CÂN BẰNG LẦN I PHIÊN BẢN CẬP NHẬT KỶ NIỆM 5 NĂM LIÊN QUÂN

Viết bởi Dreamy
Xin chào những Kiện Tướng

Trong bài viết lần này, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về những thay đổi trong bản cập nhật mới nhất kỷ niệm 5 năm Liên Quân!

I. CÂN BẰNG CHIẾN TRƯỜNG

1.1 Dơi Thủ Vệ

Sau khi hạ được Dơi Thủ Vệ số vàng những kiện tướng nhận được sẽ có sự đổi khác, đơn cử :
Vàng sau khi hạ : từ 40 – 50 vàng tăng lên thành cố định và thắt chặt 70 vàng
Vàng nhận được khi hào quang giáng xuống : từ 50 vàng giảm còn 20 vàng

1.2 Caesar Bạo Chúa

Sức mạnh của Caesar Bạo Chúa ở lần kiểm soát và điều chỉnh này sẽ bị giảm đi, những thần rừng chú ý quan tâm nhé :

Giáp: Từ 750 giáp giảm còn 600 giáp

Giáp phép: Từ 500 giáp giảm còn 400 giáp

II. ĐIỀU CHỈNH TRANG BỊ TRỢ THỦ

2.1 Xóa nội tại Công Huân

Ở bản kiểm soát và điều chỉnh lần này, chúng tôi sẽ xoá nội tại hạ tướng địch được thưởng thêm tiền / kinh nghiệm tay nghề .
Thời gian cộng dồn : từ 40 giây giảm xuống còn 30 giây, nhưng cộng dồn tối đa 10 lần lại được chuyển thành 16 lần .

Trang bị Thổ hệ : Mỗi lần cộng dồn 80 máu được chuyển thành 60 máu, tổng nhận 800 máu — > 960 máu

Trang bị Hỏa hệ : Công vật lý từ 25 được tăng lên 30, mỗi cộng dồn công vât lý từ 4 chuyển thành 3 và tổng nhận từ 40 thành 48

Trang bị Thủy hệ : Mỗi cộng dồn công phép từ 6 giảm còn 5 và tổng nhận từ 60 thành 80 .

2.2. Phá diệt ( Kích hoạt dữ thế chủ động )

Sát thương biến hóa từ 500 + mỗi cấp tướng * 50 chuyển thành 10 % máu tối đa tiềm năng
Thời gian hồi chiêu từ 30 giây chuyển thành 45 giây .

III. ĐIỀU CHỈNH PHÙ HIỆU

3.1 – Thánh Thuẫn

Lá chắn của phù hiệu Thánh Thuẫn sẽ bị giảm, đơn cử :
Từ 550 ( + 60 / cấp tướng ) xuống còn 400 ( + 30 / cấp tướng )

3.2 – Luyện Kim

” Mỏ vàng ” từ phù hiệu Luyện Kim cũng đã có sự đổi khác :
Số vàng nhận sau mỗi lần gây sát thương trúng tướng / trụ địch chuyển từ 20 vàng thành 16 vàng .
Đồng thời tổng nhận từ 900 vàng cũng chuyển thành 800 vàng .

IV. CÂN BẰNG TƯỚNG

– TACHI

Chiêu thức
Trước khi chỉnh sửa
Sau khi chỉnh sửa
Phong Ấn Của Rồng
Khi giao tranh với kẻ địch ( tướng hoặc quái to ) được hồi 8 % máu đã mất .
Phong ấn được khai mở giúp Tachi tăng 25 % ( mỗi cấp cộng 2 % ) tốc đánh và lá chắn tương máu tối đa 11 % ( mỗi cấp + 1 % )
Khi giao tranh với kẻ địch ( tướng hoặc quái to ) được hồi 5 % máu đã mất ( mỗi 100 công vật lý + 1 % )
Phong ấn được khai mở giúp Tachi tăng 23 % ( mỗi cấp cộng 2 % ) tốc đánh và lá chắn tương máu tối đa 16 % ( mỗi cấp + 1 % )

– AMILY

Chiêu thức
Trước khi chỉnh sửa
Sau khi chỉnh sửa

Tàng đao kích

Hồi 10 % máu tối đa
Hồi7 % máu ( mỗi 100 công vật lý + 1 % )

– AIRI

Chiêu thức
Trước khi chỉnh sửa
Sau khi chỉnh sửa

Long Kiếm

Khi đáp đất tung chiêu trúng tướng sẽ giúp Airi nhận bùa lợi đặc biệt trong 3/4/5 giây: Trong thời gian này sát thương Airi phải chịu từ đòn đánh đơn/ chiều đơn sẽ không vượt quá

8% máu

tối đa của bản thân.
Khi đáp đất tung chiêu trúng tướng sẽ giúp Airi nhận bùa lợi đặc biệt trong 3/4/5 giây: Trong thời gian này sát thương Airi phải chịu từ đòn đánh đơn/ chiều đơn sẽ không vượt quá 10 % máu tối đa của bản thân.

– LỮ BỐ

Chiêu thức
Trước khi chỉnh sửa
Sau khi chỉnh sửa

Chúa Tể

Mỗi khi tung chiêu sẽ tăng 10 % tốc đánh trong 4 giây.

Mỗi khi tung chiêu sẽ tăng 6 % tốc đánh ( mỗi cấp 4/7/10 / 13 tăng thêm 1 % )

– VALHEIN

Chiêu thức
Trước khi chỉnh sửa
Sau khi chỉnh sửa

Tầm bắn
7.25 m
7.5 m

Ám khí

Sát thương phi tiêu đỏ :
Bộ phận ST hoàn toàn có thể chí mạng : 0 + 9 / lv + 1 công vật lý .
Bộ phận ST không hề chí mạng : 75 + 0.65 công phép .
Sát thương phi tiêu đỏ :
Bộ phận ST hoàn toàn có thể chí mạng : 1 công vật lý .
Bộ phận ST không hề chí mạng : 100 + 24 / lv + 0.7 công phép .
Đồng thời Phi Tiêu Đỏ đánh vào trụ sẽ không gây được ST Viral nữa .

Chuyến Săn Mạo Hiểm

Bão đạn

Tầm bắn 7.5 m
Tầm bắn 7.75 m

– SKUD

Chiêu thức
Trước khi chỉnh sửa
Sau khi chỉnh sửa

Sôi máu

Máu tối đa của Skud tăng 10 %
Máu tối đa của Skud tăng 15 %

– LORION

Chiêu thức
Trước khi chỉnh sửa
Sau khi chỉnh sửa

Bí Thuật Hắc Ám

Đánh trúng nhiều tướng hoặc nhiều lính sẽ khiến hồi máu giảm 50% hiệu quả

– ELSU

Chiêu thức
Trước khi chỉnh sửa
Sau khi chỉnh sửa

Viễn Trình Kính

Elsu nhắm bắn gây 1000 – 1600 ( + 240 % công vật lý cộng thêm )
Elsu nhắm bắn gây 900 – 1450 ( + 225 % công vật lý cộng thêm )

– AYA

Chiêu thức
Trước khi chỉnh sửa
Sau khi chỉnh sửa
Rừng sâu bảo hộ
Aya bay đến biến thành lá chắn giáp ảo bảo vệ đồng đội chỉ định và giúp chống đỡ 600 + 80 / lv + 0.9 ( công phép ) + 10 % máu đối đa
Aya bay đến biến thành lá chắn giáp ảo bảo vệ đồng đội chỉ định và giúp chống đỡ 500 + 70 / lv + 0.7 ( công phép ) + 8 % máu đối đa
Mới : Cộng thêm 50 % giá trị lá chắn nếu đồng đội là pháp sư, xạ thủ, trinh sát
Khúc nhạc rừng sâu
Trạng thái biến thành giáp ảo lên đồng đội Aya giúp tăng 30 % tốc chạy ( mỗi 50 công phép tăng 1 % ) cho đồng đội này ( giảm còn 10 % sau 2 giây )
Hồi chiêu : 24/21/18 s
Trạng thái biến thành giáp ảo lên đồng đội Aya giúp tăng 40 % tốc chạy ( mỗi 50 công phép tăng 1 % ) cho đồng đội này ( giảm còn 20 % sau 2 giây )
Hồi chiêu : 30/27/24 s

– ZATA

Chiêu thức
Trước khi chỉnh sửa
Sau khi chỉnh sửa

Thiên dực

Phạm vi bắn lông vũ khi bay lên trời của Zata là

7.5m

Phạm vi bắn lông vũ khi bay lên trời của Zata là 6.5 m
Xóa bỏ năng lực phát quang địch trong bụi cỏ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *