiêu và cho lính được thăng cấp 100% miễn nhiễm sát thương phép.Giờ giảm 40% sát thương từ tướng cho lính được thăng cấp.Biểu tượng lính được thăng cấp trên bản đồ nhỏ to hơn lính thường một chút.Đồng minh có thể nhìn thấy số sát thương do lính được thăng cấp gây ra.Không còn giảm 10 % hồi chiêu và cho lính được thăng cấp 100 % miễn nhiễm sát thương phép. Giờ giảm 40 % sát thương từ tướng cho lính được thăng cấp. Biểu tượng lính được thăng cấp trên map nhỏ to hơn lính thường một chút ít. Đồng minh hoàn toàn có thể nhìn thấy số sát thương do lính được thăng cấp gây ra .

Vương Miện Shurelya

Tổng giá tăng từ 2100 vàng lên 2250 vàngCông thức đổi từ Hỏa Ngọc + Linh Hồn Lạc Lõng + 450 vàng thành Hỏa Ngọc + Linh Hồn Lạc Lõng + Bùa Tiên + 475 vàngTốc độ Di chuyển giảm từ 8% xuống 5%Năng lượng Phục hồi Cơ bản: 100%Hồi chiêu Kích hoạt tăng từ 60 giây lên 90 giâyTổng giá tăng từ 2100 vàng lên 2250 vàngCông thức đổi từthànhTốc độ Di chuyển giảm từ 8 % xuống 5 % Năng lượng Phục hồi Cơ bản : 100 % Hồi chiêu Kích hoạt tăng từ 60 giây lên 90 giây

 *

Công thức đổi từ Bí Chương Thất Truyền + 325 vàng thành Sách Quỷ + Lam Ngọc + 375 vàngTổng giá: 2625 vàng (không đổi)Sức mạnh Phép thuật tăng từ 60 lên 80

Thay đổi về ngọc bổ trợ

Công thức đổi từ Bí Chương Thất Truyền + 325 vàng thành Sách Quỷ + Lam Ngọc + 375 vàngTổng giá : 2625 vàng ( không đổi ) Sức mạnh Phép thuật tăng từ 60 lên 80

Chuẩn Xác

Bước Chân Thần Tốc

Tăng tốc giảm từ 30% xuống 20%Không còn tăng thêm hồi máu khi chí mạng.Tỉ lệ hồi máu trên lính đổi từ 60/30% (cận chiến/đánh xa) thành 100/20% (cận chiến/đánh xa)Tỉ lệ SMPT của hồi máu tăng từ 40% lên 50%Tăng tốc giảm từ 30 % xuống 20 % Không còn tăng thêm hồi máu khi chí mạng. Tỉ lệ hồi máu trên lính đổi từ 60/30 % ( cận chiến / đánh xa ) thành 100 / 20 % ( cận chiến / đánh xa ) Tỉ lệ SMPT của hồi máu tăng từ 40 % lên 50 %

Áp Đảo

MỚI Mưa Kiếm

Nhận thêm 50-100% (ở cấp 1-18) tốc độ đánh trong 3 đòn đánh đầu tiên lên tướng. Nếu thời gian giữa các đòn đánh kéo dài quá 1.5 giây, hiệu ứng sẽ kết thúc. Hồi chiêu 5 giây ngoài giao tranh.Mưa Kiếm cho phép tạm thời vượt quá giới hạn tốc độ đánh.Nhận thêm 50-100 % ( ở cấp 1-18 ) vận tốc đánh trong 3 đòn đánh tiên phong lên tướng. Nếu thời hạn giữa những đòn đánh lê dài quá 1.5 giây, hiệu ứng sẽ kết thúc. Hồi chiêu 5 giây ngoài giao tranh. Mưa Kiếm được cho phép trong thời điểm tạm thời vượt quá số lượng giới hạn vận tốc đánh .

MỚI Thợ Săn Tối Thượng

Giảm 5% hồi chiêu chiêu cuối, cộng 2% với mỗi cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng. Nhận được cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng vào lần đầu tiên tham gia hạ gục mỗi tướng địch khác nhau.Giảm 5 % hồi chiêu chiêu cuối, cộng 2 % với mỗi cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng. Nhận được cộng dồn Thợ Săn Tiền Thưởng vào lần tiên phong tham gia hạ gục mỗi tướng địch khác nhau .

Phép Thuật

MỚI Áo Choàng Mây

Sau khi dùng chiêu cuối, nhận thêm 100 tốc độ di chuyển giảm dần trong 2.5 giây và đi xuyên vật thể. Hồi chiêu 60 giây, chịu ảnh hưởng của giảm hồi chiêu.Sau khi dùng chiêu cuối, nhận thêm 100 vận tốc chuyển dời giảm dần trong 2.5 giây và đi xuyên vật thể. Hồi chiêu 60 giây, chịu tác động ảnh hưởng của giảm hồi chiêu .

