HƯỚNG DẪN CƠ BẢN TƯỚNG AOI

 • Long Lực
 • Nội tại
 • Sau mỗi lần tung chiêu, Aoi sẽ tích lũy 1 lần (tối đa 4 lần) đồng thời cường hóa đòn đánh thường kế thành đột kích, tăng tầm đánh và 60% tốc đánh – gây 120 (mỗi cấp +10) (50%công vật lý cộng thêm) sát thương vật lý (công vật lý thêm không chí mạng) lên mục tiêu.
 • Đòn đánh thường thứ 4 nhất định gây chí mạng và khiến bản thân được giảm hồi tất cả các chiêu 3 giây nhưng ban đầu chỉ tạo ra 150% sát thương chí mạng.
 • Khi vào trận Aoi sẽ có đủ 4 cộng dồn Long Lực. Khi Aoi dùng đòn đánh thường cường hóa lên kẻ địch, cô sẽ rời khỏi trạng thái phi hành

 • Long Trảm
 • Hồi chiêu: 5s
 • Aoi vung trảo đột kích về phía trước và gây 250 (+100% công vật lý) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi (gây thêm 40% sát thương lên quái rừng). Đánh trúng địch giúp bản thân được hồi 130 (+45% công vật lý cộng thêm) máu.
 • Trạng thái phi hành: Aoi bổ nhào xuống vị trí chỉ định (rời khỏi phi hành) và gây 250 (+100% công vật lý) sát thương vật lý (gây thêm 40% sát thương lên quái rừng) và hất tung tất cả mục tiêu trong tầm ngắm 0.5 giây đồng thời giúp bản thân nhật lá chắn tương đương máu tối đa 10% trong 2 giây.
 • Ưu tiên khóa tướng địch ít máu nhất.

 • Long Trảo
 • Hồi chiêu 3.5s
 • Aoi phóng trảo vào chướng ngại vật, dùng nút di chuyển tiến vào trạng thái:
 • Xung kích: (Khi chỉ lệnh di chuyển gần hướng vung trảo) Aoi trực tiếp xông thẳng đến vị trí Long Trảo (miễn khống). Sau khi đến nơi có thể tiếp tục dùng nút di chuyển để nhào lộn.
 • Phi hành: (Khi chỉ lệnh di chuyển và hướng vào cung trảo cách nhau trên 30 độ) Aoi bay vòng wung quanh vị trí cắm Long Trảo theo hướng chỉ định của nút di chuyển và cường hóa Long Trảm. Bay được 1 vòng hoặc huy di chuyển sẽ kêt thúc phi hành và nhào lộn.
 • Khi tung chiêu được miễn khống. Tung trảo và nhào lộn trúng kẻ địch khiến chúng phải chịu 100 (+60% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 60% (1.5 giây). Nếu xung kích, phi hành, nhào lộn trúng tướng địch, Aoi sẽ khiến chúng hiện hình và gay 10% máu tối đa của mục tiêu (+60% công vật lý) sát thương vật lý, hất tung nạn nhận 0.5 giây đồng thời cô nhận 1 cộng dồn nội tại.

 • Long Diệt
 • Hôi chiêu: 50/45/40s
 • Aoi bay lên trời (không bị chọn làm mục tiêu), cắm long trảo vào kẻ địch và gây 50 (+30% công vật lý) sát thương vật lý đồng thời làm chậm địch 60% trong 1.5 giây. Sau đó trong thoáng chốc, Aoi lướt về phía sau đồng thời thu hồi song trảo và gây 600(+12) (kèm theo mái mục tiêu đã mất 0%) sát thương vật lý lên địch trong phạm vi lớn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.