Cách chơi đội hình Bóng Ma DTCL mùa 4 mạnh nhất

Cách chơi đội hình Bóng Ma DTCL mùa 4 mạnh nhất : Nội tại : Khi khởi đầu trận chiến, những Bóng Ma sẽ di dời ra tuyến sau của địch. Mỗi ba đòn đánh, những Bóng Ma sẽ lẩn khuất vào trong bóng tối, tàng hình và giúp đòn đánh tiếp theo gây thêm sát thương phép. ( 2 ) 100 Sát thương Phép ( 3 ) 200 Sát thương Phép ( 4 ) 300 Sát thương Phép Các tướng đội hình Bóng Ma dtcl mùa 4 Zed – Cách lên đồ Zed dtcl …

Bài viết cùng chủ đề

Cách chơi đội hình Bóng Ma DTCL mùa 4 mạnh nhất: Nội tại: Khi bắt đầu trận chiến, các Bóng Ma sẽ dịch chuyển ra tuyến sau của địch. Mỗi ba đòn đánh, các Bóng Ma sẽ lẩn khuất vào trong bóng tối, tàng hình và giúp đòn đánh tiếp theo gây thêm sát thương phép. (2) 100 Sát thương Phép (3) 200 Sát thương Phép (4) 300 Sát thương Phép Các tướng đội hình Bóng Ma dtcl mùa 4 Zed – Cách lên đồ Zed dtcl mùa 4 Kayn – Cách lên đồ Kayn dtcl mùa 4

Loading …

Giới thiệu đội hình Bóng Ma DTCL mùa 4

Nội tại : Khi khởi đầu trận chiến, những Bóng Ma sẽ di dời ra tuyến sau của địch. Mỗi ba đòn đánh, những Bóng Ma sẽ lẩn khuất vào trong bóng tối, tàng hình và giúp đòn đánh tiếp theo gây thêm sát thương phép .

 • (2) 100 Sát thương Phép
 • (3) 200 Sát thương Phép
 • (4) 300 Sát thương Phép

Các tướng đội hình Bóng Ma dtcl mùa 4

Ưu điểm của đội hình Bóng Ma

 • Mang sát lực cực mạnh
 • Chủ yếu diệt dame chính của team bạn với các tướng AD và phép
 • Đây là nhân tố có thể lật kèo của team

Nhược điểm của đội hình Bóng Ma

 • Ít tướng, không thể làm hệ chính
 • Cần nhiều đồ để gây sốc dame
 • Máu yếu nên không kết liễu tướng bạn sớm thì tướng bạn sẽ kết liễu lại mình sớm

Các đội hình tộc Bóng Ma DTCL mùa 4 mạnh nhất

Đội hình 1: 4 Bóng Ma + Linh Hồn

Các tướng lên đồ chính

 • Zed: đại bác liên thanh, huyết kiếm, giáp thiên thần
 • Evelynn: Kiếm súng, nỏ sét

Đội hình 1: 4 Bóng Ma + 6 Cuồng Giáo

Các tướng lên đồ chính

 • Zed: đại bác liên thanh, huyết kiếm, giáp thiên thần
 • Evelynn: Kiếm súng, nỏ sét

Cách lên đồ các tướng đội hình Bóng Ma

đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Evelynn trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Evelynn mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Evelynn dtcl mùa 4, lên đồ Evelynn dtcl mùa 4 5đấu trường chân lý mùa 4, cách chơi Kayn trong dtcl mùa 4, cách lên đồ Kayn mùa 4, cách ghép đồ dtcl mùa 4, lên đồ Kayn dtcl mùa 4, lên đồ Kayn dtcl mùa 4 3

Tags : cách chơi đội hình Bóng Ma, cách chơi đội Bóng Ma dtcl, đội hình Bóng Ma dtcl, đội hình mạnh nhất dtcl mùa 4

Loading …

Leave a Comment

Your email address will not be published.