Bảng Ngọc bổ trợ AP Mid Mùa 11 mới nhất

Hướng dẫn cách nâng bảng Ngọc hỗ trợ AP Mid mùa 11 pháp sư phép lắp Mảnh chỉ số Ngọc tái tổng hợp Mid 2021 đường giữa sức mạnh phép thuật mới nhất chuẩn xác, cho từng vị trí những tướng Pháp sư khác nhau của cao thủ trong game Liên Minh Huyền Thoại lol : Azir Zoe Ziggs Ahri Swain Yasuo Zed Leblanc Ekko Fizz Lux Syndra Diana Galio Karma Katarina Malzahar Orianna Ryze Taliyah Tf Twisted Fate Veigar Viktor Vel’Koz Xerath …

Bảng Ngọc bổ trợ AP Mùa 12

Aatrox

Aatrox

Ngọc tái tổng hợp Aatrox mùa 12
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Đắc thắng

Kháng hiệu ứng

Chốt chặn cuối cùng

KIÊN ĐỊNH

Giáp cốt

Tiếp sức

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Ahri

Ahri

Ngọc tái tổng hợp Ahri mùa 12
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tối thượng

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thuốc thời gian

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Akali

Akali

Ngọc tái tổng hợp Akali mùa 12
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ

Kháng hiệu ứng

Nhát chém ân huệ

KIÊN ĐỊNH

Ngọn gió thứ hai

Lan tràn

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Bảng ngọc Akali Top
CHUẨN XÁC

Bước Chân Thần Tốc

Hiện diện trí tuệ

Kháng hiệu ứng

Nhát chém ân huệ

ÁP ĐẢO

Vị máu

Thợ săn tham lam

Phòng thủ 2

Anivia

Anivia

Ngọc tái tổng hợp Anivia mùa 12
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Phát bắn đơn giản

Thu thập chiến tích

Thợ săn tàn nhẫn

CHUẨN XÁC

Hiện diện trí tuệ

Nhát chém ân huệ

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Annie

Annie

Ngọc tái tổng hợp Annie mùa 12
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tàn nhẫn

PHÁP THUẬT

Dải băng năng lượng

Thiêu rụi

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Aurelion Sol

Aurelion Sol

Ngọc tái tổng hợp Aurelion Sol mùa 12
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tàn nhẫn

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thuốc thời gian

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Azir

Azir

Ngọc tái tổng hợp Azir mùa 12
CẢM HỨNG

Đòn Phủ Đầu

Bước chân màu nhiệm

Giao hàng bánh quy

Thấu thị vũ trụ

PHÁP THUẬT

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Brand

Brand

Ngọc tái tổng hợp Brand mùa 12
ÁP ĐẢO

Thu Thập Hắc Ám

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tham lam

PHÁP THUẬT

Dải băng năng lượng

Thiêu rụi

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Cassiopeia

Cassiopeia

Bảng hỗ trợ Cassiopeia
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ

Kháng hiệu ứng

Nhát chém ân huệ

ÁP ĐẢO

Vị máu

Thợ săn tham lam

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

bảng hỗ trợ Cassiopeia Top
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ

Kháng hiệu ứng

Chốt chặn cuối cùng

ÁP ĐẢO

Vị máu

Thợ săn tham lam

Phòng thủ 2

Corki

Corki

Bảng hỗ trợ Corki
CẢM HỨNG

Đòn Phủ Đầu

Bước chân màu nhiệm

Giao hàng bánh quy

Thuốc thời gian

ÁP ĐẢO

Vị máu

Thợ săn tối thượng

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Diana

Diana

Bảng hỗ trợ Diana
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Đắc thắng

Tốc độ đánh

Nhát chém ân huệ

CẢM HỨNG

Bước chân màu nhiệm

Thấu thị vũ trụ

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

bảng hỗ trợ Diana Mid
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tham lam

PHÁP THUẬT

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Tấn công 1

Phòng thủ 3

Ekko

Ekko

Bảng hỗ trợ Ekko
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Tác động bất chợt

Thu thập chiến tích

Thợ săn tham lam

PHÁP THUẬT

Tập trung tuyệt đối

Cuồng phong tích tụ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Fizz

Fizz

Bảng ngọc Fizz
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Tác động bất chợt

Thu thập chiến tích

Thợ săn tham lam

CHUẨN XÁC

Hiện diện trí tuệ

Kháng hiệu ứng

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Galio

Galio

Bảng ngọc Galio
ÁP ĐẢO

Thú Săn Mồi

Vị máu

Poro cảnh giới

Thợ săn tài tình

CẢM HỨNG

Máy dọn lính

Thấu thị vũ trụ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Bảng hỗ trợ Galio Sp
KIÊN ĐỊNH

