BẢNG NGỌC BỔ TRỢ DÀNH CHO CAPHENY

Viết bởi Gatrix
Xin chào những Kiện Tướng

Capheny là một Xạ Thủ có lối chơi rất tinh tế, đặc biệt là phải biết thả diều. Các Kiện Tướng có thể sử dụng thêm những viên ngọc sau để tăng thêm giá trị cho cô nàng

Bảng ngọc Xạ Thủ

Xạ Thủ Capheny có năng lực bắn liên tục rất mạnh. Các Kiện Tướng hoàn toàn có thể lên cho cô nàng những viên ngọc chí mạng sau để tối ưu hoá sát thương

Ngọc đỏ cấp III Tỷ lệ chí mạng: Là một Xạ Thủ gây sát thương vật lý, Capheny sẽ muốn có chí mạng càng lớn càng tốt. Đặc biệt là trong trạng thái Đại bác

Ngọc tím cấp III Tốc chạy/Tốc đánh: Capheny phải đánh thường liên tục, thế nên lấy tốc chạy để di chuyển mượt mà và tốc đánh để đấm thường liên tục sẽ hiệu quả hơn

Ngọc xanh cấp III Công vật lý/ Xuyên giáp: Lượng sát thương vật lý của Capheny là vô cùng kinh khủng, thế nên cô ta nên có càng nhiều xuyên giáp càng tốt để tối đa hoá được sát thương đầu ra của mình. Và làm gì còn viên ngọc nào cho xuyên giáp nhiều hơn ngọc xanh cấp III Công vật lý / xuyên giáp đúng không?

Với hàng loạt bảng ngọc này, Capheny sẽ có khoảng chừng 186 xuyên giáp ngay từ Lever 2, xịt ai người đấy chết. Hoặc không thì bắn thường liên tục hù dọa cũng được !

Tỷ lệ chí mạng + 1.6 %
Tốc đánh + 1 %
Tốc chạy + 1 %

Công vật lý +0.9

Xuyên giáp + 6.4

Bảng ngọc tay đôi

Mặc dù Hội Đồng nhận thấy Capheny rất tương thích với vai trò Xạ Thủ chí mạng, nhưng cũng có những lúc những Kiện Tướng cần phải đánh theo phong thái trâu bò một chút ít

Ngọc đỏ cấp III Tốc đánh / Tỷ lệ chí mạng: 16% Tốc đánh sẽ tăng cho Capheny 32 công vật lý, tương đương với 10 viên Ngọc đỏ cấp III Công vật lý, mà lại còn khuyến mại 5% chí mạng, quá hời!

Ngọc tím cấp III Tốc đánh/Tốc chạy: Với ngọc tốc đánh + tốc chạy, Capheny sẽ vừa có 10% tốc đánh, 10% tốc chạy, và còn được khuyến mại thêm cả 20 công vật lý, ăn đứt luôn viên ngọc tím Công vật lý / Tốc chạy. Không còn ngần ngại gì nữa, chọn nó thôi chứ sao!

Ngọc xanh cấp III Công vật lý/ Xuyên giáp: Lượng sát thương vật lý của Capheny là vô cùng kinh khủng, thế nên cô ta nên có càng nhiều xuyên giáp càng tốt để tối đa hoá được sát thương đầu ra của mình. Và làm gì còn viên ngọc nào cho xuyên giáp nhiều hơn ngọc xanh cấp III Công vật lý / xuyên giáp đúng không?

Tốc đánh + 1.6 %
Tỷ lệ chí mạng + 0.5 %
Tốc đánh + 1 %

Tốc chạy +1%

Công vật lý + 0.9
Xuyên giáp + 6.4

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *