Cách đọc thông số màu theo Quy ước chung Quốc tế

Khi cầm một tuýp màu lên, Ta phải nhìn kí hiệu số và đọc được típ màu đó là màu gì ? Thường thì có nhiều hãng màu có mã số riêng nhưng Quy ước chung Quốc tế và áp dụng cho nhiều hãng màu trên thị trường bây giờ như sau :

  1. đuôi .0 màu tự nhiên
  2. đuôi .11 màu Ash ( khói )
  3. đuôi .33 màu vàng
  4. đuôi .22 Màu tím
  5. đuôi .44 màu đồng
  6. đuôi .55 màu nâu đỏ
  7. đuôi 0.66 màu đỏ
  8. đuôi 0.77 màu nâu
  9. đuôi .88 màu blu
  10. đuôi .99 màu xanh lá

– Ví Dụ : khi ta cầm típ thuốc thấy mã số 7.44 ta hiễu ngay đây là màu đồng tone 7 ( 0.44 là màu đồng như trên )
– Còn khi ta cầm một típ thuốc 5.62 ta đọc được đây là màu đỏ tím tone 5
-Vì sao ? : vì 5.62 thì số 5 thể hiện cấp độ sau dấu chấm là tone màu chính màu 6 ( .66 màu đỏ như trên ) sau màu chính sẻ là tone màu ánh màu số 2 ( .22 màu tím ) như vậy ta đọc chính xác là màu tone 5 đỏ ánh tím
– Còn khi các bạn cầm típ thuốc có ghi mã số 6.3 và 6.33 các bạn đọc ngay đó là màu vàng tone 6
nhưng tại sao típ màu kia lại có 2 số 3 nó khác một số 3 như thế nào ?
-6.33 giống 6.3 ở chổ đều là màu vàng tone 6 nhưng khác nhau ở chổ là 6.33 có ánh vàng gấp 2 lần màu 6.3
– Sau khi các bạn đọc được mã màu tôi sẻ chỉ các bạn cách tạo ra các màu ánh mình thích
– ví dụ : khách muốn nhuộm màu 6.62 nhưng ta lại không có sẵn màu 6.62 ta sẻ có công thức pha chế như sau
-6.6 + 6.2 với tỉ lệ 6.6 60% + 6.2 40% = màu 6.62 màu đỏ tím tone 6
-Còn các bạn muốn màu tone 6 tím ánh đỏ thì các bạn pha màu 6.2 60% + 6.6 40% = màu 6.26 tím ánh đỏ
– Dựa vào công thức trên chúng ta có thể tự pha chế màu mình muốn sáng tạo
-Tôi chỉ cho các bạn 1 cách pha nữa đó là ví dụ ta muốn nhuộm màu 6.62 màu tone 6 đỏ ánh tím nhưng lại không có màu pha sẵn chỉ có màu 6.6 thì ta pha chế như sau màu 6.6 100% + màu mix 0.2( tím ) 15% oxy 100% ta có được màu tone 6 đỏ ánh tím

– Ví Dụ : khi ta cầm típ thuốc thấy mã số 7.44 ta hiễu ngay đây là màu đồng tone 7 ( 0.44 là màu đồng như trên )– Còn khi ta cầm một típ thuốc 5.62 ta đọc được đây là màu đỏ tím tone 5-Vì sao ? : vì 5.62 thì số 5 thể hiện cấp độ sau dấu chấm là tone màu chính màu 6 ( .66 màu đỏ như trên ) sau màu chính sẻ là tone màu ánh màu số 2 ( .22 màu tím ) như vậy ta đọc chính xác là màu tone 5 đỏ ánh tím– Còn khi các bạn cầm típ thuốc có ghi mã số 6.3 và 6.33 các bạn đọc ngay đó là màu vàng tone 6nhưng tại sao típ màu kia lại có 2 số 3 nó khác một số 3 như thế nào ?-6.33 giống 6.3 ở chổ đều là màu vàng tone 6 nhưng khác nhau ở chổ là 6.33 có ánh vàng gấp 2 lần màu 6.3– Sau khi các bạn đọc được mã màu tôi sẻ chỉ các bạn cách tạo ra các màu ánh mình thích– ví dụ : khách muốn nhuộm màu 6.62 nhưng ta lại không có sẵn màu 6.62 ta sẻ có công thức pha chế như sau-6.6 + 6.2 với tỉ lệ 6.6 60% + 6.2 40% = màu 6.62 màu đỏ tím tone 6-Còn các bạn muốn màu tone 6 tím ánh đỏ thì các bạn pha màu 6.2 60% + 6.6 40% = màu 6.26 tím ánh đỏ– Dựa vào công thức trên chúng ta có thể tự pha chế màu mình muốn sáng tạo-Tôi chỉ cho các bạn 1 cách pha nữa đó là ví dụ ta muốn nhuộm màu 6.62 màu tone 6 đỏ ánh tím nhưng lại không có màu pha sẵn chỉ có màu 6.6 thì ta pha chế như sau màu 6.6 100% + màu mix 0.2( tím ) 15% oxy 100% ta có được màu tone 6 đỏ ánh tím

SƯU TẦM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *