Bộ Ngân Khố và Sở Thuế Vụ bắt đầu thực hiện đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai cho hàng triệu người dân Mỹ | Internal Revenue Service

Lưu ý:

Xem Tuyên Bố IRS — Cập Nhật Về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế ( tiếng Anh ) để biết thêm thông tin .
IR-2020-280, Ngày 12/29/2020

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố sẽ bắt đầu thực hiện đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai như một phần của Đạo Luật Ngân Sách Bổ Sung Để Đối Phó Và Cứu Trợ Coronavirus (Coronavirus Response and Relief Supplemental Appropriations Act) năm 2021 cho hàng triệu người dân Mỹ đã nhận đợt thanh toán đầu tiên vào đầu năm nay.

Các khoản chi trả khởi đầu chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng nhà nước hoàn toàn có thể mở màn đến sớm nhất là vào tối nay so với 1 số ít người và sẽ liên tục vào tuần tới. Chi phiếu giấy sẽ khởi đầu được gửi qua đường bưu điện vào ngày mai, thứ Tư, ngày 12/30 .
Sở Thuế Vụ nhấn mạnh vấn đề rằng những cá thể đủ điều kiện kèm theo không cần phải làm gì cả để nhận được khoản thanh toán giao dịch thứ hai này. Một số người dân Mỹ hoàn toàn có thể nhìn thấy những khoản chi trả chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng nhà nước đang được ghi là khoản chi trả đang chờ giải quyết và xử lý hoặc khoản chi trả trong thời điểm tạm thời trong trương mục của họ trước ngày chi trả chính thức là ngày 1/4/2021. Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng việc chi trả là tự động hóa và họ không nên liên hệ với những tổ chức triển khai tài chánh của mình hoặc Sở Thuế Vụ khi có vướng mắc về thời hạn chi trả .
Như với đợt chi trả tiên phong theo Đạo Luật CARES, hầu hết người nhận sẽ nhận được những khoản chi trả này bằng phương pháp chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng nhà nước. Đối với người thụ hưởng An Sinh Xã Hội và những người thụ hưởng khác đã nhận đợt chi trả tiên phong qua thẻ Direct Express, họ sẽ nhận đợt chi trả thứ hai này theo cùng một cách .
Bất kỳ ai đã nhận đợt chi trả tiên phong vào đầu năm nay nhưng không nhận được khoản chi trả bằng chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng nhà nước thường sẽ nhận được chi phiếu hoặc trong 1 số ít trường hợp là thẻ khấu trừ tiền. Đối với những khoản trong hạng mục này, những khoản chi trả sẽ kết thúc vào tháng Giêng. Nếu luật bổ trợ được phát hành để triển khai thêm một khoản tiền, thì Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đã được phát hành sẽ được bổ trợ nhanh nhất hoàn toàn có thể .
Những cá thể đủ điều kiện kèm theo không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trong năm nay – cả lần tiên phong hoặc lần thứ hai – sẽ hoàn toàn có thể nhu yếu khoản tiền này khi họ nộp thuế năm 2020 vào năm 2021. Sở Thuế Vụ lôi kéo những người đóng thuế không nhận được khoản chi trả trong năm nay xem xét những tiêu chuẩn đủ điều kiện kèm theo khi họ nộp thuế năm 2020 ; nhiều người, kể cả những sinh viên mới tốt nghiệp ĐH, hoàn toàn có thể đủ điều kiện kèm theo để nhu yếu khoản này. Mọi người sẽ thấy Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế ( EIP ) được gọi là Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi ( Recovery Rebate Credit, RRC ) trên Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040 – SR vì EIP là khoản trả trước của RRC .
” Trong suốt một năm đầy thử thách này, Sở Thuế Vụ đã thao tác suốt ngày đêm để cung ứng những Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và những dịch vụ đóng thuế quan trọng cho người dân Hoa Kỳ “, Chuck Rettig, Ủy Viên Sở Thuế Vụ cho biết. ” Chúng tôi đang thao tác nhanh gọn để phân phối đợt chi trả thứ hai này nhanh nhất hoàn toàn có thể. Công việc này liên tục diễn ra trong suốt kỳ nghỉ lễ và sang năm mới khi chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng cho mùa khai thuế sắp tới. Chúng tôi lôi kéo mọi người truy vấn IRS.gov trong những ngày tới để biết thông tin mới nhất về những khoản chi trả này cũng như thông tin quan trọng và tương hỗ nộp thuế năm 2021 của họ ” .
Được sự được cho phép của luật cứu trợ COVID mới được phát hành, đợt chi trả thứ hai, hay còn gọi là ” EIP 2 “, thường là USD 600 cho người độc thân và USD 1,200 cho những cặp vợ chồng khai thuế chung. Ngoài ra, những người có con đủ điều kiện kèm theo cũng sẽ nhận được USD 600 cho mỗi trẻ đủ điều kiện kèm theo. Những người phụ thuộc vào từ 17 tuổi trở lên không đủ điều kiện kèm theo nhận khoản chi trả cho con .

