Chi tiết bản cập nhật 10.12 LMHT: Nhiều thay đổi lớn

Bản cập nhật 10.12 LMHT sẽ đem lại nhiều thay đổi quan trọng về tướng, ngọc, phép bổ trợ hay bản đồ, nhưng đáng chú ý nhất vẫn là việc Yasuo sẽ bị giảm sức mạnh.

Tổng hợp thay đổi trong bản cập nhật 10.12 lmht

Thay đổi về tướng trong bản cập nhật 10.12 LMHT:

Akali: Sát thương Q tăng

Brand: Tăng năng lượng nhận được khi kết liễu đối thủ bằng nội tại.

Cassiopeia: Máu cơ bản và giáp giảm; kháng phép tăng.

Fiddlesticks: W giảm sát thương lên lính tăng.

Senna: Sửa lỗi vận đòn đánh. Tỉ lệ xuất hiện linh hồn tăng đối với lính Senna kết liễu.

Trundle: Máu cơ bản, năng lượng, năng lượng hồi phục, và tốc độ di chuyển giảm. W tốc độ di chuyển cộng thêm giảm.

Varus: Sức mạnh công kích cơ bản theo cấp giảm. Q tỉ lệ sát thương giảm.

Viktor: Tỉ lệ sát thương của Q tăng; tỉ lệ lá chắn tăng.

Volibear: Kỹ năng R tăng thời gian vô hiệu hóa trụ, diện tác dụng sát thương tăng, sát thương cơ bản tăng

Xayah: Tăng sát thương cơ bản kỹ năng R.

Yasuo: Máu cơ bản giảm. Nội tại tăng lá chắn. Tăng hồi chiêu kỹ năng W của Yasuo.

Thay đổi về ngọc trong bản cập nhật 10.12 LMHT:

Vận Tốc Tiếp Cận: Sửa thành “Tăng 7.5% tốc độ di chuyển về phía đối thủ bị hạn chế di chuyển Tăng lên 15% nếu mục tiêu bị chính bạn hạn chế di chuyển”. Đặc biệt, không còn giới hạn 1000 tầm đối với mục tiêu bị chính bạn khống chế.

Hộ Vệ: Tăng tầm kích hoạt, và lượng lá chắn, thay đổi điều kiện kích hoạt, không còn tăng tốc độ di chuyển,

Thú Săn Mồi: Giảm hồi chiêu, giảm sát thương, thêm hiệu ứng mới: Sau khi vận sức, Thú Săn Mồi sẽ cho 45% tốc độ di chuyển cộng thêm về phía những tướng đối thủ trong 3000 khoảng cách, kể cả những tướng ngoài tầm nhìn, bỏ hiệu ứng Ngắt Vận Sức.

Kiên Cường: Sửa thành: “Tăng 10% giảm làm chậm và 10% Kháng Hiệu Ứng. Tăng thêm tối đa 20% giảm làm chậm và Kháng Hiệu Ứng nữa dựa trên máu đã mất”.

Thay đổi về phép bổ trợ trong bản cập nhật 10.12 LMHT:

Tốc Hành: Giờ đây sẽ có hiệu lực ngay khi kích hoạt, được kéo dài khi hạ gục, tăng hồi chiêu, giảm nhẹ tốc độ di chuyển cộng thêm.

Tốc Hành sắp sửa được tăng sức mạnh

Thay đổi về bản đồ trong bản cập nhật 10.12 LMHT:

Thêm Hạt Thông nổ vào bản đồ Lửa và thêm Hoa Soi Sáng, tăng tốc độ di chuyển ngoài giao tranh của vùng tăng tốc trong bản đồ Gió.

Ra mắt ba trang phục Senna Cao Bồi, Irelia Cao Bồi và Nocturne Công Nghệ.

}

Leave a Comment

Your email address will not be published.