BỎ Mũ Tối Thượng

Cảm Hứng

Máy Dọn Lính

Hồi chiêu đầu trận tăng từ 155 giây lên 240 giây

Những thay đổi khác

Hồi chiêu đầu trận tăng từ 155 giây lên 240 giây

Trụ

Máu Trụ Nhà Lính giảm từ 3600 xuống 3300Máu Trụ Nhà Chính giảm từ 3600 xuống 2700Máu Phục hồi Trụ Nhà Lính tăng từ 5 mỗi 5 giây lên 15 mỗi 5 giâyMáu của Trụ Nhà Lính và Trụ Nhà Chính được chia làm ba phần. Trụ chỉ có thể hồi máu đến hết phần hiện tại.Vàng thưởng cho các tướng gần đó – Trụ Trong tăng từ 175 vàng chia đều lên 300 vàng chia đềVàng thưởng toàn bản đồ giảm từ 125 vàng cho mỗi tướng xuống 100 vàng cho mỗi tướngMáu Trụ Nhà Lính giảm từ 3600 xuống 3300M áu Trụ Nhà Chính giảm từ 3600 xuống 2700M áu Phục hồi Trụ Nhà Lính tăng từ 5 mỗi 5 giây lên 15 mỗi 5 giâyMáu của Trụ Nhà Lính và Trụ Nhà Chính được chia làm ba phần. Trụ chỉ hoàn toàn có thể hồi máu đến hết phần hiện tại. Vàng thưởng cho những tướng gần đó – Trụ Trong tăng từ 175 vàng chia đều lên 300 vàng chia đềVàng thưởng toàn map giảm từ 125 vàng cho mỗi tướng xuống 100 vàng cho mỗi tướng

Baron Nashor

Tốc độ Đánh giảm từ 0.75 xuống 0.625Sát thương Xói Mòn giảm từ 120 xuống 60Tỉ lệ SMCK của sát thương Xói Mòn giảm từ 30% xuống 20%Đòn đánh đặc biệt không còn đặt thêm cộng dồn Xói Mòn.Tốc độ Đánh giảm từ 0.75 xuống 0.625 Sát thương Xói Mòn giảm từ 120 xuống 60T ỉ lệ SMCK của sát thương Xói Mòn giảm từ 30 % xuống 20 % Đòn đánh đặc biệt quan trọng không còn đặt thêm cộng dồn Xói Mòn .

Cua Kỳ Cục

Thời gian hồi sinh tăng từ 135 giây lên 150 giâyThời gian tồn tại của vùng tăng tốc tăng từ 75 giây lên 90 giâyThời gian hồi sinh tăng từ 135 giây lên 150 giâyThời gian sống sót của vùng tăng cường tăng từ 75 giây lên 90 giây

Quái Rừng

Kinh nghiệm Quái Đá tăng từ 247-388 (ở cấp 1-7) lên 247-411 (ở cấp 1-7)Kinh nghiệm Sói tăng từ 115-180 (ở cấp 1-7) lên 115-190 (ở cấp 1-7)Kinh nghiệm Chim Biến Dị tăng từ 115-181 (ở cấp 1-7) lên 115-190 (ở cấp 1-7)Kinh nghiệm Cóc Thành Tinh tăng từ 115-180 (ở cấp 1-7) lên 115-190 (ở cấp 1-7)

Thay đổi về bản đồ ARAM

Kinh nghiệm Quái Đá tăng từ 247 – 388 ( ở cấp 1-7 ) lên 247 – 411 ( ở cấp 1-7 ) Kinh nghiệm Sói tăng từ 115 – 180 ( ở cấp 1-7 ) lên 115 – 190 ( ở cấp 1-7 ) Kinh nghiệm Chim Biến Dị tăng từ 115 – 181 ( ở cấp 1-7 ) lên 115 – 190 ( ở cấp 1-7 ) Kinh nghiệm Cóc Thành Tinh tăng từ 115 – 180 ( ở cấp 1-7 ) lên 115 – 190 ( ở cấp 1-7 )

Thay đổi vĩnh viễn

Đội Dự Bị: Trong lúc chọn tướng, bạn có thể đổi lấy một tướng đã bị đồng đội xúc xắc mấtTăng số lượng tướng miễn phí lên gấp baHàng rào khi khởi đầu trận (như ở Summoner’s Rift)Đầu hàng sớm (nhất trí ở phút 8, bình thường ở phút 12)Điều chỉnh Thông Thạo Tướng (dễ đạt S hơn)Khởi đầu chuẩn cấp 3: Lên cấp 4 nhanh hơnĐội Dự Bị : Trong lúc chọn tướng, bạn hoàn toàn có thể đổi lấy một tướng đã bị đồng đội xúc xắc mấtTăng số lượng tướng không tính tiền lên gấp baHàng rào khi khởi đầu trận ( như ở Summoner’s Rift ) Đầu hàng sớm ( nhất trí ở phút 8, thông thường ở phút 12 ) Điều chỉnh Thông Thạo Tướng ( dễ đạt S hơn ) Khởi đầu chuẩn cấp 3 : Lên cấp 4 nhanh hơn

Thử nghiệm trong sự kiện Bilgewater 2018

Trang bị mới: Giày Bóng Ma, Gươm Biến Ảnh, Quyền Trượng Huyết TựHộp máu đem lại vùng hồi máu diện rộng cho cả hai độiBỏ Giáp Máu Warmog và giảm sức mạnh Thu Thập Hắc Ám

Trang bị và Đa sắc mới

Trang bị mới : Giày Bóng Ma, Gươm Biến Ảnh, Quyền Trượng Huyết TựHộp máu đem lại vùng hồi máu diện rộng cho cả hai độiBỏ Giáp Máu Warmog và giảm sức mạnh Thu Thập Hắc Ám

Diana Hắc Thủy và Gói đa sắc

**

Vladimir Hắc Thủy và Gói đa sắc

***Các bạn nghĩ thế nào về những biến hóa tại bản 8.10, hãy để lại phản hồi ở phía dưới nhé !

Leave a Comment

Your email address will not be published.