Dư Chấn

Áo choàng gương

Giáp cốt

Lan tràn

PHÁP THUẬT

Áo choàng mây

Thăng tiến sức mạnh

Phòng thủ 2

Heimerdinger

Heimerdinger

Bảng ngọc Heimerdinger
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ

Kháng hiệu ứng

Đốn hạ

PHÁP THUẬT

Tập trung tuyệt đối

Cuồng phong tích tụ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Irelia

Irelia

Bảng ngọc Irelia
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ

Hút máu

Chốt chặn cuối cùng

ÁP ĐẢO

Tác động bất chợt

Thợ săn tham lam

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Bảng hỗ trợ Irelia Mid
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ

Hút máu

Chốt chặn cuối cùng

ÁP ĐẢO

Tác động bất chợt

Thợ săn tham lam

Phòng thủ 3

Jayce

Jayce

Bảng ngọc Jayce
CẢM HỨNG

Đòn Phủ Đầu

Bước chân màu nhiệm

Giao hàng bánh quy

Thấu thị vũ trụ

PHÁP THUẬT

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Karma

Karma

Bảng ngọc Karma
PHÁP THUẬT

Thiên Thạch Bí Ẩn

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Thiêu rụi

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thấu thị vũ trụ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Karthus

Karthus

Bảng ngọc Karthus
ÁP ĐẢO

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu thập chiến tích

Thợ săn tham lam

CHUẨN XÁC

Hiện diện trí tuệ

Nhát chém ân huệ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Kassadin

Kassadin

Bảng ngọc Kassadin
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tối thượng

CHUẨN XÁC

Hiện diện trí tuệ

Nhát chém ân huệ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Katarina

Katarina

Bảng ngọc Katarina
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Tác động bất chợt

Thu thập chiến tích

Thợ săn tàn nhẫn

CHUẨN XÁC

Đắc thắng

Nhát chém ân huệ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Kayle

Kayle

Bảng ngọc Kayle
CHUẨN XÁC

Nhịp Độ Chết Người

Đắc thắng

Tốc độ đánh

Chốt chặn cuối cùng

KIÊN ĐỊNH

Kiểm soát điều kiện

Lan tràn

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

LeBlanc

LeBlanc

Bảng ngọc LeBlanc
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tham lam

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thuốc thời gian

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Lissandra

Lissandra

Bảng ngọc Lissandra
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Phát bắn đơn giản

Thu thập chiến tích

Thợ săn tối thượng

PHÁP THUẬT

Tập trung tuyệt đối

Cuồng phong tích tụ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Lulu

Lulu

Bảng ngọc Lulu
KIÊN ĐỊNH

Hộ Vệ

Suối nguồn sinh mệnh

Giáp cốt

Tiếp sức

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thấu thị vũ trụ

Tấn công 3

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Lux

Lux

Bảng ngọc Lux
PHÁP THUẬT

Thiên Thạch Bí Ẩn

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Thiêu rụi

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thấu thị vũ trụ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Malzahar

Malzahar

Bảng ngọc Malzahar
PHÁP THUẬT

Triệu Hồi Aerie

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Thiêu rụi

CẢM HỨNG

Bước chân màu nhiệm

Thấu thị vũ trụ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Nidalee

Nidalee

Bảng ngọc Nidalee
ÁP ĐẢO

Thu Thập Hắc Ám

Tác động bất chợt

Thu thập chiến tích

Thợ săn tham lam

PHÁP THUẬT

Thăng tiến sức mạnh

Thủy thượng phiêu

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Orianna

Orianna

Bảng ngọc Orianna
PHÁP THUẬT

Triệu Hồi Aerie

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Thiêu rụi

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thuốc thời gian

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Pantheon

Pantheon

Bảng ngọc Pantheon
CHUẨN XÁC

Sẵn Sàng Tấn Công

Đắc thắng

Kháng hiệu ứng

Nhát chém ân huệ

ÁP ĐẢO

Phát bắn đơn giản

Thợ săn tàn nhẫn

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

bảng hỗ trợ Pantheon Mid
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Đắc thắng

Kháng hiệu ứng

Nhát chém ân huệ

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thuốc thời gian

Phòng thủ 3

Ryze

Ryze

Bảng ngọc Ryze
PHÁP THUẬT

Tăng Tốc Pha

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Cuồng phong tích tụ

ÁP ĐẢO

Vị máu

Thợ săn tham lam

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Bảng hỗ trợ Ryze Top
PHÁP THUẬT

