Chi tiết phiên bản cập nhật LMHT 6.5

Cùng đến với những biến hóa trong phiên bản update LMHT 6.5 sắp tới !

Chỉnh sửa cân bằng tướng

gnar

 • Tầm tự động đánh của Gnar dạng Khổng Lồ tăng từ 150 lên 175.
 • Sát thương cơ bản của Gnar ở hai dạng đều tăng 3 đơn vị (từ 48 lên 51 ở dạng Tí Nị và 54 lên 57 ở dạng khổng lồ).

Hecarim-Final-Portrait1

Vó Ngựa Hủy Diệt (E)

 •  Khoảng cách đẩy lùi đối phương giờ đây tỉ lệ với khoảng cách Hecarim đã di chuyển khi kích hoạt chiêu E. Khoảng cách đẩy lùi này có thể lên tới tối đa 50%.

Jarvan-IV-Final-Portrait

Hoàng Kim Giáp (W)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 20/18/16/14/12 giây xuống còn 12 giây ở mọi cấp.

Đại Địa Chấn (R)

 • Năng lượng sử dụng giảm từ 100/125/150 xuống còn 100 ở mọi cấp
 • Giờ đây sẽ gây toàn bộ sát thương lên tất cả các tướng địch trong một vùng ảnh hưởng nhỏ tính từ mục tiêu gốc.

kog

 • Tốc độ đánh cộng thêm mỗi cấp tăng từ 1,5% lên 3,5%

Phun Axít (Q)

 • Năng lượng sử dụng giảm từ 60 xuống 40 ở mọi cấp

Cao Xạ Ma Pháp (W)

 • Nội tại bị loại bỏ, không còn tăng 15/20/25/30/35/40% tốc độ đánh cộng thêm nữa.
 • Giờ đây kích hoạt sẽ giúp Kog’Maw có thêm 10/15/20/25/30 sát thương phép trên từng đòn đánh.

Nautilus-Final-Portrait

Thủy Triều Dữ Dội (E)

 • Sát thương cơ bản giảm từ 60/95/130/165/200 xuống còn  55/85/115/145/175.

Pantheon-Final-Portrait2

Công Kích Vũ Bão (E)

 • Sát thương cơ bản giảm từ 80/140/220/260/320 [+3,6 sát thương vật lý cộng thêm] xuống còn 80/130/180/230/280 [+3,0 sát thương vật lý cộng thêm]
 • Sát thương gây lên quân lính tăng từ 50% lên 60%.

Trời Sập (R)

 • Năng lượng sử dụng giảm từ 125 xuống còn 100 ở mọi cấp
 • Năng lượng hồi lại khi hủy chiêu thức đã không còn (ở phiên bản hiện tại sẽ hồi lại 85 mana).
 • Thời gian hồi chiêu được hồi lại khi hủy chiêu thức tăng từ 10 giây lên 30 giây.

Renekton-Final-Portrait

Cắt và Xắt (E)

 • Lượng nộ tăng lên trong từng đòn đánh lên quái hoặc lính với chiêu Xắt giảm từ 2,5 xuống 2.
 • Cắt sẽ tăng 2 Nộ vào từng đòn đánh lên quái hoặc lính và 10 nộ lên Tướng.

Thần Cá Sấu (R)

 • Khi ở dạng Thần Cá Sấu, Renekton sẽ được cộng thêm 25 đơn vị tầm đánh (không áp dụng cho chiêu W).
 • Máu cộng thêm thay đổi từ 200/400/800 thành 250/500/750.

Sejuani-Final-Portrait1

Băng Giá Vĩnh Cửu (E)

 • Sát thương cơ bản tăng từ 60/90/120/150/180 lên thành  80/105/130/155/180

Soraka-Final-Portrait

Vẫn Tinh (Q)

 • Năng lượng sử dụng giảm từ  70/75/80/85/90 xuống còn 40 ở mọi cấp
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 7/6.5/6/5.5/5 giây xuống còn 5 giây ở mọi cấp
 • Làm chậm tất cả mục tiêu khi bị dính Vẫn Tinh kể cả có ở tâm của chiêu thức hay không (khoảng cách làm chậm tăng từ 110 lên 265)
 • Đánh trúng kẻ địch khiến Soraka nhận hiệu ứng trong vòng 4 giây, giúp hồi 14/16/18/20/22 [+0,1 sức mạnh phép thuật] máu mỗi giât và tăng 15% tốc độ di chuyển khi đi về phía kẻ địch

Tinh Tú Hộ Mệnh (W)

 • Lượng máu hồi cơ bản giảm từ 120/150/180/210/240 xuống còn 80/110/140/170/200
 • Khả năng tự hồi máu với chiêu Q khi đánh trúng kẻ địch bị loại bỏ
 • Nếu Tinh Tú Hộ Mệnh được sử dụng khi Soraka đang có hiệu ứng từ chiêu Q, chính hiệu ứng này sẽ tác động lên đồng đội trong vòng 3/3.5/4/4.5/5 giây (Tùy thuộc vào cấp độ của chiêu Q)

Talon-Final-Portrait

Sát Thủ Vô Hình (R)

 • Năng lượng sử dụng tăng từ 80/90/100 lên 100 ở mọi cấp
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 75/65/55 lên thành 100/80/60 giây

Urgot-Final-Portrait3

 • Sát thương cơ bản tăng từ 52 lên 54

Tụ Điện Kinh Hoàng (W)

 • Thời gian tồn tại của lớp giáp giảm từ 7 giây xuống còn 5 giây.

Hoán Đổi Vị Trí (R)

 • Giờ đây gây hiệu ứng hoảng sợ tới tất cả các đối tượng xung quanh mục tiêu bị hoán đổi trong vòng 1,5 giây (sau khi thực hiện việc đổi vị trí)

Vi-Final-Portrait

Cú Đấm Xuyên Thấu (E)

 • Năng lượng sử dụng giảm từ 60 ở mọi cấp xuống còn 40/45/50/55/60
 • Sát thương cơ bản tăng từ 5/20/35/50/65 lên thành 10/30/50/70/90

Thay đổi về trang bị

Giáp Thiên Thần

 • Tiền ghép đồ giảm từ 1380 xuống còn 1180 vàng (Tổng giá tiền thay đổi từ 2900 xuống còn 2700 vàng).
 • Khi hồi sinh, Giáp Thiên Thần đem lại 700 máu hoặc 30% lượng máu cơ bản. Lượng máu hồi lại sẽ tính theo giá trị nào cao hơn

}

Leave a Comment

Your email address will not be published.