Khoản chi trả sẽ được thực hiện tự động cho người đóng thuế đủ điều kiện

Các khoản chi trả là tự động hóa cho những người đóng thuế đủ điều kiện kèm theo đã khai thuế năm 2019, những người nhận trợ cấp hưu trí, trợ cấp cho người sống sót hoặc tàn tật ( SSDI ), trợ cấp Hưu Trí Đường Sắt cũng như những người thụ hưởng Lợi Tức An Sinh Bổ Sung ( SSI ) và Cựu Chiến Binh mà không khai thuế. Khoản chi trả cũng tự động hóa cho bất kể ai đã ĐK trực tuyến thành công xuất sắc khoản chi trả tiên phong tại IRS.gov bằng cách sử dụng công cụ Non-Filers ( Người Không Khai Thuế ) của Sở trước ngày 11/21/2020 hoặc những người đã nộp tờ khai thuế đơn thuần đã được Sở Thuế Vụ giải quyết và xử lý .

Ai đủ điều kiện nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ hai?

Nhìn chung, công dân Hoa Kỳ và ngoại nhân thường trú không đủ điều kiện kèm theo được kê khai là người nhờ vào vào bản khai thuế cống phẩm của người khác sẽ đủ điều kiện kèm theo nhận khoản chi trả thứ hai này. Các cá thể đủ điều kiện kèm theo sẽ tự động hóa nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lên đến USD 600 cho những cá thể hoặc USD 1,200 cho những cặp vợ chồng đã kết hôn và lên đến USD 600 cho mỗi trẻ đủ điều kiện kèm theo. Nói chung, nếu quý vị có tổng cống phẩm kiểm soát và điều chỉnh cho năm 2019 lên đến USD 75,000 cho những cá thể và lên đến USD 150,000 cho những cặp vợ chồng khai thuế chung và người phối ngẫu còn sống, quý vị sẽ nhận được hàng loạt số tiền chi trả lần thứ hai. Đối với những người khai thuế có cống phẩm cao hơn những số lượng đó, số tiền chi trả sẽ được giảm bớt .

Làm cách nào để biết Sở Thuế Vụ có gửi cho tôi một khoản chi trả hay không?

Mọi người có thể kiểm tra trạng thái của cả khoản chi trả đầu tiên và thứ hai của mình bằng cách sử dụng công cụ Get My Payment (Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi), chỉ có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trên IRS.gov. Công cụ này đang được cập nhật thông tin mới và Sở Thuế Vụ cho rằng công cụ này sẽ khả dụng trở lại trong vài ngày tới cho người đóng thuế sử dụng.

Làm thế nào Sở Thuế Vụ biết địa chỉ để gửi khoản chi trả của tôi? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thay đổi trương mục ngân hàng?

Sở Thuế Vụ sẽ sử dụng dữ liệu đã có trong hệ thống của chúng tôi để gửi các khoản chi trả mới. Người đóng thuế thông tin để chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng trong hồ sơ sẽ nhận được khoản chi trả theo cách đó. Đối với những người không có thông tin để chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng hiện tại trong hồ sơ, họ sẽ nhận được khoản chi trả dưới dạng chi phiếu hoặc thẻ khấu trừ tiền qua thư. Đối với những người đủ điều kiện nhưng không nhận được khoản chi trả vì bất kỳ lý do gì, họ có thể yêu cầu chi trả bằng cách nộp tờ khai thuế năm 2020 vào năm 2021. Hãy nhớ rằng, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế là khoản chi trả trước cho khoản sẽ được gọi là Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (Recovery Rebate Credit) trên Mẫu 1040 năm 2020 hoặc Mẫu 1040-SR.

Mọi người sẽ nhận được chi phiếu giấy hay thẻ khấu trừ tiền?

Đối với những người không nhận được một khoản chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng nhà nước vào đầu tháng Giêng, họ nên kiểm tra hòm thư của mình để biết họ có nhận được chi phiếu giấy hoặc thẻ khấu trừ tiền hay chưa. Để đẩy nhanh việc phân phối những khoản chi trả đến càng nhiều người càng sớm càng tốt, Cục Dịch Vụ Tài Chánh của Bộ Ngân Khố, sẽ gửi một số lượng hạn chế những khoản chi trả bằng thẻ khấu trừ tiền. Xin quan tâm rằng hình thức chi trả EIP gửi qua thư lần thứ hai hoàn toàn có thể khác với hình thức chi trả EIP qua thư lần tiên phong. Một số người đã nhận được chi phiếu giấy lần trước hoàn toàn có thể nhận được thẻ khấu trừ tiền lần này và một số ít người đã nhận được thẻ khấu trừ tiền lần trước hoàn toàn có thể nhận được chi phiếu giấy .
Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố lôi kéo những người đủ điều kiện kèm theo mà không nhận được chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng nhà nước hãy kiểm tra kỹ hòm thư của họ trong thời hạn này để tìm chi phiếu hoặc thẻ Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, được hỗ trợ vốn bởi Cục Dịch Vụ Tài Chánh của Bộ Ngân Khố và được phát hành bởi cơ quan tài chánh của Bộ Ngân Khố là MetaBank ®, N.A. Thẻ Thanh Toán Tác Động Kinh Tế sẽ được gửi trong một phong bì màu trắng với con dấu điển hình nổi bật của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Nó có chữ Visa ở mặt trước của Thẻ và ngân hàng nhà nước phát hành, MetaBank ®, N.. A, ở mặt sau của thẻ. tin tức kèm theo thẻ sẽ lý giải rằng đây là Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của quý vị. tin tức thêm về những thẻ này có tại EIPcard. com ( tiếng Anh ) .

Có nhiều người đủ điều kiện nhận khoản chi trả lần này hơn lần trước không?

Theo Đạo Luật CARES trước đó, khai thuế chung của những cặp vợ chồng mà chỉ một người có số An Sinh Xã Hội ( SNN ) thường không đủ điều kiện kèm theo để được chi trả – trừ khi họ là quân nhân ( tiếng Anh ). Nhưng luật mới của tháng này biến hóa và lan rộng ra pháp luật đó, và nhiều người hiện đủ điều kiện kèm theo hơn. Trong trường hợp này, những mái ấm gia đình này giờ đây sẽ đủ điều kiện kèm theo để nhận những khoản chi trả cho người đóng thuế và con cháu đủ điều kiện kèm theo của mái ấm gia đình có số SSN đủ điều kiện kèm theo thao tác. Những người trong nhóm này không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoàn toàn có thể nhu yếu khoản này khi họ đóng thuế năm 2020 dưới dạng Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi ( Recovery Rebate Credit ) .

Những người thụ hưởng An Sinh Xã Hội, những người hồi hưu ngành đường sắt và những người nhận trợ cấp cựu chiến binh, những người thường không phải khai thuế có cần thực hiện bất kỳ hành động nào không?

Hầu hết những người hưởng trợ cấp hưu trí và tàn tật An Sinh Xã Hội, những người hồi hưu ngành đường tàu và những người nhận trợ cấp cựu chiến binh không cần thực thi bất kể hành vi nào để nhận được khoản chi trả. Đầu năm nay, Sở Thuế Vụ đã thao tác trực tiếp với những cơ quan liên bang có tương quan để có được thông tin thiết yếu để gửi những khoản chi trả mới này theo phương pháp giống với cách mà những khoản quyền lợi và nghĩa vụ cho nhóm này thường được chi trả. Đối với những người đủ điều kiện kèm theo trong nhóm này mà không nhận được chi trả vì bất kể nguyên do gì, họ hoàn toàn có thể nộp tờ khai thuế năm 2020 .

Tôi đã không khai thuế và không đăng ký với công cụ Non-Filers (Người Không Khai Thuế) trên IRS.gov. Tôi có đủ điều kiện để được chi trả không?

Có, nếu quý vị phân phối nhu yếu về tính đủ điều kiện kèm theo. Mặc dù hiện quý vị sẽ không nhận được khoản chi trả một cách tự động hóa, nhưng quý vị vẫn hoàn toàn có thể nhu yếu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi tương tự khi quý vị nộp tờ khai thuế cống phẩm liên bang năm 2020 .

Tôi sẽ có nhận được giấy tờ gì thông báo tôi đã nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai không?

Có. Mọi người sẽ nhận được thông tin hoặc thư của Sở Thuế Vụ sau khi họ nhận được một khoản chi trả cho họ biết số tiền họ nhận được. Họ nên giữ thông tin này để cho vào hồ sơ thuế của họ .

Tôi có thể lấy thêm thông tin ở đâu?

Để biết thêm thông tin về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020, thông tin chính sẽ được đăng trên IRS.gov / eip. Cuối tuần này, quý vị hoàn toàn có thể kiểm tra trạng thái chi trả của mình tại IRS.gov / getmypayment. Để được giảm thuế khác tương quan đến COVID-19, hãy truy vấn IRS.gov / coronavirus ( tiếng Anh ) .

Leave a Comment

Your email address will not be published.