Tăng Tốc Pha

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Cuồng phong tích tụ

ÁP ĐẢO

Vị máu

Thợ săn tham lam

Phòng thủ 2

Swain

Swain

Bảng ngọc Swain
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Phát bắn đơn giản

Thu thập chiến tích

Thợ săn tối thượng

CẢM HỨNG

Thời điểm hoàn hảo

Thấu thị vũ trụ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

bảng hỗ trợ Swain Mid
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ

Kháng hiệu ứng

Nhát chém ân huệ

ÁP ĐẢO

Phát bắn đơn giản

Thợ săn tối thượng

Tấn công 2

Syndra

Syndra

Bảng ngọc Syndra
ÁP ĐẢO

Thú Săn Mồi

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tài tình

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thuốc thời gian

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Talon

Talon

Bảng ngọc Talon
CẢM HỨNG

Đòn Phủ Đầu

Bước chân màu nhiệm

Thị trường tương lai

Thấu thị vũ trụ

ÁP ĐẢO

Thu thập chiến tích

Thợ săn tối thượng

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

bảng hỗ trợ Talon Mid / Top
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Đắc thắng

Kháng hiệu ứng

Chốt chặn cuối cùng

ÁP ĐẢO

Vị máu

Thợ săn tham lam

Phòng thủ 3

Twisted Fate

Twisted Fate

Bảng ngọc Twisted Fate
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tham lam

CẢM HỨNG

Máy dọn lính

Thuốc thời gian

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Bảng hỗ trợ Twisted Fate AD
CHUẨN XÁC

Sẵn Sàng Tấn Công

Đắc thắng

Hồi máu vượt trội

Nhát chém ân huệ

ÁP ĐẢO

Vị máu

Thợ săn tham lam

Tấn công 1

Phòng thủ 2

Urgot

Urgot

Bảng ngọc Urgot
CHUẨN XÁC

Sẵn Sàng Tấn Công

Đắc thắng

Kháng hiệu ứng

Chốt chặn cuối cùng

KIÊN ĐỊNH

Nện khiên

Giáp cốt

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Veigar

Veigar

Bảng ngọc Veigar
ÁP ĐẢO

Thú Săn Mồi

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tài tình

PHÁP THUẬT

Thăng tiến sức mạnh

Thủy thượng phiêu

Tấn công 3

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Vel’Koz

Vel'Koz

Bảng ngọc Vel’Koz
PHÁP THUẬT

Thiên Thạch Bí Ẩn

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Thiêu rụi

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thấu thị vũ trụ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Viktor

Viktor

Bảng ngọc Viktor
CẢM HỨNG

Đòn Phủ Đầu

Bước chân màu nhiệm

Giao hàng bánh quy

Thấu thị vũ trụ

PHÁP THUẬT

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Vladimir

Vladimir

Bảng ngọc Vladimir
ÁP ĐẢO

Thú Săn Mồi

Vị máu

Poro cảnh giới

Thợ săn tài tình

PHÁP THUẬT

Thăng tiến sức mạnh

Cuồng phong tích tụ

Tấn công 3

Linh hoạt 1

Phòng thủ 1

bảng hỗ trợ Vladimir Top
PHÁP THUẬT

Triệu Hồi Aerie

Áo choàng mây

Mau lẹ

Thiêu rụi

CẢM HỨNG

Bước chân màu nhiệm

Thấu thị vũ trụ

Phòng thủ 2

Xerath

Xerath

Bảng ngọc Xerath
CẢM HỨNG

Đòn Phủ Đầu

Bước chân màu nhiệm

Giao hàng bánh quy

Thấu thị vũ trụ

PHÁP THUẬT

Dải băng năng lượng

Thiêu rụi

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

bảng ngọc Xerath Mid
PHÁP THUẬT

Thiên Thạch Bí Ẩn

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Thiêu rụi

CẢM HỨNG

Bước chân màu nhiệm

Giao hàng bánh quy

Phòng thủ 3

Yasuo

Yasuo

Bảng ngọc Yasuo
CHUẨN XÁC

Nhịp Độ Chết Người

Đắc thắng

Tốc độ đánh

Nhát chém ân huệ

ÁP ĐẢO

Vị máu

Thợ săn tham lam

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

bảng hỗ trợ Yasuo Top
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Đắc thắng

Tốc độ đánh

Nhát chém ân huệ

ÁP ĐẢO

Vị máu

Thợ săn tham lam

Phòng thủ 2

Zed

Zed

Bảng ngọc Zed
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tối thượng

PHÁP THUẬT

Thăng tiến sức mạnh

Thiêu rụi

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Ziggs

Ziggs

Bảng ngọc Ziggs
PHÁP THUẬT

Thiên Thạch Bí Ẩn

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Thiêu rụi

CẢM HỨNG

Bước chân màu nhiệm

Giao hàng bánh quy

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Taliyah

Taliyah

Bảng ngọc Taliyah
ÁP ĐẢO

Thu Thập Hắc Ám

Phát bắn đơn giản

Thu thập chiến tích

Thợ săn tham lam

CẢM HỨNG

Bước chân màu nhiệm

Thấu thị vũ trụ

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Zoe

Zoe

Bảng ngọc Zoe
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tham lam

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thuốc thời gian

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Neeko

Neeko

Bảng ngọc Neeko
ÁP ĐẢO

Thú Săn Mồi

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tài tình

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thấu thị vũ trụ

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

bảng hỗ trợ Neeko Sp
PHÁP THUẬT

Thiên Thạch Bí Ẩn

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Thiêu rụi

CẢM HỨNG

Thời điểm hoàn hảo

Giao hàng bánh quy

Tấn công 1

Phòng thủ 2

Sylas

Sylas

Bảng ngọc Sylas
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Hiện diện trí tuệ

Kháng hiệu ứng

Chốt chặn cuối cùng

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thấu thị vũ trụ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Qiyana

Qiyana

Bảng ngọc Qiyana
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Tác động bất chợt

Thu thập chiến tích

Thợ săn tàn nhẫn

CẢM HỨNG

Bước chân màu nhiệm

Thấu thị vũ trụ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

bảng hỗ trợ Qiyana Mid
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Tác động bất chợt

Thu thập chiến tích

Thợ săn tham lam

CHUẨN XÁC

Hiện diện trí tuệ

Nhát chém ân huệ

Phòng thủ 3

Sett

Sett

Bảng ngọc Sett
CHUẨN XÁC

Nhịp Độ Chết Người

Đắc thắng

Kháng hiệu ứng

Chốt chặn cuối cùng

KIÊN ĐỊNH

Giáp cốt

Tiếp sức

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Bảng hỗ trợ Sett Mid
CHUẨN XÁC

Chinh Phục

Đắc thắng

Kháng hiệu ứng

Chốt chặn cuối cùng

KIÊN ĐỊNH

Ngọn gió thứ hai

Tiếp sức

Phòng thủ 3

Yone

Yone

Bảng ngọc Yone
CHUẨN XÁC

Nhịp Độ Chết Người

Đắc thắng

Tốc độ đánh

Chốt chặn cuối cùng

KIÊN ĐỊNH

Giáp cốt

Tiếp sức

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Seraphine

Seraphine

Bảng ngọc Seraphine
KIÊN ĐỊNH

Hộ Vệ

Áo choàng gương

Giáp cốt

Tiếp sức

CẢM HỨNG

Giao hàng bánh quy

Thấu thị vũ trụ

Tấn công 1

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Gwen

Gwen

Bảng ngọc Gwen
CHUẨN XÁC

Nhịp Độ Chết Người

Hiện diện trí tuệ

Tốc độ đánh

Chốt chặn cuối cùng

KIÊN ĐỊNH

Ngọn gió thứ hai

Kiên cường

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 2

Akshan

Akshan

Bảng ngọc Akshan
CHUẨN XÁC

Sẵn Sàng Tấn Công

Hiện diện trí tuệ

Hút máu

Nhát chém ân huệ

KIÊN ĐỊNH

Áo choàng gương

Giáp cốt

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Vex

Vex

Bảng ngọc Vex
ÁP ĐẢO

Sốc Điện

Vị máu

Thu thập chiến tích

Thợ săn tối thượng

PHÁP THUẬT

Dải băng năng lượng

Thăng tiến sức mạnh

Tấn công 2

Linh hoạt 1

Phòng thủ 3

Trên đây là những mảnh hệ ngọc hỗ trợ tái tổng hợp sử dụng cho Ap mid phép damge đường giữa mùa 12 : CHUẨN XÁC Sẵn Sàng Tấn Công ÁP ĐẢO Sốc Điện Vị máu Thu thập chiến tích PHÁP THUẬT Dải băng nguồn năng lượng Thăng tiến sức mạnh Thợ săn tối thượng

Leave a Comment

Your email address will not be published.